Search form

Nau Tâm Mpơl 3:10

10Yor ma may lĕ iăt nau Gâp đă ăn may nsrôyh dơn nau jêr, Gâp mra njrăng may ăn dơi ta nar geh nau jêr lam neh ntu dja, nau jêr i nây gay ma rlong dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index