Search form

Rôm 2

Kôranh Brah phat dôih nau tih

1Dâng lĕ khân ay may i phat dôih nau tih bu, khân ay may mâu geh nau ma nsih đŏng, yorlah nôk khân ay may phat dôih nau tih bu, khân ay may dôl tê̆ dôih ma săk khân ay may nơm đŏng, yorlah khân ay may i nơm phat dôih nau tih bu, jan tih kơt bu đŏng.* 2Bân lĕ gĭt jêh, Kôranh Brah tê̆ dôih bunuyh i jan tih kơt nây jêng di ngăn. 3Lŏng khân ay may, khân ay may phat nau tih bu, tih ma săk khân ay may nơm hôm jan tih kơt bu đŏng. Ah khân ay may nđôn lah săk khân ay may nơm klaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih bơh? 4Khân ay may mưch nau Kôranh Brah jan ndơ dŭt ueh ma khân ay may bơh? Khân ay may mưch nau Păng ăt nuih, nau Păng jŏ nuih ma khân ay may bơh? Ăn khân ay may gĭt vât nau Kôranh Brah ŭch jan ndơ ueh ma khân ay may, ŭch leo khân ay may rgâl nuih n'hâm djơh.* 5Ach ma nuih n'hâm khân ay may hôm dăng ko, mâu ŭch ôh rgâl nuih n'hâm djơh, khân ay may prăp nau tih lơ ma ŏk i Kôranh Brah tê̆ dôih tât ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ma nau sŏng.* 6Păng mra ăn nau nkhôm, mâu lah nau tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh, tâng ndơ khân păng nơm lĕ jêh jan. 7Păng mra ăn nau rêh n'ho ro ma bu moh i nsrôyh jan ndơ ueh, joi gay ma geh nau chrêk lơp i tă bơh Kôranh Brah, joi gay ma geh nau rnê tă bơh Kôranh Brah, ndrel ma joi gay ma geh nau rêh mâu blao khât i Kôranh Brah ăn.* 8Yơn ma Păng ji nuih tê̆ dôih hô ngăn ma bu moh i gĭt ma săk păng nơm dơm, bu moh i tâm rdâng ma nau ngăn, nkhơng ma ŭch jan ndơ djơh chrao. 9Kôranh Brah ăn nau rêh rnhăl, nau nklŏn rvê ma dâng lĕ bunuyh jan djơh, Păng ăn ma phung Israel lor bu, jêh ri nđâp ma phung i mâu di phung Israel+ đŏng.* 10Yơn ma bu moh i jan ueh, Kôranh Brah ăn nau chrêk lơp, nau rnê, nau đăp mpăn. Păng ăn ma phung Israel lor bu, jêh ri nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng, 11yorlah Kôranh Brah kơp dâng lĕ bunuyh tâm ban.*

12Lah phung i mâu di phung Israel i mâu gĭt năl nau vay Môsê, khân păng jan tih, Kôranh Brah tê̆ dôih ma khân păng i nây ro, bol lah khân păng i nây mâu ôh gĭt năl nau vay i nây. Phung Israel i lĕ gĭt năl nau vay i nây, jêh ri hôm jan tih, Kôranh Brah tê̆ dôih ma khân păng tâm di đah nau vay i nây,* 13yorlah bu moh i dơn tăng nau vay i nây dơm, Kôranh Brah ê hŏ ôh kơp sŏng ta năp măt Păng nơm, bunuyh i jan tâng nau vay i nây ri mơ Păng kơp lĕ sŏng.* 14Phung i mâu di phung Israel mâu geh ôh nau vay i nây, tă bơh nau khân păng hôm jan tâng nau vay i nây, khân păng nhhơ khân păng lĕ ơm gĭt êng nau vay i nây, bol lah mâu geh ôh nau vay i nây kađôi đŏng. 15Kơt ndri khân păng nhhơ nau vay i nây i lĕ geh nchih ta nuih n'hâm khân păng, yorlah nuih n'hâm nau mân khân păng nơm lĕ mbơh êng jêh moh ndơ tih moh ndơ ueh. 16Nôk gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma bu, gâp lah kơt dja: Geh du nar jât năp tay Kôranh Brah ăn Brah Yêsu Krist phat dôih dâng lĕ bunuyh, Păng phat dôih dâng lĕ ndơ i ndŏp ta bunuyh đŏng.*

Phung Israel, jêh ri nau vay Môsê

17Ơ khân ay may i jêng phung Israel, khân ay may nsing ma nau vay Môsê i tă bơh Kôranh Brah, jêh ri n'hi êng săk gŭ dăch ma Kôranh Brah.* 18Khân ay may gĭt năl nau Kôranh Brah ŭch, ndrel ma lĕ gĭt moh ndơ ueh moh ndơ djơh, yor ma lĕ jêh bu ntŭm nti nau vay i nây ma khân ay may. 19Khân ay may lĕ kơp êng săk khân ay may nơm blao nti nau Kôranh Brah ăn ma phung i mâu di phung Israel, nau i nây kơp êng săk khân ay may nơm tâm ban ma bunuyh blao têk bunuyh cheh măt, kơp êng săk khân ay may nơm jêng tâm ban ma nau ang ma bunuyh gŭ ta nau ngo. 20Khân ay may kơp phung i mâu di phung Israel jêng bunuyh rluk mâl, jêng kon se, jêh ri gĭt êng săk khân ay may nơm blao nti ma khân păng, yorlah khân ay may lĕ geh nau vay i nây, jêh ri ta nau vay i nây lĕ geh dâng lĕ nau gĭt blao, lĕ geh dâng lĕ nau ngăn. 21Ơ khân ay may i ntŭm nti bu, tih ma mâu ôh ntŭm nti săk khân ay may nơm. Khân ay may nti bu lơi ntŭng, tih ma săk khân ay may nơm ntŭng.* 22Khân ay may buay bu lơi lŏm ur lŏm sai, tih ma săk khân ay may nơm lŏm ur lŏm sai. Khân ay may lah săk khân ay may nơm biănh ma rup brah, tih ma khân ay may ntŭng ndơ nhih jan brah ma rup brah i nây+ chrao! 23Khân ay may n'hi êng săk khân ay may nơm gĭt năl nau vay i nây, tih ma khân ay may mưch Kôranh Brah ach ma khân ay may jan tih đah nau vay i nây,* 24kơt ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Ach ma phung khân ay may, dâng phung i mâu di phung Israel ngơi mưch rmot Kôranh Brah’ .

25Tâng ma nau vay Môsê, khân ay may i phung Israel koh ntô ma phung bu klô. Nau i nây geh nau khlay dơm lah khân ay may jan tâng dâng lĕ nau vay Môsê, yơn ma lah khân ay may jan tih đah nau vay i nây, khân ay may jêng tâm ban ma phung i mâu di phung Israel i mâu geh koh ntô.* 26Jêh ri lah geh du huê bunuyh i mâu ôh di phung Israel mâu geh koh ntô, lah păng gŭ sŏng jan tâng nau vay i nây, Kôranh Brah rom păng tâm ban ma bunuyh phung Israel lĕ jêh koh ntô đŏng! 27Bunuyh i mâu geh koh ntô mâu ôh di phung Israel, yơn ma lah păng jan tâng nau vay i nây, păng mra tê̆ dôih ma khân ay may i phung Israel ngăn ro, yorlah phung Israel i lĕ geh koh ntô jan tih ma nau vay i nây, bol lah khân păng lĕ geh nau vay i nây nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi. 28Bunuyh phung Israel i jêng ƀon lan Kôranh Brah ngăn ngên, mâu di ôh păng jêng ƀon lan Kôranh Brah tă bơh ndŭl me dơm, mâu lah tă bơh geh koh ntô ta săk jăn dơm.* 29Bunuyh phung Israel i jêng ƀon lan Kôranh Brah ngăn ngên, jêng tă bơh ndơ i geh ta nuih n'hâm, tâm ban ma geh koh ntô ta nuih n'hâm. Ndơ i nây tă bơh Brah Huêng Ueh jan, mâu tă bơh ndơ bunuyh jan tâng ma nau vay i nây. Bunuyh i nây mâu ôh joi nau rnê tă bơh bunuyh, păng joi nau rnê tă bơh Kôranh Brah.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index