Search form

Nau Tâm Mpơl 17:2

2Kađăch lam neh ntu lĕ tâm dŏng khơh kler ndrel bu ur i nây , jêh ri dâng lĕ bunuyh ta neh ntu tâm ban ma nhŭl ndrănh, yor ma jan tâng nau khơh kler păng đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index