Search form

Rôm 15:1

Ăn bunuyh i lĕ nsing nâp geh nau ăt nuih ma phung i nsing rdja

1Bân i bunuyh lĕ nâp jêh ta nau nsing, ăn bân ăt nuih ma phung oh nô ta nau nsing i ê gĭt vât moh ndơ tih moh ndơ di, lơi ôh bân joi nau răm maak ma săk bân nơm dơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index