Search form

Titus int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 65, klăp lah 32 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Nikôpôlis bri Grek. Dâng lĕ nau i geh nchih ta samƀŭt dja, bu ŏk mân lah geh bơh kơi dâng lĕ nau i lĕ geh nchih ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Nô Titus mâu ôh di phung Israel (Gal 2:3), păng geh ŏk hăn ndrel Pôl, sơm kơl jan kar ma Pôl ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon mâu ôh geh nchih ma Titus, yơn ma geh nchih ta 2Kô 2:13, ta Gal 2:1 ndrel ma ta 2Ti 4:10. Păng gŭ ndrel Pôl ta ƀon Yêrusalem, nôk Pôl tâm mâp đah phung kôranh phung nsing ta ƀon nây (Gal 2:1). Ê lor ma Pôl nchih samƀŭt dja, a lor nơh păng, ndrel ma Titus lĕ sơm kơl jan kar ăn ma phung nsing ta ăp ntŭk ta gôl dak Kret nây, jêh ri Pôl hôm rong Titus gŭ jan kar ta nây, nôk Pôl hăn ta ƀon Nikôpôlis.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Pôl đă Titus kơih phung kôranh mât uănh ma phung nsing, păng đă kơih a mơm bunuyh i di ma jan kôranh (Tit 1:7-9), păng đă Titus ăn nti ma bu êng a mơm gŭ rêh tâm di ta năp măt Kôranh Brah, păng đă Titus buay nơm nti nklă lơi hôm ăn nti, păng đă Titus aƀă ma nau sơm kơl jan kar ăn ma phung nsing ta gôl dak Kret.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-4)

- A mơm i di bunuyh i jan kôranh ma phung nsing (1:5-10)

- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1:11-16)

- A mơm nau gŭ rêh phung nsing (2:1-3:11)

- Nar n'glĕ dŭt neh ntu (3:12-15)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index