Search form

Titus 2:15

15Lĕ nau i nây ăn may ntŭm nti, ndrel ma mbơh nkoch gay ma n'hao nuih n'hâm bu, jêh ri ăn may lah bunuyh i jan tih. Lơi may đit ôh, ăn may jan ndơ i nây ma lĕ nau dơi, lơi ôh ăn geh bu mưch ma may.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index