Search form

Rôm 16

Nau ôp nau ueh lăng êng êng

1Gâp dăn mbơh nkoch ăn khân ay may gĭt năl yôh Phêƀê, păng jêng bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ta ƀon Kênkrê ta bri Grek. 2Dăn khân ay may rom păng ăn tâm di ma phung ƀon lan Kôranh Brah, yorlah păng nsing ma Kôranh Yêsu. Dăn khân ay may kơl păng moh ndơ i păng ŭch, yorlah lĕ ŏk bunuyh păng kơl, nđâp ma kơl gâp đŏng. 3Dăn ôp nau ueh lăng bar hê ur sai, yôh Prisil, ndrel ma nô Akilas, khân păng jêng bunuyh jan kar ma Brah Krist ndrel gâp.* 4Bar hê khân păng nây lĕ ƀŏng săk ma khât, gay ma kơl rklaih gâp. Gâp lah ueh ma khân păng, mâu di gâp dơm ôh lah ueh ma khân păng, dâng lĕ phung nsing i mâu di phung Israel lah ueh ma khân păng dadê đŏng. 5Dăn ôp nau ueh lăng phung nsing i rƀŭn ta jay khân păng. Dăn ôp nau ueh lăng nô Êpâynet i bunuyh gâp rŏng. Păng jêng bunuyh sât nsing ma Brah Krist lor bu ta bri Asi. 6Dăn ôp nau ueh lăng yôh Mari, jêng nơm jan kar lĕ nsrôyh ŏk ngăn ma khân ay may. 7Dăn ôp nau ueh lăng nô Ăntrunik, ndrel ma yôh Yunêh, jêng ndŭl mpôl gâp nơm, khân păng lĕ tă gŭ ndrung ndrel gâp đŏng. Bu lư nau ueh khân păng ŏk hô ngăn ta mpôl kôranh oh mon+ . Lor khân păng đŏng sât nsing ma Brah Krist đah gâp. 8Dăn ôp nau ueh lăng nô Ămphlêh i bunuyh gâp rŏng ta Kôranh Yêsu. 9Dăn ôp nau ueh lăng nô Ơƀăn i bunuyh jan kar ma Brah Krist ndrel gâp, ndrel ma dăn ôp nau ueh lăng nô Satakhih i bunuyh gâp rŏng. 10Dăn ôp nau ueh lăng nô Apêlêh i Brah Krist kơp păng di. Dăn ôp nau ueh lăng rnăk vâl nô Arihtôƀul. 11Dăn ôp nau ueh lăng nô Hêrôđên i ndŭl mpôl gâp nơm. Dăn ôp nau ueh lăng bunuyh ta rnăk vâl nô Narsih i nsing ma Kôranh Yêsu. 12Dăn ôp nau ueh lăng yôh Triphen, ndrel ma yôh Triphuh, khân păng i nây jan kar ŏk ma Kôranh Yêsu. Dăn ôp nau ueh lăng yôh Pơsih i gâp rŏng, păng jan kar lĕ ŏk ma Kôranh Yêsu. 13Dăn ôp nau ueh lăng nô Ruphus, Kôranh Yêsu lĕ jêh kơih păng, ndrel ma ôp nau ueh lăng i mê̆ păng, gâp kơp mê̆ păng jêng mê̆ gâp đŏng.* 14Dăn ôp nau ueh lăng nô Asin'grit, nô Phlêkôn, nô Hơrmês, nô Patrôpah, nô Hơmah, ndrel ma oh nô ta nau nsing i gŭ ndrel khân păng. 15Dăn ôp nau ueh lăng nô Philôlôk, yôh Julia, nô Nêrơh, ndrel ma oh bu ur păng, jêh ri dăn ôp nau ueh lăng nô Ôlimpah, ndrel ma dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah i gŭ ndrel khân păng đŏng. 16Dăn khân ay may tâm ôp nau ueh lăng ndrăng nơm ma nau ueh rah rơch+ . Jêh ri dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist ta ntŭk êng êng ta dja ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.

Nau Pôl ntŭm nti n'glĕ dŭt

17Ơ oh nô ta nau nsing, gâp dăn khân ay may hô ngăn, ăn khân ay may njrăng ma mpôl bunuyh i jan tâm nkhah phung, ndrel ma i jan ăn bu hiơt ta nau nsing. Ăn njrăng ma mpôl bunuyh i ntŭm nti nklă jêng ndơ tih đah nau khân ay may lĕ jêh bu ntŭm nti nơh. Lah ndri ăn khân ay may der hŏm bơh mpôl kơt nây.* 18Mpôl kơt i nây mâu ôh jan kar ma Brah Krist i Kôranh bân. Khân păng gĭt ma ndơ i săk jăn khân păng ŭch dơm, khân păng mbơh ngơi ueh, ngơi rnê ma bu hô ngăn, jêh ri ndơm bunuyh i dơh ma iăt.* 19Dâng lĕ bunuyh lĕ gĭt jêh ma nau khân ay may iăt nau Kôranh Brah. Kơt ndri gâp geh nuih n'hâm răm maak ngăn ma khân ay may, yơn ma gâp ŭch ăn khân ay may geh nau mân gĭt blao ma jan kar ndơ ueh hŏ, jêh ri rluk mâl ma jan ndơ djơh.* 20Hôm du ƀlât jât, Kôranh Brah i tơm nau đăp mpăn lơh hêng lơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh ăn păng gŭ ta nâm jŏng khân ay may, mâu hôm ôh geh nau dơi ma khân ay may jât. Ăn nau ueh Brah Yêsu i Kôranh bân gŭ ndrel khân ay may.

21Timôthê i bunuyh jan kar ndrel gâp, dăn ôp nau ueh lăng khân ay may. Jêh ri nô Lukês, nô Yasŭn, ndrel ma nô Susĭpatrôh, ndŭl mpôl gâp nơm, khân păng dăn ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.* 22Păng i rnha Tơtêh jêng bunuyh nsing ma Kôranh Yêsu đŏng, păng sơm nchih nau gâp ta samƀŭt dja, păng dăn ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.

23Nô Gaiyus i bunuyh rom gâp, ăn gâp gŭ ta jay păng, ndrel ma dâng lĕ phung nsing ta dja ăn gŭ rƀŭn ta jay păng, păng dăn ôp nau ueh lăng khân ay may. Jêh ri nô Êrastus jêng nơm mât uănh prăk ƀon kuŏng dja, ndrel ma nô Kuatuh jêng oh nô bân ta nau nsing, bar hê khân păng dăn ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. 24[Dăn nau ueh Brah Yêsu Krist i Kôranh bân gŭ ta dâng lĕ khân ay may! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro!+ ]

25Ăn rnê ma Kôranh Brah! Păng geh nau dơi jan ăn khân ay may geh nau nsing nâp rkâk, di kơt nau mhe mhan ueh i gâp mbơh nkoch ma dâng lĕ bunuyh. Nau mhe mhan ueh i nây ăn bân gĭt nau Brah Yêsu Krist ŭch rklaih phung i mâu di phung Israel, nđâp ma phung Israel đŏng. Bơh ntơm nơh Kôranh Brah mâu ôh ăn bunuyh gĭt ma nau i nây,* 26yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah nhhơ nau i nây ăn bân gĭt, Păng ăn bân gĭt nau i nây ta samƀŭt bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih. Kôranh Brah nơm i rêh n'ho ro đă bân mbơh nkoch ăn bu gĭt nau i nây, gay ma ăn dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh êng êng nsing ma Păng, nđâp ma iăt Păng. 27Ăn rnê ma Kôranh Brah nơm du huê dơm i geh nau mân gĭt blao, ăn rnê nau chrêk lơp Păng ƀaƀơ n'ho ro ta Brah Yêsu Krist! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro!+ *

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index