Search form

Titus 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp i bunuyh sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah, ndrel ma i kôranh oh mon Brah Yêsu Krist đŏng. Kôranh Brah đă gâp gay ma kơl bu moh i lĕ Kôranh Brah de kơih ăn khân păng geh nau nsing lơ ma hô, nđâp ma kơl bu gĭt năl nau ngăn Păng nơm. Nau ngăn i nây leo bu gŭ rêh tâng Kôranh Brah nơm ŭch.* 2Păng đă gâp ăn bu gĭt lah bân lĕ geh nau rnơm ma nau rêh n'ho ro. Nau rêh i nây Păng lĕ jêh ton bơh ê hŏ njêng neh ntu nơh ngăn, Păng mâu mƀrôh ôh.* 3Jêh ri tât di nar Kôranh Brah de ăn bu gĭt say nau Păng nơm, Păng ăn gĭt say nau i nây ma nau mbơh nkoch, jêh ri Păng i nơm rklaih bân đă gâp mbơh nkoch nau i nây ma bu đŏng. 4Gâp njuăl samƀŭt dja ăn ma may Titus jêng kon gâp n'hêl nanê̆ ngăn ta nau nsing ma Brah Krist Yêsu i bân lĕ geh ndrel. Dăn Kôranh Brah i Bơ̆ bân, ndrel ma Brah Krist Yêsu i nơm rklaih bân ăn nau ueh, nau đăp mpăn ma may.*

Kar ăn Titus jan ta gôl dak Kret

5Nôk gâp lôh bơh gôl dak Kret, gâp đă may hôm gŭ ta nây, gay ma ăn may jan ndơ i ê hŏ jêh ueh ôh. Kơt gâp lĕ jêh mbơh ma may nơh, ăn may kơih phung kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist ăp ƀon.* 6Ăn may kơih bunuyh i mâu geh ôh nau ma nduih, bunuyh i geh du huê ur+ hŏ, oh kon păng nsing ma Brah Yêsu đŏng, oh kon păng mâu geh nau bu ngơi ntôn djơh mhĭk, mâu ôh bunuyh dăng bôk.* 7Bunuyh jêng nơm kôranh mât uănh phung nsing ma Brah Yêsu Krist, păng jan kar ma Kôranh Brah. Ndri ăn păng jêng bunuyh mâu geh ôh nau ma nduih, bunuyh mâu mưch bu, mâu gơnh nuih, mâu nhêt ndrănh tât nhŭl, mâu tâm lŏk tâm janh, mâu ôh kơnh ir prăk+ . 8Yơn ma ăn păng blao rom bu năch ta jay păng nơm, rŏng ma jan ndơ ueh hŏ, blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, gŭ rêh sŏng, geh nuih n'hâm rŏng ma Kôranh Brah ngăn, geh nuih n'hâm jŏk.* 9Nau Kôranh Brah i bu lĕ ntŭm nti jêh ma bân di ngăn. Ăn păng ndjôt nâp nau i nây, gay ma păng blao ntŭm nti ma bunuyh êng ma nau ntŭm nti ngăn, nđâp ma dơi plơng ơh ma phung i tâm rdâng đah nau i nây đŏng.

Dơi đah phung ntŭm nti tih

10Ta gôl dak Kret geh bunuyh nsing ma Brah Krist ŏk ngăn dăng ko mâu ôh iăt nau Kôranh Brah, mbơh ngơi ŏk ndơ mâu ôh geh nau khlay, ndrel ma mƀrôh bu. Ta phung Israel i nsing ma Brah Krist Yêsu geh bunuyh ŏk kơt nây đŏng. 11Iăt ma buay khân păng bah ntŭm nti, yorlah khân păng ăn dâng lĕ ta rnăk vâl aƀă bah nsing ma nau nti i di. Khân păng nti ndơ i mâu di gay ma geh prăk dơm, ndơ i nây djơh ngăn.* 12Kăl e nơh, geh du huê bunuyh ta phung gôl dak Kret, jêng bunuyh geh nau mân gĭt blao ngăn ta khân păng nơm, lah kơt nđa:

‘Dâng lĕ phung gôl dak Kret jêng bunuyh mƀrôh nâng, jêng tâm ban ma mpôl mpômpa (siŭm) janh, khân păng ƀlao hô ngăn, nhêt sa dŭt hay!’

13Nau ngơi i nây di ngăn, lah ndri ăn may lah khân păng dăng ngăn, gay ma ăn khân păng geh nau nsing di ta Brah Yêsu Krist, ndrel ma nâp ngăn. 14Lơi hôm ôh ăn khân păng iăt nau nti tă bơh nđơn i mâu ngăn ta phung Israel+ . Lơi hôm ôh ăn khân păng iăt ma nau bunuyh i tâm rlăch ma nau ngăn nây đă. 15Bunuyh i geh nuih n'hâm kloh dâng lĕ ndơ+ jêng kloh dadê. Yơn ma bunuyh i geh nuih n'hâm ƀơ̆ ƀơch, mâu ŭch ôh nsing, dâng lĕ ndơ mâu ôh kloh, yorlah nau mân khân păng nơm ƀơ̆ ƀơch ngăn, ta nuih n'hâm khân păng nơm mâu hôm gĭt năl ndơ ueh ndơ djơh.* 16Khân păng mbơh ma bu săk khân păng nơm gĭt năl Kôranh Brah, yơn ma ndơ khân păng jan mâu tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch. Khân păng jêng bunuyh ƀơ̆ ƀơch, mâu iăt nau Kôranh Brah, mâu blao ôh jan ndơ ueh.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index