Search form

Nau Tâm Mpơl 6:4

4Dô ma say du mlŏm seh jât brô̆ ta nây, seh i nây dŭm kơt ŭnh. Păng i ncho ta kalơ seh nây bu ăn geh nau dơi ma rhuăt lơi nau đăp mpăn ta neh ntu, gay ma ăn bunuyh tâm nkhât ndrăng nơm. Bu ăn ma păng du n'gŏr đao kuŏng ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index