Search form

Rôm 9

Kôranh Brah kơih phung ƀon lan Israel

1Brah Krist lĕ gĭt đŏng gâp ngơi ngăn, gâp mâu ôh ngơi mƀrôh. Nuih n'hâm gâp nđâp ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh tâm di ma nau gâp nchih bơh dŏng dja đŏng. 2Gâp geh nau nklŏn rvê hô ngăn, nđâp ma geh nau rngot mâu djăng ta nuih n'hâm ri hô đŏng, yorlah phung Israel i phung gâp geh ŏk mâu ŭch nsing ma Brah Krist. 3Lah gâp dơi kơl khân păng ăn geh nau rklaih, bol lah gâp tâm nkhah bơh Brah Krist sơm sŏ dơn nau Kôranh Brah tê̆ dôih kađôi, gay ma ăn khân păng klaih bơh nau tê̆ dôih i nây, gâp hôm ŭch kơt nây ro. Yơn ma mâu ôh dơi.* 4Khân păng phung Israel i Kôranh Brah lĕ kơih ŭch sŏ jêng phung kon Păng nơm. Bơh ntơm nơh Kôranh Brah lĕ nhhơ nau chrêk lơp Păng nơm ăn ma khân păng, Păng lĕ jan nau tâm rnglăp đah khân păng, Păng lĕ ăn nau vay Păng nơm ma khân păng, Păng lĕ ăn ma khân păng yơk mbah Păng, Păng lĕ ăn ma khân păng nau ton êng êng.* 5Khân păng rnoi deh Abrahăm, Isăk ndrel ma Yakôp, jêh ri lah kơp tâng ma rnoi deh bunuyh, Brah Krist jêng rnoi deh pe nuyh khân păng i nây đŏng. Brah Krist Păng Brah tâm ban ma Kôranh Brah, nđâp ma geh nau dơi ma dâng lĕ ndơ, ăn rnê Păng n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro!+ *

6Aƀaơ dja tâm ban ma ndơ Kôranh Brah lĕ ton mâu ôh hoch ngăn, yorlah geh ŏk ta phung Israel mâu ôh geh nau rklaih. Mâu di ôh nau ton i nây mâu ôh hoch, yorlah dâng lĕ bunuyh ta rnoi deh phung Israel mâu di ôh jêng phung ƀon lan Kôranh Brah nơm ngăn dadê.* 7Jêh ri phung i rnoi deh Abrahăm, mâu di đŏng jêng phung kon sau păng ngăn dadê, kơt ma Kôranh Brah lĕ mbơh ma Abrahăm nơh: ‘Rnoi deh may i sŏ dơn bơh nau Gâp ton, kơp bơh kon Isăk dơm’ , bol lah Abrahăm hôm geh kon aƀă êng đŏng.* 8Tă bơh nau i nây bân say, mâu di ôh dâng lĕ kon i deh tă bơh Abrahăm jêng phung kon Kôranh Brah đŏng. Mpôl kon i Kôranh Brah ton ma Abrahăm dơm i kơp jêng rnoi deh Abrahăm ngăn. 9Yorlah Kôranh Brah ton ma păng kơt nđa: ‘Klăp lah nar dja năm tay Gâp plơ̆ tay, n'ho ma Sara i ur may geh du huê kon bu klô+ .

10Mâu ôh dơn ma i nây dơm, geh nau kơt nây đŏng ma bu ur Rêbêka. Păng gŭ oh kon bar, tă bơh du huê sai dơm, sai i nây rnha Isăk i che phung Israel. 11-12Bol lah kon i bar ơ̆ ta trôm ndŭl nây ê hŏ deh kađôi, ê hŏ jan ndơ ueh, jan ndơ djơh, Kôranh Brah lĕ lah ma Rêbêka kơt nđa: ‘Kon i oh nây mra jan kôranh ma i nô+ . Lah ndri Kôranh Brah kơih bunuyh tâng nau Păng nơm ŭch, mâu di ôh tă bơh ndơ bunuyh jan, yơn ma tă bơh Kôranh Brah nơm ăn. 13Lĕ geh nchih đŏng ma bar ơ̆ kon i nây:

‘Kôranh Brah lah: ‘Gâp mâu ôh rŏng ma Êsao,

Yơn ma Gâp rŏng ma Yakôp i oh păng’’ .

14Lah ndri mơm nau bân lah? Lah Kôranh Brah mâu sŏng mâu rŏng tâm ban bơh? Mâu di ndri ôh! 15Kôranh Brah lĕ lah jêh ma Môsê:

‘Bu moh i Gâp jan ueh dŭt ta Gâp nơm dơm,

Bu moh i Gâp yô̆ nđach dŭt ta Gâp nơm dơm đŏng’ .

16Lah ndri nau i nây mâu geh dah bunuyh ŭch, dah bunuyh nsrôyh tâng joi, jêng dah Kôranh Brah nơm ŭch yô̆ dơm.* 17Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih đŏng nau Kôranh Brah lah ma Pharaon i kađăch phung Êsip: ‘Gâp ăn may jan kađăch, gay ma nhhơ nau dơi Gâp ta may, gay ma bu mbơh nkoch rnha Gâp ăn lư lam neh ntu’ . 18Lah ndri bu moh i Kôranh Brah ŭch yô̆ dŭt ta Păng nơm, lah Păng ŭch jan ăn bu dăng ko dŭt ta Păng nơm đŏng.*

Nau ji nuih, đah ma nau yô̆

19Klăp lah khân ay may ŭch ôp Gâp kơt nđa: ‘Lah ndri mơm dâng Kôranh Brah hôm nduih? Bu moh hôm dơi tâm rdâng đah nau Kôranh Brah nơm ŭch?’ 20Ơ bunuyh! Dah nâm kuŏng khân ay may dâng dơi tâm rlăch đah Kôranh Brah kơt nây? Khân ay may bunuyh dơm. Lah ndri ơm geh lah, neh uk lah ma nơm mon kơt nđa: ‘Hay, mơm dâng may mon gâp nđa nđơn hiah?’ * 21Yorlah nơm mon dah ŭch păng nơm mon, neh uk i păng lĕ sŏ nây, aƀă păng sŏ mon ndơ khlay, aƀă păng sŏ mon ndơ mâu khlay. 22Kơt ndri đŏng, bol lah Kôranh Brah di ma nhhơ nau ji nuih, ndrel ma nhhơ nau dơi Păng nơm, Păng hôm nsrôyh ăt nuih hô ngăn ma bunuyh i jan ăn Păng ji nuih, bunuyh i Păng jan ma nau roh hêng. 23Kôranh Brah jan kơt nây Păng ŭch nhhơ nau chrêk lơp dŭt kuŏng Păng nơm ma bunuyh i Păng yô̆ nđach, bunuyh i Păng lĕ kơih lor ma sŏ dơn nau chrêk lơp. 24Dâng lĕ bân Păng lĕ kơih lĕ kuăl ma sŏ dơn nau chrêk lơp i nây, mâu ôh dơn ma phung Israel dơm, geh nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng.

25Ma phung i mâu di phung Israel lĕ geh nchih jêh ta samƀŭt Hôsê:

‘Kôranh Brah lah: ‘Phung i bơh ntơm nơh mâu di phung ƀon lan Gâp, Gâp mra kuăl khân păng jêng phung ƀon lan Gâp nơm.

Phung i bơh ntơm nơh Gâp mâu rŏng, Gâp mra kuăl khân păng jêng phung i Gâp nơm rŏng.’’

26Jêh ri lĕ geh nchih đŏng:

‘Kôranh Brah lah: ‘Ta ntŭk i Gâp lah ma khân păng: ‘Khân ay may mâu ôh di phung ƀon lan Gâp’,

Ta ntŭk nây bu mra kuăl khân păng: ‘Phung kon Kôranh Brah nơm i Brah i rêh ngăn.’’’

27Lŏng ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah Êsai lĕ lah jêh ma phung ƀon lan Israel kơt nđa: ‘Bol lah phung ƀon lan Israel ŏk tâm ban ma choyh rŏ dak văch dak văr kađôi, bunuyh i geh rklaih geh đê̆ đê̆ dơm. 28Dâng lĕ nau Kôranh Brah lĕ phat dôih, Păng mra jan ăn gơnh ngăn ro ta neh ntu dja’ . 29Jêh ri Êsai lĕ nchih đŏng:

‘Kôranh Brah i Kôranh ma dâng lĕ tông păr, lah Păng mâu ôh yô̆ nđach rong rnoi deh bân aƀă,

Lah ndri bân lĕ roh hêng lĕ phiao tâm ban ma ƀon Sôđŭm,

Mâu lah ƀon Kômôra ro+ .*

Phung Israel mâu ŭch nsing ma Brah Yêsu

30Lah ndri mơm nau bân lah hă? Phung i mâu di phung Israel i bơh ntơm nơh mâu ôh nsrôyh gŭ sŏng ta năp Kôranh Brah, yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ kơp khân păng jêng sŏng chrao tă bơh nau khân păng nsing.* 31Lŏng ma phung Israel i nsrôyh gŭ sŏng jan tâng nau vay Môsê, tih ma Kôranh Brah mâu ôh kơp sŏng. 32Moh yor? Jêng yor ma khân păng nsing ma nau khân păng jan, mâu ŭch ôh nsing ma Brah Krist. Ndri Brah Krist tâm ban ma du mlŏm lŭ i ăn khân păng chêh prah srok, yor ma khân păng mâu nsing ma Păng.* 33Kơt ma lĕ geh nchih jêh lah kơt nđa:

‘Kôranh Brah lah: ‘Uănh hŏm, Gâp tê̆ du mlŏm lŭ ta ƀon Yêrusalem i jan ăn bu chêh srok, du mlŏm lŭ kuŏng i jan ăn khân păng chêh prah,

Yơn ma bu moh i nsing ma lŭ i nây, păng mâu ôh geh nau đit prêng.’’ *

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index