Search form

Nau Tâm Mpơl 18:3

3Yorlah ƀon i nây leo dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak jan djơh jan tâng nau khơh kler, nau tâm dŏng păng,

Tâm ban ma bu nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon tât nhŭl.

Phung kađăch ta neh ntu lĕ jan tâng ƀon i nây, tâm ban ma lĕ jan nau khơh kler dadê đŏng.

Jêh ri dâng lĕ phung tăch rgâl ndơ ta neh ntu dâng geh drăp ndơ ndrŏng kuŏng, yor ma nau gŭ rêh dŭt khlay dŭt ueh ta ƀon dja.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index