Search form

Nau Tâm Mpơl 5

Samƀŭt geh pơh ơ̆ tra, ndrel ma Kon Be Biăp Kôranh Brah

1Jêh ri gâp say du mlŏm samƀŭt klôn kuăn ta ti bơh ma Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây, ta samƀŭt i nây geh nchih rplây nau, nđâp ma ta trôm, nđâp ma ta bơh dih đŏng, ndrel ma geh pơh ơ̆ tra mbang ta bơh lơ samƀŭt ri, gay ma buay mâu ăn dah ma pơk.* 2Jêh bơh nây, gâp say du huê tông păr dŭt dăng nter dŭt dăng: “Bu moh i di ma plôk tra dja, jêh ri di ma pơk samƀŭt dja?” 3Yơn ma mâu geh ôh du huê ta kalơ trôk kađôi, ta neh ntu kađôi, mâu lah ta nâm neh kađôi i dơi pơk i dơi uănh samƀŭt i nây. 4Nôk nây gâp nhŭm dŭt hô ngăn, yorlah mâu geh ôh du huê i di ma pơk i di ma uănh samƀŭt i nây. 5Jêh ri dô ma geh du huê bơh mpôl kôranh i nây lah ma gâp: “Lơi nhŭm! Uănh ri, geh du huê bunuyh i bu kuăl ‘Yao Mŭr’ i ta ndŭl mpôl Yuđa, jêng kon sau kađăch Đavid+ , Păng lĕ dơi jêh đah ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh, Păng di ma plôk pơh ơ̆ tra, ndrel ma pơk samƀŭt i nây.”*

6Jêh ri gâp say du mlŏm Kon Be Biăp dâk ta nklang bơh năp rnơl kađăch ri, ta nklang ndơ i geh nau rêh, ndrel ma ta nklang mpôl kôranh. Kon Be Biăp i nây uănh tâm ban ma lĕ jêh bu nkhât, geh pơh ơ̆ nke, ndrel ma geh pơh ơ̆ trôm măt đŏng, trôm măt i nây jêng Brah Huêng Ueh+ Kôranh Brah nơm, i Păng ăn hăn lam neh ntu.* 7Kon Be Biăp i nây hăn sŏ samƀŭt bơh ti ma Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây. 8Jêh Păng sŏ samƀŭt i nây, puăn nuyh ndơ i geh nau rêh, ndrel ma mpôl kôranh i 24 nuyh nây leo băl păn bơh năp Păng dadê, dâng lĕ mpôl kôranh i nây du huê du huê ndjôt du mlŏm gong rêng, ndrel ma du mlŏm ngan mayh geh bêng ma ndơ ƀô kah ma su, ndơ ƀô kah i nây jêng nau mbơh sơm phung ƀon lan Kôranh Brah.* 9Jêh ri khân păng mprơ nau mprơ mhe du nau:

“May di ngăn ma sŏ samƀŭt i nây

N'ho ma plôk tra đŏng,

Yorlah May lĕ bu nkhât lơi, jêh ri May lĕ chuai jêh bunuyh ma mham May nơm,

Gay ma khân păng jêng ƀon lan Kôranh Brah, bơh dâng lĕ rnoi deh, bơh dâng lĕ nau ngơi,

Bơh dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh, ndrel ma bơh dâng lĕ bri dak.*

10May lĕ jan khân păng ăn jêng du phung ƀon lan i geh kađăch,*

Ndrel ma jêng bunuyh jan brah, sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah i bân yơk mbah.

Jêh ri dâng lĕ khân păng i nây mra mât uănh neh ntu.”

11Jêh ri gâp uănh du tơ̆ jât, tăng nteh phung tông păr dŭt ŏk jŭm rnơl kađăch, jŭm ndơ i geh nau rêh, jŭm mpôl kôranh i nây. Phung tông păr i nây ŏk rmưn rsen, dŭt ŏk ngăn,* 12jêh ri leo băl lah dŭt dăng ngăn:

“Kon Be Biăp i bu nkhât lơi nây nơh,

Păng di ngăn ma vơt dơn nau dơi, nau mân gĭt blao, nau dăng,

Nau yơk, nau chrêk lơp, nau rnê, ndrel ma sŏ ndơ dŭt khlay!”

13Jêh ri gâp tăng dâng lĕ ndơ i geh nau rêh ta kalơ trôk, ta neh ntu, ta nâm neh, ta dak văch dak văr, nđâp ma dâng lĕ ndơ i gŭ dâng lĕ ntŭk i nây lah dŭt dăng ngăn:

“Ăn rnê, ăn yơk, ăn rnê nau chrêk lơp, ndrel ma ăn nau dơi

Ƀaƀơ n'ho ro

Ma Păng i gŭ ta rnơl kađăch, ndrel ma i Kon Be Biăp.”*

14Jêh bơh nây puăn nuyh ndơ i geh nau rêh i nây lah: “Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ !” Jêh ri mpôl kôranh leo băl păn yơk mbah Păng i gŭ ta rnơl kađăch, ndrel ma Kon Be Biăp i nây.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index