Search form

Nau Tâm Mpơl 6:8

8Gâp uănh say du mlŏm seh, seh i nây âr pal, păng i ncho ta kalơ seh nây rnha ‘Nau khât’, jêh ri phung bunuyh i lĕ khât jêh i gŭ ta ntŭk phung khât tâng păng bơh kơi. Nơm rnha ‘Nau khât’, ndrel ma phung bunuyh i lĕ khât nây sŏ dơn nau dơi ma nkhât ŏk bunuyh ta neh ntu, puăn nuyh nkhât lơi du huê, gay ma khân păng nkhât lơi bunuyh ma đao, ma ji sŏt ji ngot kuŏng, ma ji khât rŭng khât răng, ndrel ma nkhât lơi bunuyh ma mpômpa (siŭm) janh ta neh ntu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index