Search form

Nau Tâm Mpơl 21:1

Trôk mhe, ndrel ma neh ntu mhe

1Nôk nây gâp say trôk mhe, ndrel ma neh ntu mhe, yorlah trôk ơm, ndrel ma neh ntu ơm roh lĕ phiao jêh, mâu hôm geh dak văch dak văr đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index