Search form

Nau Tâm Mpơl 6:12

12Tât gâp say Kon Be Biăp plôk tra tŏl prao, jêh ri geh neh n'găr dŭt hô, nar jêng ngo tâm ban ma bok krăk, khay jêng dŭm dadê ngăn tâm ban ma mham.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index