Search form

Titus 2

Nau ntŭm nti di

1Lŏng i may nây, ăn may ntŭm nti tâm di đah nau ntŭm nti di.* 2Ntŭm nti mpôl bu ranh ăn gŭ rêh gĭt njing nau ueh nau djơh, gŭ ngao ueh, dŭp nuih lơi ăn jan tâng nau kơnh, geh nau nsing nâp, geh nau rŏng ma bu nâng, ndrel ma blao ăt nuih nâng ta nau jêr.* 3Ăn may ntŭm nti ma phung bu ur ranh kơt nây đŏng, ăn khân păng gŭ ngao krao sach tâm di ma bunuyh i yơk mbah ma Kôranh Brah. Lơi ôh ăn khân păng ngơi kek bu, mâu lah hay ma nhêt ndrănh. Ăn khân păng ntŭm nti phung bu ur i hôm kon se ma nau i ueh hŏ,* 4gay ma n'hao nuih n'hâm khân păng ăn rŏng ma kon rŏng ma sai khân păng nơm, 5ăn blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, jêh ri gŭ ngao ăn tâm di, blao jan kar ta nhih jay, geh nuih n'hâm ueh, blao yơk ma sai. Jan kơt nây gay ma lơi ôh ăn bu mưch nau Kôranh Brah.

6Phung bu ndăm đă khân păng kơt nây đŏng, ăn khân păng blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh.* 7Lŏng i may nây, ăn gŭ rêh ueh dâng lĕ ntil ndơ, leo nau ueh ăn ma bu. Nôk may ntŭm nti bu, săk may nơm gŭ ăn tâm di đŏng, ntŭm nti ma nuih n'hâm sŏng,* 8mbơh ngơi di, mâu ôh hôm blao bu jưch. Lah jan kơt nây bunuyh i tâm rdâng ma bân mra đit prêng ro, ngơi ndơ djơh ma bân mâu hôm ôh blao.*

9Nti phung bunuyh i jan dâk bu, ăn khân păng iăt nau kôranh khân păng nơm dâng lĕ ntil ndơ jan, ăn i kôranh di nuih n'hâm. Lơi ăn khân păng tâm rlăch,* 10lơi ôh nsiăn drăp ndơ kôranh khân păng nơm, ăn gŭ ngao ueh sŏng srăng nâng hŏ dâng lĕ ntil ndơ. Lah ndri dâng lĕ bunuyh i say khân păng jan kơt nây, bu rnê ueh dâng lĕ nau ntŭm nti i tă bơh Kôranh Brah i nơm rklaih phung bân.

11Ăn gŭ rêh kơt nây, yorlah nau ueh Kôranh Brah lĕ mpơl jêh ma bunuyh say, Păng ŭch ăn nau rklaih ma dâng lĕ bunuyh.* 12Păng ntŭm nti đă bân mƀăr lơi dâng lĕ nau i Păng mâu ŭch, ndrel ma mƀăr lơi dâng lĕ nau phung bunuyh i mâu yơk ma Păng, nau khân păng kơnh ta neh ntu dja. Jêh ri gŭ rêh ta neh ntu dja ăn blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, gŭ rêh sŏng, jan tâng ma nau Kôranh Brah nơm ŭch hŏ, 13n'ho ma bân hôm rnơm gŭ kŏp nau plơ̆ văch Brah Yêsu Krist ta nau chrêk lơp. Păng i nơm rklaih bân, Păng i brah dŭt kuŏng i Brah bân yơk mbah.* 14Brah Yêsu lĕ njŭn jêh săk Păng nơm ma khât, gay ma rklaih bân klaih bơh nau tih ăp ntil, nđâp ma jan kloh bunuyh du phung ăn ma Păng nơm, jêng ƀon lan i gơyh jan ndơ ueh.* 15Lĕ nau i nây ăn may ntŭm nti, ndrel ma mbơh nkoch gay ma n'hao nuih n'hâm bu, jêh ri ăn may lah bunuyh i jan tih. Lơi may đit ôh, ăn may jan ndơ i nây ma lĕ nau dơi, lơi ôh ăn geh bu mưch ma may.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index