Search form

Nau Tâm Mpơl 3

Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Sardih

1Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Sardih, lah kơt nđa: ‘Păng i geh Brah Huêng Ueh+ Kôranh Brah nơm, ndrel ma geh pơh ơ̆ mănh lah: ‘Gâp gĭt năl ndơ i may jan nây, săk may bu lư rêh ngăn, tih ma may tâm ban ma lĕ khât!* 2Ăn may kah rngăl hŏm! Ăn kah gĭt ma ndơ i geh nau khlay ma gâp, ăn nau nsing may i lĕ bơi ma roh nây, ăn geh nau dăng mhe tay du tơ̆ jât, yorlah Gâp ê hŏ say ôh ndơ i may jan nây jêng di keh ta bơh năp măt Kôranh Brah i Bơ̆ Gâp. 3Lah ndri ăn may kah gĭt săk hŏm, ndơ i may lĕ sŏ dơn jêh, ndơ i may lĕ tăng jêh, jêh ri ăn may tâng jan dô, ndrel ma rgâl lơi hŏm nuih n'hâm djơh. Lah may mâu ôh kah rngăl, Gâp mra văch phat dôih a may mâu gĭt ôh moh mong, tâm ban ma bu mâu gĭt đŏng moh mong bunuyh ntŭng hăn ntŭng.* 4Yơn ma ta ƀon Sardih hôm geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may mâu geh ôh jan tih tâm ban ma jan kho ao ƀơ̆ rmao, khân păng mra hăn ndrel Gâp, nđâp ma nsoh kho ao nglang, yorlah khân păng i nây jêng di ma nsoh kho ao i nây.*

5Bu moh i dơi ma nau djơh, păng i nây mra nsoh kho ao nglang kơt khân păng đŏng. N'ho ma Gâp mâu mra jut rnha păng bơh samƀŭt nau rêh n'ho ro, Gâp mra mbơh păng i nây jêng oh mon Gâp ta bơh năp Bơ̆ Gâp, ndrel ma ta bơh năp măt phung tông păr Bơ̆ Gâp nơm đŏng.*

6Bu moh i geh tôr ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk’’.”

Samƀŭt njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon Philađĭlphia

7Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Philađĭlphia, lah kơt nđa:

‘Nơm i kloh ueh, Nơm i răp jăp,

Păng i ndjôt kon so kađăch Đavid i nhhơ Păng geh nau dơi ma mât uănh,

Lah Păng pơk mpông, mâu geh ôh du huê dơi ntâl,

Jêh ri lah Păng ntâl mâu geh đŏng du huê dơi pơk, Păng lah:*

8‘Gâp gĭt năl ndơ i may jan nây. Lŏng, Gâp lĕ pơk mpông bơh năp may jêh, mâu geh ôh du huê dơi ntâl. Bol lah may geh nau dơi đê̆ dơm, may hôm ndjôt nau Gâp đŏng, may mâu ôh rlăch lah mâu gĭt năl Gâp. 9Phung bunuyh ta nhih rƀŭn phung Israel, nhih rƀŭn i nây jêng ndơ Satăng i kôranh mpôl brah djơh, jêh ri phung i nây lah êng săk khân păng nơm jêng phung Israel, yơn ma khân păng mâu ôh jêng phung Israel ngăn, khân păng mƀrôh. Gâp mra ăn dâng lĕ khân păng i nây hăn păn ta jŏng may, jêh ri khân păng mra gĭt lah Gâp lĕ rŏng ngăn ma may.* 10Yor ma may lĕ iăt nau Gâp đă ăn may nsrôyh dơn nau jêr, Gâp mra njrăng may ăn dơi ta nar geh nau jêr lam neh ntu dja, nau jêr i nây gay ma rlong dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja.* 11Gâp mra văch gơnh, moh nau i may lĕ geh, ăn may ndjôt ăn nâp, gay ma lơi ôh ăn bu pit ndơ nkhôm+ may nơm.*

12Bu moh i dơi bơh nau djơh, Gâp ăn păng i nây jêng du mlŏm meh ta nhih jan brah Kôranh Brah Bơ̆ Gâp nơm, jêh ri păng gŭ ta ntŭk nây n'ho ro, mâu ôh khăch lôh jât. Gâp mra nchih rnha Kôranh Brah Bơ̆ Gâp nơm ta săk păng, ndrel ma nchih rnha ƀon Kôranh Brah Bơ̆ Gâp nơm ta păng đŏng. Ƀon i nây jêng ƀon Yêrusalem mhe tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah Bơ̆ Gâp nơm. Jêh ri Gâp nchih rnha mhe Gâp nơm ta păng i nây đŏng.*

13Bu moh i geh tôr, ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk’’.”

Samƀŭt njuăl ăn phung nsing ta ƀon Laođisê

14Jêh ri Păng lah jât: “Ăn may nchih njuăl ăn ma kôranh phung nsing ta ƀon Laođisê, lah kơt nđa: ‘Dja nau ngơi Nơm i bu kuăl ‘Amen+ ’ đŏng, Nơm i răp jăp mbơh nkoch nau ngăn dơm, Păng jan kôranh ma dâng lĕ ndơ i Kôranh Brah lĕ njêng, Păng lah:* 15‘Gâp gĭt năl ndơ i may jan nây, may tâm ban ma dak pah pŏt pah bla dôh ma nđik, geh nau khlay lah, may mâu ôh tâm rdâng ma Gâp, may mâu đŏng nsing ma Gâp lĕ nuih n'hâm. Gâp ŭch ngăn may dôh mâu lah nđik! 16Yor ma may pah pŏt pah bla, dôh mâu dôh, nđik mâu nđik kơt nây, kơt ndri Gâp mra jrih lơi may bơh mbung Gâp ro. 17May kơp n'hi êng săk ‘Ô! Gâp jêng bunuyh ndrŏng ngăn, gâp geh drăp ndơ dŭt ŏk, gâp mâu hôm ôh khăch ma ndơ jât’. Yơn ma may mâu ôh gĭt săk may geh nau rêh rnhăl, i di ma yô̆ nđach, kro o ach ngăn, cheh măt, gŭ lahôk.* 18Ndri dâng Gâp lah ma may: Ăn may rvăt mayh bơh Gâp hŏ, mayh dŭt ueh i lĕ jêh gŭch nkret ta ŭnh, gay ma may jêng bunuyh ndrŏng ngăn, jêh ri rvăt bok ao Gâp bah đit bu gŭ lahôk, ndrel ma rvăt dak si tê̆ măt bơh Gâp đŏng, gay ma may uănh say kloh rah vah.* 19Dâng lĕ bunuyh i Gâp rŏng, Gâp nduih khân păng, Gâp ntŭm nti nđâp ma kơl jan tâng nau Gâp đă. Lah ndri ăn gơyh hŏm, jêh ri rgâl lơi nuih n'hâm djơh!* 20Lŏng Gâp gŭ bơh dih mpông, nđâp ma kuăl+ đŏng, lah bu moh tăng bŏr Gâp, pơk mpông ăn Gâp, Gâp lăp gŭ ndrel păng, jêh ri sông sa ndrel păng, păng ndrel Gâp đŏng.*

21Bu moh i dơi ma nau djơh, Gâp ăn păng gŭ ta rnơl kađăch ndrel Gâp, tâm ban ma Gâp lĕ dơi jêh, jêh ri gŭ ta rnơl kađăch ndrel Bơ̆ Gâp đŏng.*

22Bu moh i geh tôr, ăn păng iăt ngăn hŏm nau Brah Huêng Ueh de ngơi ăn ma dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk’’.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index