Search form

Nau Tâm Mpơl 6:11

11Jêh ri geh bu ăn ao nglang jong du huê nguay nguay ăp khân păng i nây, n'ho ma bu mbơh ma khân păng: “Kŏp hôm du ƀlât jât dơm, kŏp bu nkhât lơi bunuyh i sơm kơl jan kar kơt khân ay may, ndrel ma oh nô khân ay may ta nau nsing tât râng, bu nkhât khân păng kơt khân ay may đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index