Search form

Nau Tâm Mpơl 5:8

8Jêh Păng sŏ samƀŭt i nây, puăn nuyh ndơ i geh nau rêh, ndrel ma mpôl kôranh i 24 nuyh nây leo băl păn bơh năp Păng dadê, dâng lĕ mpôl kôranh i nây du huê du huê ndjôt du mlŏm gong rêng, ndrel ma du mlŏm ngan mayh geh bêng ma ndơ ƀô kah ma su, ndơ ƀô kah i nây jêng nau mbơh sơm phung ƀon lan Kôranh Brah.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index