Search form

Nau Tâm Mpơl 16:18

18Nôk nây geh lơp nglayh, geh nteh ntŏr mih, nđâp ma geh nglayh, ndrel ma geh n'găr neh ntu dŭt hô ngăn, mâu ôh prot geh n'gơ neh ntu kơt nây ntơm bơh geh bunuyh ta neh ntu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index