Search form

Nau Tâm Mpơl 22

1Jêh ri tông păr i nây nhhơ ăn gâp say dak rlai, jêng dak i ăn nau rêh, rsang tâm ban ma lŭ nglang, hoch lôh bơh rnơl kađăch Kôranh Brah nơm, jêng rnơl kađăch Kon Be Biăp đŏng.* 2Dak rlai i nây hoch rŏ ta nklang n'gul trong ƀon kloh ueh i nây, rŏ meng dak rlai i nây bơh ti bơh dja geh tơm si i ăn nau rêh, play păng 12 tơ̆ ta du năm, geh play ăp khay. Lŏng i n'ha păng nây ma jan dak si ma săm dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak ăn bah.* 3Mâu hôm ôh geh nau rtăp ma du ntil ndơ jât. Rnơl kađăch Kôranh Brah nơm, i jêng rnơl kađăch Kon Be Biăp nơm đŏng, gŭ ta ƀon i nây, lŏng bunuyh i sơm kơl jan kar ma+ Păng, khân păng mra yơk mbah ma Păng.* 4Khân păng mra say muh măt Păng, jêh ri ta ndăng kleng khân păng geh rnha Păng đŏng.* 5Ta ƀon nây mâu hôm ôh geh măng jât, mâu khăch geh nar, mâu khăch geh ndơ ma ang đŏng, yorlah Kôranh Brah i Kôranh jêng nau ang ma khân păng, jêh ri khân păng mra mât uănh ƀaƀơ n'ho ro.*

Ntil nau nkah êng êng

6Tông păr i nây lah ma gâp: “Dâng lĕ nau ta samƀŭt dja jêng nau ngăn, jêng di ma iăt. Kôranh Brah i ăn Brah Huêng Ueh ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Păng, Păng jêng Kôranh, Păng đă du huê tông păr Păng nơm hăn mbơh nkoch ma bunuyh i sơm kơl jan kar ma Păng ăn gĭt moh ntil nau mra geh gơnh ta nar jât năp tay.”* 7Brah Yêsu lah: “Lŏng Gâp hăn mra tât gơnh! Ueh maak ngăn ma bu moh i ndjôt jan tâng nau nchih ta samƀŭt dja i jêng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.” 8Gâp Yôhan i lĕ tăng, i lĕ say dâng lĕ nau i nây, lôch jêh gâp tăng, gâp say nau i nây, gâp păn ta jŏng tông păr i nhhơ ăn gâp say nau nây nơh, ŭch yơk mbah ma păng,* 9yơn ma tông păr i nây lah ma gâp: “Lơi ôh yơk mbah ma gâp, gâp jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel may dơm, jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel oh nô may i mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêng nơm sơm kơl jan kar ndrel dâng lĕ bunuyh i ndjôt jan tâng dâng lĕ nau i geh nchih jêh ta samƀŭt dja đŏng. Yơk mbah ma Kôranh Brah hŏ!”

10Tông păr i nây lah tay ma gâp: “Lơi mpôn ôh nau i geh nhhơ ta samƀŭt dja, yorlah nar lôch ngăn nau i nây lĕ bơi ma tât jêh.* 11Bu moh i jan kue, ăn păng jan kue jât dô! Bu moh i jan ƀơ̆ ƀơch, ăn păng hôm jan ƀơ̆ ƀơch jât dô! Yơn ma bu moh i jan sŏng, ăn păng hôm jan sŏng hŏm! Bu moh i kloh ueh, ăn păng hôm gŭ kloh ueh hŏm!”*

12Brah Yêsu lah: “Gâp mra hăn tât gơnh, nđâp ma ndjôt ndơ nkhôm ăn du huê du huê, tâng nau jan du huê du huê săk nơh.* 13Gâp dja jêng Alpha, ndrel ma Ômêka, jêng i bôk dak, ndrel ma n'glĕ dŭt ma dâng lĕ ndơ, dâng lĕ ntil ndơ ntơm geh ta Gâp, mâu hôm geh ta Gâp đŏng.* 14Ueh maak ngăn ma bu moh i Gâp lĕ jut lơi nau tih jêng tâm ban ma pih ao jong păng nơm lĕ ueh, gay ma dơi geh pĕ play bơh tơm i ăn nau rêh, nđâp ma dơi lăp rŏ mpông ƀon i nây đŏng.* 15Bơh dih ƀon nây geh mpôl bunuyh djơh i tâm ban ma mpôl so+ , geh mpôl i mât n'ang, geh mpôl i tâm dŏng, geh mpôl i nkhât bu, geh mpôl yơk mbah ma rup brah, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i mƀrôh rlăm bu!”*

16“Gâp Yêsu, lĕ đă tông păr Gâp nơm mbơh nkoch dâng lĕ nau ta samƀŭt dja ăn ma phung i nsing ma Gâp ăp ntŭk. Gâp kon sau kađăch Đavid+ , Gâp dja jêng du mlŏm mbing i ang nôk ôi.”*

17Brah Huêng Ueh, ndrel ma ur i ma nđăp+ lah kơt nđa: “Văch hŏm!”

Jêh ri bu moh i tăng nau i nây, ăn lah kơt nây đŏng: “Văch hŏm!”

Bu moh ji hir ăn păng văch hŏm,

Bu moh kơnh geh, dăn sŏ dơm dam hŏm dak i ăn nau rêh!*

18Gâp mbơh ma dâng lĕ bunuyh i tăng nau ngơi Kôranh Brah i lĕ nchih jêh ta samƀŭt dja, ăn njrăng săk, bu moh i ntop nau nguai ta bơh lơ nau dja, Kôranh Brah mra sŏ ndơ jêr jŏt i lĕ geh mbơh nkoch jêh ta samƀŭt dja tê̆ ta păng i nây.* 19Jêh ri bu moh i rhuăt nau nguai ta nau ngơi Kôranh Brah i lĕ geh nchih jêh ta samƀŭt ntơyh nau ngơi Kôranh Brah dja, Kôranh Brah mra mâu rom păng sa play tơm si i ăn nau rêh i nây đŏng, jêh ri mâu ôh ăn păng lăp ta ƀon i lĕ geh mbơh nkoch jêh ta samƀŭt dja.*

20Brah Yêsu i lĕ lah nau mbơh nkoch ta samƀŭt dja di ngăn, Păng lah: “Nanê̆ ngăn, Gâp mra văch gơnh ro!” Nau i nây di ngăn+ ! Ơ Kôranh Yêsu, dăn văch hŏm!* 21Dăn nau ueh Kôranh Yêsu gŭ ndrel dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah!+

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index