Search form

Nau Tâm Mpơl 20

Nau mât uănh ndrel Brah Krist 1000 năm

1Jêh ri gâp say du huê tông păr jŭr bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah, nđâp ma ndjôt kon so ntu brŏng, ndrel ma ndjôt rse rvăk dŭt kuŏng đŏng.* 2Tông păr i nây nhŭp kât krŭng bêh nhŭk nhăk i nây jŏ 1000 năm. Bêh nhŭk nhăk i nây jêng bêh tă bơh kăl e nơh ngăn, păng kôranh mpôl brah djơh, rnha Satăng.* 3Tông păr nklăch păng ta ntu brŏng, jêh ri ntâl mpông tê̆ so, lâr tra bơh dih mpông, gay ma lơi ôh ăn păng leo mƀrôh ăn dâng lĕ bri dak jât, n'ho ma tât lôch 1000 năm, ri mơ ƀơk păng du ƀlât.

4Jêh ri gâp say geh ŏk rnơl kađăch, nđâp ma geh bunuyh gŭ đŏng, bunuyh i gŭ ta rnơl kađăch i nây geh nau dơi ma phat dôih. Dâng lĕ huêng bunuyh khât i bu koh tong ko yor ma khân păng mbơh nkoch Brah Yêsu jêng kôranh khân păng nơm, ndrel ma mbơh nkoch nau ngơi Kôranh Brah nơh, dâng lĕ khân păng i nây nơh mâu ôh yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i dŭt janh i nây, mâu lah ma rup păng, khân păng mâu đŏng sŏ dơn nau mbên ta ndăng kleng, mâu lah ta ti. Khân păng dâk rêh tay, gŭ mât uănh ndrel Brah Krist jŏ 1000 năm.* 5I nây jêng nau dâk rêh bôk dak, jêh ri phung bunuyh khât aƀă êng mâu ôh dâk rêh, n'ho ma tât lôch 1000 năm i nây mơ. 6Bu moh i lĕ dâk rêh bôk dak i nây, păng ueh maak ngăn, ndrel ma kloh ueh đŏng. Nau khât tŏl bar i gŭ ta nglao ŭnh n'ho ro, mâu hôm ôh geh nau dơi ma păng jât, dâng lĕ bunuyh i nây mra jêng phung bunuyh jan brah ma Kôranh Brah nơm, ndrel ma Brah Krist nơm, jêh ri mât uănh ndrel Brah Krist nơm jŏ 1000 năm.*

Kôranh mpôl brah djơh mâu ôh geh nau dơi jât

7Lĕ lôch jêh 1000 năm, Kôranh Brah mra ƀơk Satăng lôh bơh trôm ndrung, 8jêh ri Satăng mra mƀrôh leo dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak lam neh ntu ăn hiơt, gay ma rgum khân păng tâm lơh, bu mra kuăl khân păng ‘Phung Kŏk’, nđâp ma ‘Phung Makŏk’. Khân păng i nây dŭt ŏk ngăn, tâm ban ma choyh rŏ dak văch dak văr.* 9Jêh ri khân păng hăn bra lam neh ntu njueng ntŭk gŭ phung ƀon lan Kôranh Brah, jêng ƀon i Kôranh Brah rŏng. Yơn ma geh ŭnh tŭp bơh kalơ trôk sa khân păng lĕ phiao. 10Lŏng kôranh mpôl brah djơh i mƀrôh leo khân păng ăn hiơt nây nơh, bu nklăch păng ta nglao ŭnh geh nsiu hit, jêng ntŭk bu lĕ nklăch mpômpa (siŭm) i dŭt janh, ndrel ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah nơh. Ntŭk nây khân păng geh nau rêh rnhăl ƀaƀơ n'ho ro, dâng măng dâng nar ngăn.*

Nau phat dôih n'glĕ dŭt

11Jêh ri gâp say du mlŏm rnơl kađăch kuŏng ngăn, rnơl i nây nglang, say nđâp ma Nơm i gŭ ta rnơl i nây đŏng. Trôk, ndrel ma neh ntu du lôh bơh Nơm i nây lĕ phiao, jêh ri mâu hôm say jât ôh.* 12Nôk nây gâp say phung bunuyh khât, nđâp ma bu jê̆, bu kuŏng, dâk bơh năp rnơl kađăch i nây, geh ŏk samƀŭt bu pơk, jêh ri geh du mlŏm samƀŭt jât bu pơk đŏng, i nây jêng samƀŭt nau rêh. Dâng lĕ phung bunuyh lĕ khât nơh Kôranh Brah phat dôih dadê, tâng ndơ khân păng nơm lĕ jan, i lĕ geh nchih jêh ta ŏk samƀŭt i nây.* 13Lŏng phung bunuyh i khât ta dak văch dak văr nây, ndrel ma phung bunuyh i lĕ khât i gŭ ta ntŭk phung khât, dâng lĕ phung bunuyh lĕ khât nơh, văch sŏ dơn nau phat dôih tâng ndơ khân păng nơm lĕ jan du huê du huê.* 14Jêh ri bu nklăch ntŭk phung khât gŭ ta nglao ŭnh i nây, nglao ŭnh i nây jêng nau khât tŏl bar, mâu hôm ôh geh nau khât jât.* 15Bu moh i mâu ôh geh nchih rnha ta samƀŭt nau rêh, păng i nây Kôranh Brah nklăch lơi ta nglao ŭnh đŏng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index