Search form

Nau Tâm Mpơl 21:19

19I lŭ blon dŭt nâp mpêr nây bu jan nkrơ̆ ma lŭ khlay ŏk ntil, lŭ blon dŭt nâp tŏl nguai nkrơ̆ ma lŭ khlay Môni, lŭ blon dŭt nâp tŏl bar nkrơ̆ ma lŭ khlay Kŏnđiang, lŭ blon dŭt nâp tŏl pe nkrơ̆ ma lŭ khlay Môra, lŭ blon dŭt nâp tŏl puăn nkrơ̆ ma lŭ khlay Morkŭt,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index