Search form

Rôm int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 57, klăp lah 24 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng gŭ ta ƀon Kôrĭntô nôk păng nchih samƀŭt dja (Rôm 16:23).

Pôl jêng bunuyh nti jru ngăn ta nau vay phung Israel, bơh ntơm nơh păng jêng bunuyh jan jêr ŭch n'groh lơi phung i nsing ma Brah Krist (Kar 8:1-3), yorlah păng ŭch ngăn ma Kôranh Brah, jêh ri păng mân nau nti ma nau Brah Krist jêng nau nti nklă djơh. Jêh păng jan jêr phung nsing ta ƀon Yêrusalem, păng hăn đŏng jât ƀon Đamas gay ma jan jêr phung nsing ta ƀon nây, dôl brô̆ rŏ trong jât ƀon Đamas nây, Brah Krist nhhơ săk ăn păng say, jêh ri păng rgâl nuih n'hâm păng nơm (Kar 9:1-19), jêh ri ntơm bơh nar nây, jêh ri păng nti bu ma nau khlay Brah Krist (Kar 9:20). Bơh kơi nây păng hăn lam bri dak ta ntŭk i mâu hŏ geh bunuyh nsing ma Brah Krist, gay ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist. Păng nchih ŏk đŏng samƀŭt ăn ma phung nsing, aƀaơ dja hôm geh 13 ơ̆ samƀŭt ta nau tâm rnglăp mhe. N'glĕ dŭt bu nkhât păng ta ƀon Rôm yor ma păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, klăp lah ta năm 69.

Ƀon Rôm jêng ƀon dŭt kuŏng ta bri Italy, jêng ntŭk gŭ kôranh kađăch Sêsar, kôranh kađăch Sêsar i nây mât uănh ŏk kađăch, ŏk bri dak, păng mât uănh bri Israel, nđâp ma mât uănh dâng lĕ bri dak Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Nôk nây geh ŏk bunuyh jan dâk bu, dâng lĕ bunuyh gŭ ta ƀon Rôm nây, bơi ma n'gul jêng bunuyh jan dâk bu. Nôk Pôl nchih samƀŭt dja lĕ geh bunuyh nsing ta ƀon Rôm nây, yơn ma Pôl ê hŏ ôh hăn ta ƀon Rôm, păng nchih samƀŭt dja gay ma ăn khân păng gĭt lor păng ŭch hăn khŏl khân păng, nđâp ma păng nchih nau nti dŭt khlay nau nsing ta Brah Krist, păng mbơh nkoch mơm dâng bunuyh geh nau rklaih: Bunuyh geh nau rklaih jêng tă bơh nau nsing dơm, mâu ôh tă bơh ndơ bân jan (Rôm 1:17).

Samƀŭt Pôl

Geh ŏk samƀŭt ta nau tâm rnglăp mhe jêng samƀŭt Pôl năk nchih, aƀă păng nchih njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon êng êng, aƀă păng nchih ăn ma du huê bunuyh.

Ta samƀŭt i păng nchih ăn ma phung nsing ta ƀon êng êng geh: Samƀŭt Rôm, samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 nđâp ma samƀŭt Kôrĭntô Rơh 2, samƀŭt Galati, samƀŭt Êphêsô, samƀŭt Philip, samƀŭt Kôlôh, samƀŭt Têsalônik rơh 1 nđâp ma samƀŭt Têsalônik rơh 2.

Ta samƀŭt i păng nchih ăn ma du huê bunuyh geh: Samƀŭt Timôthê rơh 1 nđâp ma samƀŭt Timôthê rơh 2 samƀŭt Titus, jêh ri samƀŭt Philêmôn.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nkô̆ 1-4:

Pôl nti ta samƀŭt dja, dâng lĕ bunuyh lam neh ntu, bu moh phung kađôi, lĕ ơm geh nau tih dadê, mâu geh ôh du huê dơi tâm rlăch đah Kôranh Brah. Lah ndri iăt ma dâng lĕ bunuyh nsing ma Brah Yêsu i nơm rklaih, gay ma Kôranh Brah kơp sŏng mâu ôh tê̆ dôih, gay ma sŏ dơn nau rêh n'ho ro. Kôranh Brah lĕ kơp sŏng ma bunuyh i nsing ma Păng, kơt kăl e nơh ta nau tâm rnglăp ơm Păng lĕ kơp Abrahăm sŏng đŏng.

- Nkô̆ 5-6:

Pôl nti lah dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Yêsu Krist, nđâp ma sŏ dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, tâm ban ma lĕ lăp ndrel jêh ta nau Brah Yêsu khât, ndrel ma ta nau Păng dâk rêh. Dâng lĕ bunuyh lĕ ơm geh nau tih dadê, tâm ban kơt nây đŏng, bu moh i nsing ma Brah Yêsu Krist, lĕ geh nau rklaih.

- Nkô̆ 7-8:

Bunuyh i nsing ma Brah Krist, mâu khăch ôh jan tâng dâng lĕ nau vay Môsê gay ma Kôranh Brah kơp sŏng, yơn ma dâng lĕ bunuyh lĕ ơm vay jan tih, mâu ôh blao jan ueh nâng tă bơh săk nơm, yơn ma bu moh i nsing ma Brah Yêsu Krist, Kôranh Brah mâu hôm ôh tê̆ dôih ma bunuyh i nây, Brah Huêng Ueh kơl phung nsing ma Brah Yêsu Krist, khân păng lĕ jêng phung kon Kôranh Brah nơm, mâu ôh geh du ntil ndơ dơi tâm nkhah khân păng bơh nau Kôranh Brah rŏng.

- Nkô̆ 9-11:

Bol lah aƀaơ dja geh ŏk phung Israel mâu ôh nsing ma Brah Yêsu Krist, nau Kôranh Brah ton ma phung Israel kăl e nơh hôm geh khlay. Lah nar jât năp tay khân păng rgâl nuih n'hâm, jêh ri khân păng geh nau rklaih ndrel dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Yêsu Krist, jêh ri phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel geh nsing dadê đŏng.

- Nkô̆ 12:1-15:13:

Pôl nti lah, bunuyh nsing ma Brah Yêsu Krist a mơm tâm di ma nau gŭ rêh, ăn geh nau rŏng ma bu, ăn jan tâng nau kôranh bri dak đă, ăn gŭ rêh tâm di ma Brah Yêsu Krist gŭ rêh đŏng.

- Nkô̆ 15:14-16:27:

Pôl mbơh nkoch ta nau jan kar păng ta phung i mâu di phung Israel, ma nau păng ŭch hăn ta ƀon Rôm, nđâp ma nau ntĭnh êng êng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index