Search form

Nau Tâm Mpơl 18:23

23Mâu hôm geh ôh

Ang ŭnh sagêng ta ntŭk ƀon i nây,

Nteh răm maak ma ur sai mhe

Mâu hôm geh đŏng.

Bunuyh tăch rgâl ndơ ta ntŭk ƀon i nây vay jêng bunuyh dŭt kuŏng ta neh ntu dja,

Nau jan n'ang ƀon i nây, rlăm dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak leo jan ndơ djơh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index