Search form

Nau Tâm Mpơl 9:5

5Dâng lĕ krah i nây mâu ôh geh nau dơi ma nkhât bunuyh tât khât, păng geh nau dơi ma nkrit ji jŏ prăm khay dơm, păng ăn bunuyh ji tâm ban ma ji ndơr ving sôch đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index