Search form

Rôm 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp rnha Pôl nchih, i bunuyh sơm kơl jan kar ma+ Brah Krist Yêsu. Kôranh Brah lĕ kuăl jêh gâp ăn jan kôranh oh mon, nđâp ma kơih gâp ăn hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah.* 2Nau mhe mhan ueh i nây, Kôranh Brah lĕ ton lor jêh ăn ma bunuyh ntơyh nau ngơi Păng nơm kăl e nơh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi i kloh ueh.* 3Nau mhe mhan ueh i nây mbơh nkoch ma Kon Bu Klô Kôranh Brah. Ta neh ntu dja, Kon Kôranh Brah Păng jêng săk jăn bunuyh deh ta rnoi deh kađăch Đavid.* 4Bu gĭt n'hêl Păng i Kon Kôranh Brah ngăn ta nau Brah Huêng Ueh i kloh ueh jan ăn Păng dâk rêh bơh nau khât, nđâp ma geh nau dơi+ . Păng Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.

5Yor ma Brah Yêsu Krist, dâng Kôranh Brah ăn gâp jan kôranh oh mon tă bơh nau ueh Păng nơm, gay ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah ăn ma dâng lĕ phung i mâu di phung Israel, leo khân păng nsing nđâp ma iăt Păng, ăn Păng nơm geh nau chrêk lơp.* 6Khân ay may i gŭ ta ƀon Rôm ta phung i nây đŏng, Brah Yêsu Krist lĕ kuăl khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm đŏng. 7Gâp dăn njuăl samƀŭt dja ăn dâng lĕ khân ay may jêng phung i lĕ Kôranh Brah de rŏng, nđâp ma kuăl ăn jêng phung ƀon lan Păng nơm. Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.

Nau Pôl ŭch khŏl phung nsing ta ƀon Rôm

8Ê lor - gâp dăn lah ueh ma Kôranh Brah i Brah gâp yơk mbah, yor ma ndơ Brah Yêsu Krist lĕ jan, gâp dăn lah ueh Păng yor ma dâng lĕ phung khân ay may, yorlah nau nsing khân ay may nơh lĕ lư lam neh ntu.* 9Kôranh Brah nơm lĕ gĭt gâp mbơh sơm ăn ma khân ay may nâng. Gâp sơm kơl jan kar ma Păng ma lĕ nuih n'hâm, nau sơm kơl jan kar i nây jêng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kon Păng nơm. 10Ăp tơ̆ gâp mbơh sơm, gâp dăn ma Kôranh Brah ăn gâp geh hăn mâp khân ay may đŏng,* 11yorlah gâp ŭch hăn a khân ay may hô ngăn, gay ma nti nau i Brah Huêng Ueh lĕ ăn ma gâp, gay ma nau nsing khân ay may ma Kôranh Brah lơ ma nâp. 12Nôk gâp gŭ ndrel khân ay may tay, ăn bân tâm n'hao nuih n'hâm ndrăng bân nơm tă bơh nau nsing bân.

13Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch ăn khân ay may gĭt, ƀaƀơ ngăn gâp rơ hăn a khân ay may, gay ma leo bu sât nsing ta ƀon khân ay may, kơt gâp lĕ geh jan ta phung i mâu di phung Israel ta bri ƀon êng êng, yơn ma tât nar dja gâp mâu hoch hăn, hôm geh ndơ nking. 14Iăt ma gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh, moh mpôl kađôi, mpôl bunuyh gĭt blao, mpôl bunuyh rluk mâl đŏng.* 15Kơt ndri nuih n'hâm gâp nđơr ŭch hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma khân ay may i gŭ ta ƀon Rôm nây đŏng. 16Gâp mâu ôh đit prêng ma nau mhe mhan ueh, yorlah nau mhe mhan ueh dja geh nau dơi tă bơh Kôranh Brah gay ma rklaih dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist, nđâp ma phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel. Phung Israel sŏ dơn nau rklaih lor bu, jêh ri phung i mâu di phung Israel sŏ dơn nau rklaih bơh kơi khân păng đŏng.* 17Nau mhe mhan ueh dja ntŭm nti bân, mơm dâng bân jêng bunuyh sŏng ta năp măt Kôranh Brah. Nau jêng sŏng i nây man ma tă bơh nau nsing ma Kôranh Brah dơm. Kơt ma lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Bunuyh sŏng mra geh nau rêh, tă bơh nau păng nsing’ .*

Nau tih bunuyh

18Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk, Păng lĕ nhhơ nau tê̆ dôih, Păng tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh i mâu iăt Păng, nđâp ma bunuyh djơh. Yor ma nuih n'hâm djơh khân păng nơm, khân păng nking nau ntŭm nti i ngăn.* 19Păng tê̆ dôih yor ma moh ndơ i bunuyh dơi gĭt ma Kôranh Brah lĕ dơi say n'hêl jêh, yorlah Kôranh Brah lĕ nhhơ ăn khân păng say n'hêl jêh, yơn ma khân păng hôm mâu ŭch nsing ma Păng.* 20Nau dơi Kôranh Brah hôm n'ho ro. Bơh ntơm Păng njêng neh ntu dja bunuyh dơi gĭt vât ma nau dơi Păng i nây, nđâp ma dơi gĭt vât ma nau brah Păng nơm, tă bơh say ndơ i Păng nơm lĕ njêng. Khân păng dơi gĭt vât ma nau brah Păng kơt nây, bol lah nau dơi, ndrel ma nau brah Păng nây bunuyh mâu ôh dơi say ma măt. Lah ndri bunuyh djơh i nây mâu geh ôh nau ma nsih. 21Bol lah bunuyh i nây lĕ gĭt Kôranh Brah, khân păng mâu ôh yơk mbah ma Kôranh Brah, khân păng mâu đŏng lah ueh ma Păng. Nau mân khân păng nơh lĕ rgâl lêng lang mâu hôm ôh geh khlay, jêh ri nuih n'hâm rluk mâl khân păng nơh jêng tâm ban ma ngo.* 22Khân păng kơp êng săk khân păng nơm jêng bunuyh gĭt blao, tih ma khân păng nơh jêng bunuyh rluk mâl chrao. 23Khân păng mâu ŭch ôh yơk mbah ma Kôranh Brah nơm i geh nau chrêk lơp mâu blao khât, ƀêng ma yơk mbah nkhơng rup bunuyh i blao khât, rup siŭm nar, rup mpômpa (siŭm) jŏng puăn, mâu lah rup mpômpa (siŭm) hung vơr chrao.*

24Kơt ndri dâng Kôranh Brah ƀok gor khân păng ăn jan ndơ ƀơ̆ ƀơch, tâng nau kơnh nuih n'hâm khân păng nơm, n'ho ma tât jan ndơ ƀơ̆ ƀơch ma săk ndrăng khân păng nơm đŏng. 25Khân păng mâu ŭch ôh iăt nau ngăn Kôranh Brah, iăt nkhơng nau mƀrôh chrao. Khân păng yơk mbah nkhơng ma ndơ i Kôranh Brah lĕ njêng, mâu ŭch ôh yơk mbah ma Kôranh Brah nơm tơm njêng, di lah ma Păng i nây ăn bu rnê n'ho ro. Nau i nây di ngăn+ ! 26Kơt ndri dâng Kôranh Brah ƀok gor khân păng tâng ma nau ƀơ̆ ƀơch khơh kler khân păng nơm. Phung bu ur ntlơi lơi nau vay gŭ ur sai i bu vay jan, nkhơng ma tâm dŏng ndrăng bu ur chrao.* 27Lŏng phung bu klô tâm ban kơt nây đŏng, khân păng ntlơi lơi nau vay gŭ ur sai i bu vay jan, jêh ri nkhơng ma tâm khơh kler ŭch hô ngăn ndrăng bu klô khân păng nơm chrao. Khân păng jan nau đit prêng ndrăng bu klô khân păng nơm. Nau Kôranh Brah tê̆ dôih ma săk khân păng nơm nây nơh jêng tâm di đah ndơ ƀơ̆ ƀơch khân păng nơm lĕ jan nây. 28Ach ma khân păng mâu ŭch ôh gĭt năl yơk Kôranh Brah, kơt ndri dâng Kôranh Brah ƀok gor khân păng geh nau mân djơh, n'ho ma ăn khân păng jan ndơ i mâu di ôh ma jan.*

29Ta nuih n'hâm khân păng geh nau kue nau djơh ăp ntil ngăn, nau mân djơh mhĭk, nau kơnh ir ma drăp ndơ, nau janh, jêh ri geh nau mâu nach, nau nkhât bu, nau tâm lŏk băl, nau mƀrôh rlăm, nau jan djơh ma bu, nau ngơi kek bu đŏng, 30nau ngơi nchơt, nau biănh ma Kôranh Brah, nau hăt janh, nau hưn, ndrel ma nau n'hi êng săk. Khân păng bunuyh joi nau êng êng ma jan djơh, bunuyh mâu iăt nau mê̆ bơ̆, 31bunuyh rluk mâl, bunuyh ƀlêp ƀlêr, bunuyh mâu geh nau rŏng, bunuyh mâu geh nau yô̆. 32Khân păng lĕ gĭt ndơ sŏng i Kôranh Brah đă, lĕ gĭt lah jan ndơ djơh kơt nây di ma tê̆ dôih tât khât. Yơn ma mâu dơn ma khân păng nơm jan tih kơt nây, khân păng hôm rnê ma bunuyh êng i jan kơt nây jât.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index