Search form

Nau Tâm Mpơl 4

Nau yơk mbah ta kalơ trôk

1Jêh nây gâp say du mlŏm mpông pơk ta kalơ trôk ri, jêh ri nteh bŏr i gâp tăng a lor nơh tâm ban ma nteh nŭng, lah ma gâp: “Hao a dja hŏm, Gâp ŭch nhhơ ăn may say moh ndơ i geh jât năp tay.”* 2Du n'hâm ta nây dô ma Brah Huêng Ueh sŏ gâp. Jêh ri gâp say du mlŏm rnơl kađăch ta kalơ trôk ri, geh du huê gŭ ta rnơl i nây.* 3Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây, uănh ang chrat tâm ban ma lŭ khlay Môni, ndrel ma tâm ban ma lŭ khlay Tôtâm, jêh ri jŭm rnơl kađăch i nây geh tâm ban ma bêh chŭng tâng, tâm ban ma lŭ khlay âr Morkŭt. 4Njueng jŭm rnơl kađăch i nây geh rnơl kađăch 24 ơ̆ jât, jêh ri geh mpôl kôranh 24 nuyh gŭ ta rnơl i nây, nsoh n'gut bok ao nglang dadê, ndrel ma ndô môk kađăch mayh ta bôk.* 5Lôh bơh rnơl kađăch i ta nklang n'gul i nây geh lơp nglayh, geh nteh ntŏr mih, nđâp ma geh nglayh. Bơh năp rnơl kađăch i nây geh pơh ơ̆ ŭnh rdo, jêng Brah Huêng Ueh+ Kôranh Brah nơm.* 6Bơh năp rnơl kađăch i nây, geh đŏng ndơ tâm ban ma dak văch dak văr, rsang tâm ban ma kchok nglang. Njueng jŭm dăch kêng rnơl kađăch i nây, geh puăn nuyh ndơ geh nau rêh, i geh trôm măt lam săk, nđâp ma bơh năp bơh kơi.* 7Ndơ tŏl nguai i geh nau rêh nây, tâm ban ma yao mŭr, ndơ tŏl bar i geh nau rêh tâm ban ma ndrôk nkuŏng, ndơ tŏl pe i geh nau rêh muh măt tâm ban ma bunuyh, ndơ tŏl puăn i geh nau rêh tâm ban ma klang mbuk mbok mpăr.* 8Puăn nuyh ndơ geh nau rêh i nây, geh prao ơ̆ nar dadê, ndrel ma geh trôm măt lam săk, nđâp ma kalơ nar ta nâm nar+ . Khân păng i nây mâu rlu ôh dâng măng dâng nar lah:

“Kloh ueh, kloh ueh, kloh ueh,

Jêng Kôranh Brah i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ,

Păng lĕ ơm gŭ rêh nơh, Păng gŭ rêh aƀaơ dja, jêh ri Păng mra văch.”*

9Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây gŭ rêh ƀaƀơ n'ho ro. Ăp tơ̆ puăn nuyh ndơ i geh nau rêh i nây rnê nau chrêk lơp, yơk, ndrel ma lah ueh Păng, 10jêh ri mpôl kôranh i 24 nuyh nây leo băl păn a neh dadê, păn bơh năp Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây, yơk mbah ma Păng i geh nau rêh ƀaƀơ n'ho ro, n'ho ma droh môk kađăch khân păng nơm bơh bôk tê̆ bơh năp rnơl kađăch, jêh ri lah:

11“Ơ Kôranh Brah i Kôranh phung hên,

May di ngăn ma vơt dơn nau chrêk lơp, ndrel ma nau yơk, yorlah May geh nau dơi dŭt kuŏng.

May nơm i njêng dâng lĕ ntil ndơ geh dadê nơh,

Jêh ri geh yor ma May nơm ŭch.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index