Search form

Nau Tâm Mpơl 9

1Tông păr tŏl prăm ôh nŭng păng nơm, jêh ri gâp say du mlŏm mănh+ i lĕ tŭp jêh bơh kalơ trôk ta neh ntu, bu ăn ma mănh i nây kon so ntu brŏng dŭt jru.* 2Jêh păng pơk ntu brŏng i nây, dô ma geh nhhuk lôh bơh ntu i nây, tâm ban ma nhhuk ŭnh mpuyh dŭt kuŏng. Nôk nây nar, ndrel ma trôk jêng ngo dadê, yor ma nhhuk i lôh bơh ntu nây.* 3Geh krah ŏk ngăn lôh bơh ntŭk nhhuk nây, mpăr ta neh ntu, dâng lĕ krah i nây bu ăn geh nau dơi ăn bunuyh ta neh ntu geh nau ji tâm ban ma ji ndơr ving sôch đŏng.* 4Dâng lĕ krah i nây bu buay khân păng, mâu ôh ăn lơh hêng lơi rêp ja tơm si tơm gle, ăn lơh hêng lơi ma bunuyh i mâu geh tra Kôranh Brah ta ndăng kleng khân păng nơm nơh hŏ.* 5Dâng lĕ krah i nây mâu ôh geh nau dơi ma nkhât bunuyh tât khât, păng geh nau dơi ma nkrit ji jŏ prăm khay dơm, păng ăn bunuyh ji tâm ban ma ji ndơr ving sôch đŏng. 6Nôk nây bunuyh joi nau khât mâu ôh say, bu ŭch ngăn ma nau khât, tih ma mâu blao khât.*

7Dâng lĕ krah i nây uănh tâm ban ma seh bu ndrăp ma hăn tâm lơh, ta bôk khân păng tâm ban ma ndô môk mayh kađăch, jêh ri i muh măt khân păng tâm ban ma muh măt bunuyh.* 8I sŏk khân păng tâm ban ma sŏk bu ur, jêh ri i sêk tâm ban ma sêk yao mŭr. 9Săk khân păng geh ndơ tâm ban ma ao loyh ma tâm lơh. Nteh nar khân păng tâm ban ma nteh nchuăt rdeh seh ŏk hăn tâm lơh. 10I chiăng khân păng geh mpôch tâm ban ma ndơr ving, chiăng khân păng nây geh nau dơi ma nkrit bunuyh jŏ prăm khay. 11Krah i nây geh du huê kađăch ma mât uănh khân păng đŏng, jêng tông păr ta mpôl brah djơh ma mât uănh ntu brŏng i nây, ta nau ngơi Hêbrơ rnha ‘Apađôn’, ta nau ngơi Grek rnha ‘Apŭliiôn’, lĕ bar rnha i nây geh nau khlay lah: ‘Nơm n'groh lơi’. 12Lĕ lôch jêh nau rêh rnhăl tŏl nguai nơh, hôm geh bar tơ̆ nau rêh rnhăl jât tât tay bơh kơi.

13Tông păr tŏl prao ôh nŭng păng nơm, jêh ri gâp tăng nteh bŏr ngơi lôh bơh puăn ơ̆ nke ta nsưng jan brah i ta bơh năp Kôranh Brah nây, nsưng jan brah i nây jan ma mayh.* 14Bŏr ngơi i nây lah ma tông păr tŏl prao i ndjôt nŭng ta ti nây: “Drih lơi hŏm puăn nuyh tông păr i bu kât ta meng dak rlai kuŏng, i bu kuăl lah dak rlai Ơprat nây.”* 15Jêh ri bu drih puăn nuyh tông păr i nây, gay ma puăn nuyh tông păr i nây nkhât lơi du kô̆ tâm pe (1/3) ta dâng lĕ bunuyh, tông păr i nây lĕ ndrăp ma drih tât mong, nar, khay, ndrel ma năm i nây.* 16Gâp tăng bu mbơh ŏk tahen ncho seh i tâng puăn nuyh tông păr i nây geh 200 rkeh. 17Ta nau tâm say gâp, gâp say seh, ndrel ma tahen ncho seh nây, phung tahen i nây nsoh ao loyh dŭm ru bu tâm ban ma ŭnh, âr rưt nhưt tâm ban ma trôk, ndrel ma êr tâm ban ma nsiu. I bôk bôk seh nây tâm ban ma bôk yao mŭr, geh ŭnh, geh nhhuk ŭnh, ndrel ma geh hit nsiu lôh bơh mbung khân păng. 18Bunuyh du kô̆ tâm pe (1/3) khât, yor ma ndơ djơh pe ntil nây, khân păng khât yor ma ŭnh, yor ma nhhuk ŭnh, ndrel ma nsiu i lôh tă bơh mbung seh i nây. 19Nau dơi seh i nây ta mbung, ndrel ma ta chiăng. I chiăng khân păng tâm ban ma geh ŏk bêh, dâng lĕ bôk bêh i nây jan ăn bunuyh geh nau ji.

20Lŏng bunuyh i hôm rêh, i mâu khât ôh yor ma ndơ djơh dâng lĕ i nây, hôm kŏ mâu ŭch rgâl đŏng nuih n'hâm djơh bơh ndơ djơh khân păng jan, mâu ŭch ôh bah yơk mbah ma brah djơh, ma rup brah nklă i jan ma mayh, ma prăk, ma kông, ma lŭ, ndrel ma jan ma tơm si, jêng rup brah i mâu blao uănh say, mâu blao tăng, mâu blao brô̆ nây.* 21Khân păng mâu ŭch rgâl lơi đŏng nuih n'hâm djơh i ăn khân păng jan tih, i nkhât bu, i jan n'ang, i tâm dŏng, ndrel ma ntŭng bu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index