Search form

Nau Tâm Mpơl 18:22

22Ta ƀon i nây mâu hôm ôh geh bunuyh, roh rngăt mâu hôm nteh đe re nkuây,

Bu mâu hôm ôh tăng nau bu nkrêh gong rêng, nau bu mprŏt mprơ, nau bu ôh mbuăt, nau bu ôh nŭng ta ntŭk ƀon i nây.

Dâng lĕ bunuyh i blao jan kar ăp ntil

Bu mâu hôm ôh say ta ntŭk ƀon i nây.

Nteh peh ta ntŭk ƀon i nây,

Bu mâu hôm tăng đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index