Search form

Nau Tâm Mpơl 17:16

16Jât ơ̆ nke i may say nây, nđâp ma mpômpa (siŭm) i nây, mra ji biănh ma bu ur văng târ i nây, khân păng mra lơh hêng păng, ăn păng gŭ lahôk, sa mlay păng, ndrel ma sŏ pur păng ta ŭnh jât,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index