Search form

Nau Tâm Mpơl 9:17

17Ta nau tâm say gâp, gâp say seh, ndrel ma tahen ncho seh nây, phung tahen i nây nsoh ao loyh dŭm ru bu tâm ban ma ŭnh, âr rưt nhưt tâm ban ma trôk, ndrel ma êr tâm ban ma nsiu. I bôk bôk seh nây tâm ban ma bôk yao mŭr, geh ŭnh, geh nhhuk ŭnh, ndrel ma geh hit nsiu lôh bơh mbung khân păng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index