Search form

Nau Tâm Mpơl 8

Kon Be Biăp plôk tra tŏl pơh

1Tât Kon Be Biăp plôk tra tŏl pơh, dô ma ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm mâu hôm tăng nteh đe re nkuây klăp lah geh n'gul mong.* 2Jêh ri gâp say pơh nuyh tông păr i dâk bơh năp Kôranh Brah ri nâng, bu ăn pơh ơ̆ nŭng ma khân păng đŏng.* 3Geh đŏng du huê tông păr văch dâk ta nsưng jan brah ri, nđâp ma ndjôt du mlŏm khăl mayh. Bu ăn ma păng ndơ ƀô kah ŏk ngăn ma gŭch, gay ma gŭch nhhơr, ndrel ma nau mbơh sơm phung ƀon lan Kôranh Brah ta kalơ nsưng jan brah mayh i bơh năp rnơl kađăch nây.* 4Jêh ri n'hôl ndơ ƀô kah, ndrel ma nau mbơh sơm phung ƀon lan Kôranh Brah lôh bơh ti tông păr hao jât lơ bơh năp Kôranh Brah nây. 5Jêh nây tông păr i nây sŏ khăl i nây, sŏ ŭnh bơh nsưng jan brah tê̆ bêng khăl, jêh ri ntŭp pru ta neh ntu, geh nglayh, nteh ntŏr mih, lơp nglayh, nđâp ma n'gơ neh ntu đŏng.*

Pơh ơ̆ nŭng

6Jêh ri pơh nuyh tông păr i nđâp ma ndjôt pơh ơ̆ nŭng i nây, ndrăp ôh. 7Tông păr tŏl nguai ôh nŭng păng nơm, dô ma geh pler, ndrel ma ŭnh pot lai đah mham, bu ntŭp pru ta neh ntu. Neh ntu ŭnh sa lĕ du kô̆ tâm pe (1/3), tơm si ŭnh sa lĕ du kô̆ tâm pe (1/3), nđâp ma dâng lĕ rêp ja nđâr ŭnh sa lĕ phiao đŏng.*

8Tông păr tŏl bar ôh nŭng păng nơm, dô ma geh tâm ban ma du mlŏm yôk dŭt kuŏng hit ŭnh dadê, bu ntŭp ta nklang dak văch dak văr, dak văch dak văr i nây du ntŭk tâm pe (1/3) jêng mham,* 9jêh ri dâng lĕ kât ka mpômpa (siŭm) i gŭ rêh ta dak văch dak văr ăp pe ơ̆ khât du mlŏm, jêh ri duk rŏ dak văch dak văr ăp pe lơh hêng du mlŏm đŏng.

10Tông păr tŏl pe ôh nŭng păng nơm, dô ma geh du mlŏm mănh kuŏng, hit ŭnh tâm ban ma ŭnh rdo tŭp bơh lơ trôk ti. Mănh i nây tŭp geh ta dak rlai dâng lĕ du kô̆ tâm pe (1/3), ndrel ma tŭp ta dâng lĕ tu dak du kô̆ tâm pe (1/3) đŏng.* 11Rnha mănh i nây ‘Play mpăt’, dak du kô̆ tâm pe (1/3) jêng tăng khêh, geh ŏk bunuyh khât yor ma nhêt dak tăng i nây.

12Tông păr tŏl puăn ôh nŭng păng nơm, dô ma geh nar, khay, ndrel ma mănh jêng ngo dâng lĕ du kô̆ tâm pe (1/3), nôk nar geh ngo du kô̆ tâm pe (1/3), nôk măng mâu hôm geh ndơ ang du kô̆ tâm pe (1/3) đŏng.*

13Jêh ri gâp uănh say du mlŏm klang mbuk mbok mpăr kalơ trôk, nđâp ma tăng păng nter dŭt dăng dăng: “Rêh rnhăl ngăn! Rêh rnhăl ngăn! Dâng lĕ bunuyh ta neh ntu mra rêh rnhăl ngăn, yor ma hôm tăng nteh nŭng pe nuyh tông păr jât i lĕ ntơm ndrăp ôh!”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index