Search form

Nau Tâm Mpơl 17:9

9Bu moh i geh nau mân gĭt blao vât nau dja: Pơh ơ̆ bôk i nây, ŭch ngơi ma pơh ơ̆ yôk ntŭk bu ur i nây gŭ, ndrel ma ŭch ngơi ma pơh nuyh kađăch đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index