Search form

Rôm 11

Kôranh Brah kơih bunuyh aƀă ta phung Israel

1Lah ndri gâp dăn ôp: Kôranh Brah lĕ mƀăr phung Israel i ƀon lan Păng nơm bơh? Mâu ôh! Kôranh Brah mâu mƀăr ôh, yorlah săk gâp nơm i dja phung Israel đŏng, jêng rnoi deh Abrahăm ta mpôl Ƀenjamin+ .* 2Kôranh Brah mâu geh ôh mƀăr phung Israel i ƀon lan Păng, i lĕ ơm Păng nơm kơih bơh a lor. Ơm khân ay may mâu lah gĭt, nau geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Êliya? Păng ntôn phung Israel ma Kôranh Brah kơt nđa:* 3‘Ơ Kôranh! Lĕ khân păng nkhât lĕ phiao jêh bunuyh ntơyh nau ngơi May, lĕ khân păng lơh rlŏm lơi lĕ phiao đŏng ntŭk jan brah May. Hôm e klen du huê gâp dơm, jêh ri bu ŭch tâng nkhât gâp jât’ . 4Yơn ma mơm Kôranh Brah ơh ma păng? Kôranh Brah ơh ma păng kơt nđa: ‘Gâp lĕ njrăng jêh bunuyh 7000 nuyh i hôm yơk mbah ma Gâp, khân păng i nây mâu ôh chon kômŏk bơh năp brah Ƀal’ . 5Kơt ndri aƀaơ dja tâm ban kơt nây đŏng, hôm e geh bunuyh phung Israel aƀă i lĕ Kôranh Brah de kơih ăn geh nau rklaih yor ma nau ueh Păng i Păng ăn dơm dam.* 6Lah Kôranh Brah kơih khân păng yor ma nau ueh Păng, lah ndri mâu ôh di Păng kơih yor ma nau khân păng jan. Lah Kôranh Brah kơih yor ma ndơ khân păng jan, lah ndri ndơ i bân kuăl lah: ‘Nau ueh Kôranh Brah’, mâu ôh di ‘Nau ueh’ ngăn, yor ma mâu hôm jêng ndơ i Păng ăn dơm dam.+ * 7Lah ndri mơm bân mân đŏng? Moh ndơ i phung Israel ŭch joi nây, khân păng joi mâu say ôh. Yơn ma geh phung Israel aƀă dơm i Kôranh Brah lĕ kơih joi say ndơ i nây, jêh ri geh phung Israel aƀă êng jât khân păng dăng ko ngăn.* 8Nau i nây di kơt nau lĕ geh nchih jêh:

‘Kôranh Brah ăn nuih n'hâm khân păng jŏk rai,

Ăn măt khân păng uănh mâu say,

Tôr khân păng iăt mâu tăng,

N'ho ma tât nar aƀaơ dja’ .

9Jêh ri kađăch Đavid lĕ lah kơt nđa:

‘Dăn ăn ndơ sông sa khân păng jêng dăk ndơm săk khân păng nơm, jêng n'gŭp

Jan ăn khân păng jan tih, gay ma May tê̆ dôih plơng ndơ tih khân păng jan.

10Ăn măt khân păng jêng ngo, uănh mâu say ôh,

Jêh ri jan ăn ndŭr kơi khân păng krô nâng tă bơh nau jêr’ .

Kôranh Brah rklaih phung i mâu di phung Israel

11Lah ndri gâp dăn ôp, phung Israel i tâm rlăch mâu ŭch rom Brah Krist, khân păng tâm ban ma prah srok ri, ah khân păng chôt nkre bơh? Mâu ôh! Ach ma khân păng jan tih mâu ŭch rom Brah Krist, ndri dâng phung i mâu di phung Israel geh rklaih. Nau i nây geh gay ma phung Israel geh nau kơnh ma nau rklaih.* 12Lah nau phung Israel jan tih kơt nây leo dâng lĕ bunuyh ta neh ntu ăn geh nau geh jêng, geh nau khlay lah, phung i mâu di phung Israel geh nau rklaih, yorlah phung Israel tâm rlăch ma Brah Krist, lah ndri lơ ma hô rlau ma nây Kôranh Brah mra ăn nau geh jêng ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu, ta nôk dâng lĕ phung Israel rom Brah Krist tay.

13Aƀaơ dja gâp ngơi ma khân ay may i mâu di phung Israel: Kôranh Brah đă gâp dja jêng kôranh oh mon gay ma kơl phung i mâu di phung Israel. Gâp ŭch yơk ma ndơ jan kar gâp i nây,* 14gay ma nkơnh phung ndŭl mpôl gâp nơm, nkhêp lah geh bunuyh aƀă ta phung khân păng geh nau rklaih đŏng. 15Yor ma khân păng mƀăr lơi Brah Krist, dâng bunuyh lam neh ntu jêng tâm rnglăp đah Kôranh Brah kơt nđa. Lah Kôranh Brah rom tay khân păng mơm jêng? Jêng tâm ban ma dâng lĕ bunuyh i lĕ khât dâk rêh ngăn ro! 16Phung Israel jêng tâm ban ma rnih du rchuăl ma jan nŭmpăng, lah bu sŏ rnih jan du rchuăl ma jan nŭmpăng, jêh ri bu sŏ aƀă ma nhhơr ma Kôranh Brah, lah ndri dâng lĕ rchuăl i nây jêng ndơ Kôranh Brah nơm đŏng. Jêh ri lah reh jêng ndơ Kôranh Brah nơm, n'ging tơm i nây jêng ndơ Kôranh Brah nơm đŏng. Kơt ndri đŏng dâng lĕ phung Israel jêng ƀon lan Kôranh Brah, yor ma Abrahăm, nđâp ma phung che khân păng a êng jêng ƀon lan Kôranh Brah.*

Nau ntât ma n'ging tơm Ôlive

17Phung Israel jêng tâm ban ma tơm Ôlive ƀon, geh n'ging aƀă lĕ bu sreh lơi, jêh ri khân ay may i mâu di phung Israel jêng tâm ban ma n'ging Ôlive bri i bu de put ndop ta ntŭk n'ging i lĕ bu sreh i nây, n'ho ma djrêp dak kah bơh reh ueh păng ndrel n'ging aƀă êng i hôm đŏng. 18Lah ndri khân ay may lơi ôh n'hi êng săk ma n'ging i lĕ bu sreh mƀăr i nây. Lah khân ay may n'hi êng săk, ăn khân ay may gĭt, mâu di ôh khân ay may siăm reh, reh i siăm ăn ma khân ay may!* 19Klăp lah khân ay may lah: “N'ging i nây Kôranh Brah sreh mƀăr lơi, gay ma put ndop hên!” 20Di ngăn! N'ging i nây dâng Kôranh Brah sreh mƀăr lơi yor ma n'ging i nây mâu geh nau nsing ma Brah Krist, jêh ri khân ay may dâng krêp nâp, yor ma khân ay may geh nau nsing. Lah ndri lơi ôh khân ay may n'hi êng săk, ăn khân ay may geh nau klach ma Kôranh Brah hŏ.* 21Lah Kôranh Brah sreh lơi mâu rong ma n'ging ơm, Păng dơi sreh lơi mâu rong khân ay may đŏng. 22Lah ndri uănh hŏm nau ueh Kôranh Brah, ndrel ma nau janh Păng. Păng janh ngăn ma bunuyh mâu iăt+ , jêh ri Păng nhhơ nau ueh Păng nơm ma khân ay may, lah khân ay may hôm gŭ nâp ta nau ueh Păng. Lah mâu ôh kơt nây, Păng sreh mƀăr lơi khân ay may đŏng.*

23Jêh ri n'ging ơm i lĕ sreh lơi, lah khân păng rgâl lơi nuih n'hâm i mâu ŭch nsing nơh, Kôranh Brah mra put ndop tay khân păng đŏng, yorlah Kôranh Brah dơi put ndop tay khân păng. 24Lah lĕ Kôranh Brah sreh jêh khân ay may bơh tơm Ôlive bri, jêh ri Păng put ndop ta tơm Ôlive ƀon, mâu di ôh đah ndơ i bu vay jan, lah ndri dơh ngăn Kôranh Brah sŏ khân păng i tâm ban ma n'ging ơm i lĕ sreh nơh, jêh ri put ndop tay du tơ̆ jât đah tơm si ơm i ndơ khân păng nơm.

Kôranh Brah mra rklaih dâng lĕ phung Israel

25Ơ oh nô ta nau nsing, gay ma khân ay may mâu ôh uănh êng săk khân ay may nơm jêng geh nau mân gĭt blao hô ngăn, gâp ŭch khân ay may gĭt vât nau i dja i bơh ntơm nơh hôm ndŏp mpôn: Geh bunuyh aƀă ta phung Israel hôm dăng ko mâu ŭch nsing ma Brah Krist. Yơn ma tât dâng lĕ phung i mâu di phung Israel i Kôranh Brah lĕ kơih lăp nsing ma Brah Krist dadê, ri mơ phung Israel bah dăng ko lăp nsing ma Brah Krist đŏng. 26Kơt ndri dâng lĕ phung Israel mra geh rklaih. Nau i nây tâm di ma nau lĕ geh nchih jêh: ‘Kôranh Brah lah:

‘Mra geh du huê nơm rklaih lôh bơh ƀon Yêrusalem+ ,

Păng mra leo phung Israel+ rgâl nuih n'hâm bah tâm rdâng đah nau Gâp ŭch.

27Nau tâm rnglăp Gâp đah khân păng jêng kơt nđa:

Gâp sŏ lơi nau tih mâu hôm kơp nau tih ta khân păng’’ .

28Aƀaơ dja geh ŏk bunuyh ta phung Israel jêng phung rlăng tâm rdâng đah nau mhe mhan ueh, tă bơh nau i nây jêng geh ndơ ueh ma khân ay may i mâu di phung Israel. Yơn ma Kôranh Brah hôm rŏng ma khân păng, yor ma kăl e nơh Kôranh Brah lĕ kơih che khân păng Abrahăm, Isăk ndrel ma Yakôp.* 29Nau i nây tă bơh Kôranh Brah mâu rgâl ôh ndơ i lĕ Păng ăn dơm dam, Păng mâu rgâl đŏng ma bunuyh i lĕ Păng kuăl.* 30Bơh ntơm nơh khân ay may ê hŏ iăt ôh nau Kôranh Brah, yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ kơl khân ay may lĕ yô̆ jêh ma khân ay may, yor ma phung Israel mâu ŭch iăt ôh nau Păng. 31Aƀaơ dja khân păng mâu ŭch iăt ôh, jêh ri Kôranh Brah yô̆ ma khân ay may, lah ndri Kôranh Brah mra yô̆ khân păng kơt Păng yô̆ ma khân ay may đŏng. 32Kôranh Brah ăn dâng lĕ bunuyh mâu iăt nau Păng, gay ma Păng yô̆ ăn ma dâng lĕ bunuyh.

Nau Pôl rnê ma Kôranh Brah

33Ô, nau mân gĭt blao Kôranh Brah dŭt jru dŭt kuŏng ngăn, mâu geh ôh bunuyh dơi gĭt vât a mơm nau Păng phat dôih, jêh ri ndơ Păng jan mâu geh đŏng bunuyh dơi vât!*

34‘Bu moh hôm dơi gĭt năl nau mân Kôranh Brah?

Bu moh hôm dơi sơm mbơh nau ăn ma Păng đŏng?’

35‘Mâu ôh geh du huê bunuyh ăn ndơ ma Kôranh Brah lor,

Dâng iăt ma Kôranh Brah plơng ăn ndơ ma păng.’

36Dâng lĕ ndơ jêng tă bơh Kôranh Brah dadê, dâng lĕ ndơ hôm geh yor ma nau dơi Păng dơm, dâng lĕ ndơ geh gay ma n'hao nau chrêk lơp Păng nơm. Ăn rnê nau chrêk lơp Păng ƀaƀơ n'ho ro, nau i nây di ngăn+ !*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index