Search form

Nau Tâm Mpơl 18:12

12Drăp ndơ i nây, geh mayh, geh prăk, geh lŭ khlay, lŭ pĭch (lŭ glo), geh bok nglang ueh, bok sut, bok hul, bok gŭr, geh ăp ntil tơm si ƀô kah, geh ăp ntil ndơ jan ma la, geh ăp ntil ndơ jan ma tơm si khlay, ndơ jan ma kông, ndơ jan ma loyh, ndrel ma ndơ jan ma lŭ i ueh,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index