Search form

Rôm 12

Nau rêh tâng nau Kôranh Brah ŭch

1Ơ oh nô ta nau nsing, yor ma Kôranh Brah yô̆ nđach khân ay may, gâp đă khân ay may ăn jao hŏm săk khân ay may nơm ma Kôranh Brah tâm ban ma bu nhhơr ndơ ma Kôranh Brah, jêng ndơ i hôm rêh, jêng ndơ kloh ueh, jêng ndơ i ăn Kôranh Brah răm maak. Nau khân ay may jan kơt nây jêng nau yơk mbah ma Kôranh Brah i di ngăn.* 2Lơi hôm ôh jan tâng nau gŭ rêh bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist vay jan, ăn Kôranh Brah rgâl lơi nuih n'hâm nau mân ơm ăn jêng mhe, gay ma ăn khân ay may gĭt moh ndơ i Kôranh Brah ŭch, jêng ndơ i ueh, i ăn Păng răm maak, dâng lĕ ndơ i dŭt ueh.* 3Tă bơh nau ueh Kôranh Brah, Păng ăn nau dơi ma gâp, ndri dâng gâp dơi đă dâng lĕ khân ay may kơt nđa: Lơi ôh khân ay may geh nau mân rlau ir ma khân ay may nơm, yơn ma ăn khân ay may geh nau mân nklŏn êng săk khân ay may nơm ăn n'hêl, tâm di đah nau gĭt nau blao i Kôranh Brah de ăn ma khân ay may du huê du huê yor ma nau nsing ma Brah Krist.* 4Ta săk jăn bunuyh geh ŏk ntil êng êng, jêh ri dâng lĕ ntil i nây geh ndơ jan êng êng băl.* 5Ta phung bân tâm ban kơt nây đŏng, bân geh ŏk băl, yơn ma jêng tâm ban ma du rnglay săk ta Brah Krist dơm, jêh ri dâng lĕ bân jêng ntil êng êng gŭ tâm rnglăp băl ta săk i nây. 6Tă bơh nau ueh Kôranh Brah, Păng ăn dơm dam nau gĭt nau blao êng êng ma du huê du huê bân. Lah Kôranh Brah ăn ma du huê ăn blao ntơyh nau ngơi Păng nơm, ăn bunuyh i nây dŏng nau blao i nây tâm di ma nau nsing păng dô. 7Lah Kôranh Brah ăn du huê blao sơm kơl jan kar ma bu, ăn bunuyh i nây gơyh sơm kơl jan kar ma bu dô. Lah Kôranh Brah ăn du huê blao ntŭm nti nau Kôranh Brah ăn ma bu, ăn bunuyh i nây gơyh ntŭm nti ma bu dô.* 8Lah Kôranh Brah ăn du huê blao n'hao nuih n'hâm bu, ăn păng n'hao nuih n'hâm bu dô. Lah ăn du huê blao pă drăp ndơ păng nơm ăn ma bu êng, ăn păng pă ma bu ma lĕ nuih n'hâm dô. Lah ăn du huê blao mât uănh bu, ăn păng mât uănh ăn ueh dô. Lah ăn ma du huê geh nau yô̆ ma bunuyh, ăn păng kơl bu ma nau răm maak.

9Ăn khân ay may geh nuih n'hâm rŏng ma bu ngăn ngên hŏ. Biănh ma nau djơh, jêh ri ndjôt ma nau i ueh hŏ.* 10Ăn khân ay may tâm rŏng ndrăng nơm i phung nsing tâm ban ma oh nô du ndŭl deh, jêh ri tâm yơk ndrăng nơm kơp bu êng khlay rlau ma săk khân ay may nơm.* 11Ăn geh nuih n'hâm gơyh ta ăp ntil ndơ, lơi ƀlao ôh. Jêh ri sơm kơl jan kar ma Brah Krist i Kôranh bân ma lĕ nuih n'hâm.* 12Gŭ răm maak hŏm yor ma nau rnơm i bân geh ta Brah Krist. Ăn geh nau ăt nuih nôk geh nau jêr jŏt. Ăn nsrôyh mbơh sơm ƀaƀơ.* 13Ăn kơl ma phung ƀon lan Kôranh Brah bu moh i mâu geh mâu tŏng. Ăn blao vơt rom bu năch rah rơch đŏng, bol lah khân ay may mâu gĭt năl kađôi.* 14Ăn khân ay may dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma bu moh i jan jêr đah khân ay may, ăn dăn nau geh jêng ma khân păng, lơi ôh rtăp rak ma khân păng.* 15Ăn khân ay may răm maak ndrel hŏm đah bunuyh i geh nau răm maak, jêh ri nhŭm rngot ndrel ma bunuyh i nhŭm rngot.* 16Ăn geh nau mân du ntôr nau hŏ, lơi ôh geh nau mân n'hao êng săk, ăn gŭ ndrel bunuyh i bu mưch rmot, lơi ôh kơp n'hi êng săk lah jêng bunuyh gĭt blao hô ngăn.*

17Lơi ôh plơng ndơ djơh ma bu jan djơh mhĭk, ăn nsrôyh jan ndơ i dâng lĕ bunuyh kơp ueh.* 18Lah khân ay may dơi jan, ăn khân ay may gŭ rêh đăp mpăn ndrel dâng lĕ bunuyh dô. 19Ơ phung gâp rŏng, lơi ôh ăn khân ay may nơm plơng ndơ djơh mhĭk bu jan, ăn Kôranh Brah hŏ tê̆ dôih ma bunuyh i nây, yorlah lĕ geh nchih jêh lah kơt nđa: ‘Kôranh Brah lah: ‘Nau tâm plơng dŭt ta Gâp nơm, Gâp sơm plơng ăn ma bu’’ .* 20Yơn ma lah bu jan djơh ma khân ay may, ăn jan kơt lĕ geh nchih kơt nđa: ‘Lah bunuyh rlăng đah khân ay may geh nau ji ngot, ăn khân ay may sŏ piăng trao pă ăn păng sông dô, lah păng ji hir dak, sŏ dak ăn păng nhêt, yorlah jan kơt nây jan ăn păng đit prêng êng+ .* 21Lơi ôh ăn nau djơh mhĭk dơi leo khân ay may jan tih, ăn nau ueh hŏ dơi, yor ma khân ay may jan nau ueh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index