Search form

Nau Tâm Mpơl 7

Ƀon lan Kôranh Brah nơm

1Bơh kơi nây gâp say geh puăn nuyh tông păr, dâk ăp puăn njônh neh ntu. Dâng lĕ tông păr i nây nking lơi sial ăp puăn njônh, mâu ôh ăn khôm mprat ta neh ntu, ta dak văch dak văr, mâu lah ta tơm si du tơm. 2Jêh ri gâp say du huê tông păr jât tă bơh mpeh lôh nar ri, ndjôt nđâp ma tra Kôranh Brah nơm i rêh ngăn. Tông păr i nây nter dŭt dăng lah ma puăn nuyh tông păr i lĕ geh jêh nau dơi ma jan djơh ma neh ntu, ndrel ma dak văch dak văr: 3“Lơi hŏ ôh jan djơh ma neh ntu, ma dak văch dak văr, mâu lah ma tơm si du tơm, kŏp jêh hên mbang tra ta ndăng kleng phung sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah nơm i bân yơk mbah nây ƀŏt.”* 4Nôk nây gâp tăng dâng lĕ phung i geh mbang tra nây, geh 144000 nuyh, phung i nây jêng tă bơh dâng lĕ 12 mpôl phung Israel dadê:* 512000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Yuđa, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Rupên, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Gat, 612000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Asơr, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Năptali, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Manasê, 712000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Simêôn, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Lêvi, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Isakhar, 812000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Sapulôn, 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Yôsep, ndrel ma 12000 nuyh jêng tă bơh rnoi mpôl Ƀenjamin i bu mbang tra.

Phung ƀon lan dŭt ŏk bơh năp rnơl kađăch

9Bơh kơi nây gâp say đŏng bunuyh dŭt ŏk ngăn, mâu ôh geh bunuyh dơi kơp, dâng lĕ phung i nây jêng tă bơh dâng lĕ bri dak, dâng lĕ rnoi deh, dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh, ndrel ma dâng lĕ nau ngơi. Dâng lĕ khân păng nsoh ao nglang jong dadê, dâk bơh năp rnơl kađăch, ndrel ma bơh năp măt Kon Be Biăp ri, nđâp ma ndjôt n'ha jôm ta ti đŏng.* 10Khân păng nter dŭt dăng dăng:

“Geh Kôranh Brah i gŭ ta rnơl kađăch nây, ndrel ma Kon Be Biăp dơm i rklaih bunuyh.”*

11Nôk nây dâng lĕ tông păr i gŭ jŭm rnơl kađăch, jŭm mpôl kôranh i 24 nuyh, ndrel ma jŭm puăn nuyh ndơ i geh nau rêh ri, leo băl păn bơh năp rnơl kađăch kŭnh muh măt a neh su yơk mbah ma Kôranh Brah,* 12khân păng lah:

“Nau i nây di ngăn+ ! Ăn rnê ma Kôranh Brah i Brah bân yơk mbah

Ăn lah ueh ma Păng, nđâp ma ăn yơk ma Păng ƀaƀơ n'ho ro!

Păng geh nau chrêk lơp, Păng geh nau mân gĭt blao,

Păng geh nau dăng, ndrel ma nau dơi ƀaƀơ n'ho ro! Nau i nây di ngăn!”

13Jêh ri geh du huê kôranh ta mpôl kôranh i nây ôp gâp: “Phung i nsoh ao nglang jong nây, bu moh khân păng, bơh tă khân păng?” 14Gâp ơh ma păng: “Ơ kôranh, may lĕ gĭt jêh.” Jêh ri păng lah ma gâp: “Dâng lĕ phung i nây lĕ mâp jêh nau jêr jŏt dŭt kuŏng. Khân păng lĕ pih jêh ao khân păng nơm ăn kloh ma mham Kon Be Biăp i nây.*

15Kơt ndri dâng khân păng hôm gŭ ta bơh năp rnơl kađăch Kôranh Brah nơm,

Ndrel ma sơm kơl jan kar ăn ma Păng ndăng măng ma nar ta nhih jan brah Păng nơm.

Nơm i gŭ ta rnơl kađăch nây ăn ntŭk khân păng ma gŭ nde.*

16Khân păng mâu hôm ôh ji ngot mâu hôm ji hir jât,

Mâu hôm đŏng gŭ thŏng ta nar,

Mâu hôm ôh dôh nar hiăk ma khân păng jât,*

17Yorlah Kon Be Biăp i gŭ ta rnơl kađăch nây, Păng mra mât uănh khân păng tâm ban ma bu chiăp be biăp,

Ndrel ma leo khân păng ta ntŭk tu dak ăn nau rêh,

Jêh ri Kôranh Brah mra jut lơi dâng lĕ dak măt bơh trôm măt khân păng nơm.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index