Search form

Nau Tâm Mpơl 17

Nau tê̆ dôih ma bu ur văng târ

1Jêh bơh nây geh du huê tông păr ta pơh nuyh phung tông păr i lĕ nkhŭt pơh ơ̆ ngan i nây, hăn ta gâp nđâp ma lah: “Hăn ndrel gâp, gâp ŭch nhhơ ăn may say nau tê̆ dôih ma bu ur văng târ i bu lư i gŭ kêng ntŭk ŏk geh n'hong dak.* 2Kađăch lam neh ntu lĕ tâm dŏng khơh kler ndrel bu ur i nây+ , jêh ri dâng lĕ bunuyh ta neh ntu tâm ban ma nhŭl ndrănh, yor ma jan tâng nau khơh kler păng đŏng.”* 3Jêh ri tông păr i nây leo gâp hăn ta bri rdah tă bơh nau dơi Brah Huêng Ueh. Ta ntŭk nây gâp say du huê bu ur ncho ta kalơ du mlŏm mpômpa (siŭm), mpômpa (siŭm) i nây dŭm ngăn, lam săk păng geh nchih rnha êng êng, jêng rnha mưch rmot Kôranh Brah. Mpômpa (siŭm) i nây geh pơh ơ̆ bôk, ndrel ma geh jât ơ̆ nke.* 4Bu ur i nây nsoh n'gut ma bok sut, ma bok gŭr, nđâp ma nkrơ̆ săk păng ma mayh, ma lŭ khlay, ma ŏk lŭ pĭch mlŏm (lŭ glo). Ta ti păng ri, ndjôt du mlŏm kchok mayh, ta kchok i nây bêng ma nau ƀơ̆ ƀơch, nau djơh khơh kler păng nơm ngăn.* 5Ta ndăng kleng păng geh nchih rnha nau hôr lah kơt nđa: ‘Ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng, jêng i me ma phung bu ur văng târ, jêng i me ma dâng lĕ nau ƀơ̆ ƀơch ta neh ntu’. 6Gâp say bu ur i nây nhŭl ma mham nkhât ŏk phung ƀon lan Kôranh Brah, ndrel ma mham phung i nsing răp jăp ma Brah Yêsu. Nôk gâp say păng, gâp ndrŏt hih rhŏl ngăn.*

7Tông păr i nây lah ma gâp: “Mơm may geh nau ndrŏt hih rhŏl kơt nây? Gâp mbơh nkoch ăn may gĭt nau ndŏp mpôn ta bu ur i nây, ndrel ma mbơh nkoch nau ndŏp mpôn ta mpômpa (siŭm) i păng ncho geh pơh ơ̆ bôk, jât ơ̆ nke nây. 8Mpômpa (siŭm) i may say nây, bơh ntơm nơh geh nau rêh, yơn ma aƀaơ dja mâu hôm rêh ôh, păng mra lôh bơh ntu brŏng, jêh ri roh lêk tay. Dâng lĕ bunuyh i gŭ ta neh ntu i mâu geh Kôranh Brah nchih rnha săk ta samƀŭt nau rêh bơh ntơm geh neh ntu, khân păng geh nau ndrŏt hih rhŏl ngăn, yorlah say mpômpa (siŭm) i nây păng bơh ntơm nơh geh nau rêh, aƀaơ dja mâu geh jât ôh, jêh ri say tay păng.* 9Bu moh i geh nau mân gĭt blao vât nau dja: Pơh ơ̆ bôk i nây, ŭch ngơi ma pơh ơ̆ yôk ntŭk bu ur i nây gŭ, ndrel ma ŭch ngơi ma pơh nuyh kađăch đŏng.* 10Ta mpôl kađăch i nây prăm nuyh lĕ roh jêh, du huê hôm jan kađăch, jêh ri i du huê jât ê hŏ ôh jan. Tât păng jan kađăch, păng jan kađăch mâu jŏ ôh. 11Lŏng mpômpa (siŭm) i may say nây, i bơh ntơm nơh geh nau rêh, yơn ma aƀaơ dja mâu hôm rêh ôh, păng jan kađăch tŏl pham. Păng jêng ta mpôl kađăch i pơh nuyh nây đŏng, jêh ri mra khât roh lêk. 12Jât ơ̆ nke i may say nây, i nây jêng jât nuyh kađăch i ê hŏ ôh jan kađăch, yơn ma khân păng mra jan kađăch jŏ du mong dơm ndrel mpômpa (siŭm) i nây.* 13Dâng lĕ kađăch i nây geh nau mân du ntôr nau dơm, jao nau dơi khân păng nơm, nđâp ma nau mât uănh ăn ma mpômpa (siŭm) i nây. 14Dâng lĕ kađăch i nây mra leo băl tâm lơh đah Kon Be Biăp, yơn ma dơi Kon Be Biăp, yorlah Păng i Kôranh kuŏng rlau ma dâng lĕ kôranh, Păng i Kađăch kuŏng rlau ma dâng lĕ kađăch. Lŏng dâng lĕ phung i gŭ ndrel Kon Be Biăp, lĕ Kôranh Brah de kuăl, lĕ kơih khân păng, khân păng jêng phung i răp jăp ma Păng dadê.”*

15Tông păr i nây lah tay ma gâp: “Ŏk n'hong dak i may say nây, ta ntŭk bu ur văng târ gŭ nơh, jêng mbên ma phung ndŭl mpôl bunuyh, phung bunuyh ŏk, phung bunuyh bri dak êng êng, ndrel ma phung bunuyh nau ngơi êng êng. 16Jât ơ̆ nke i may say nây, nđâp ma mpômpa (siŭm) i nây, mra ji biănh ma bu ur văng târ i nây, khân păng mra lơh hêng păng, ăn păng gŭ lahôk, sa mlay păng, ndrel ma sŏ pur păng ta ŭnh jât, * 17yorlah Kôranh Brah ăn nau mân ma jât ơ̆ nke, ăn khân păng jan ndơ i Păng lĕ ŭch. Ndri khân păng du ntôr nau jao nau dơi khân păng nơm, nđâp ma nau mât uănh ăn ma mpômpa (siŭm) i nây, n'ho ma tât nau ngơi Kôranh Brah lĕ tât ngăn. 18Lŏng bu ur i may say nây nơh, jêng mbên ma ƀon dŭt kuŏng i mât uănh dâng lĕ kađăch ta neh ntu.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index