Search form

Titus 3

Nau rêh jêng phung nsing

1Nkah đŏng phung nsing ăn yơk ma kôranh mât uănh bri dak, ndrel ma phung i geh nau dơi. Ăn khân păng iăt, jêh ri ndrăp nâng ma jan ndơ ueh ăp ntil.* 2Nkah khân păng đŏng, lơi ôh ăn khân păng ngơi nau djơh bu ma bunuyh êng, ăn khân păng der bơh nau tâm lŏk tâm janh ma bu, ăn khân păng geh nuih n'hâm mleh, n'ho ma yơk ma dâng lĕ bunuyh.* 3Bơh ntơm nơh phung bân bunuyh rluk mâl, bunuyh dăng bôk, bunuyh i iăt nau bu mƀrôh, bunuyh ƀơ̆ ƀơch, bunuyh dâk ma ndơ kơnh, rŏng ma rnglay săk ŭch ăp ntil, geh nuih n'hâm janh, geh nuih n'hâm mâu nach, nđâp ma tâm biănh ndrăng nơm.* 4Yơn ma tât Kôranh Brah i nơm rklaih phung bân nhhơ nau ueh nau rŏng Păng nơm ăn ma bunuyh,* 5Păng rklaih phung bân. Mâu di ôh Păng rklaih yor ma bân lĕ jan sŏng, Păng geh nau yô̆ nđach dơm, dâng Păng rklaih bân dja. Nđâp ma Păng ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta săk bân, jêh ri nau dơi Brah Huêng Ueh jan nuih n'hâm bân ăn mhe tâm ban ma deh du tơ̆ jât, Păng tâm ban ma rao phung bân ăn kloh. Kơt ndri Păng rklaih phung bân. 6Păng ăn Brah Huêng Ueh jan ndơ khlay ŏk ngăn ta phung bân, yor ma ndơ Brah Yêsu Krist i nơm rklaih phung bân lĕ jan nơh. 7Yor ma nau ueh Păng nơm, Kôranh Brah kơp phung bân jêng bunuyh sŏng, jêh ri ăn phung bân geh nau rnơm nâp sŏ dơn nau rêh n'ho ro ta jât năp tay+ .* 8Nau i nây jêng ngăn.

Gâp ŭch may nti n'hêl nanê̆ ngăn dâng lĕ nau i nây, gay ma bu moh i lĕ nsing ma Kôranh Brah nsrôyh jan ndơ ueh. Nau i nây jêng ueh, ndrel ma geh nau khlay ngăn ăn ma dâng lĕ bunuyh. 9Yơn ma der hŏm nau ngơi tâm rlăch rluk mâl, nau nkoch deh+ , nau tâm lŏk băl, nau tâm rlăch ma nau vay phung Israel, yorlah dâng lĕ nau i nây mâu ôh geh nau khlay, jêng dơm dam dadê.* 10Bunuyh i jan nau tâm nkhah mpôl, ăn lah păng du tơ̆ ma bar tơ̆, jêh ri lơi hôm mâp păng,* 11yor ma lĕ gĭt jêh bunuyh i jan kơt nây lĕ djơh jêh, păng jan tih, ndrel ma tê̆ dôih êng săk păng nơm.

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

12Nar jât năp tay gâp ăn nô Artêmas, mâu lah nô Tikhikus hăn a may, tât păng a may, ăn may nsrôyh hăn gơnh a gâp ta ƀon Nikôpôlis ro, yorlah gâp lĕ ŭch gŭ ta ntŭk nây nôk khay ji kăt.* 13Nsrôyh kơl ndơ ăn ma nô Sênas kôranh nơm nti nau vay, ndrel ma nô Apôlôs, gay ma khân păng hăn jât năp, lơi ôh ăn khân păng pah pŏt du ntil ndơ.* 14Ăn phung nsing nsrôyh jan ndơ ueh, gay ma kơl nau jêr bu ta ndơ gŭ rêh ăp nar, kơt ndri nau rêh khân păng geh nau khlay.* 15Dâng lĕ bunuyh i gŭ ndrel gâp, khân păng ôp nau ueh lăng may dadê. Đă may ôp nau ueh lăng dâng lĕ bunuyh i nsing i rŏng ma hên yơ̆. Jêh ri ăn nau ueh Kôranh Brah gŭ ndrel dâng lĕ khân ay may.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index