Search form

EXODUS 28

Tlangbawi Thuam

(Exo 39.1-7)

1“Na u Aaron le a fapa hna kha Israel mi chungin ka sinah ratpi hna, Aaron le a fapa Nadab, Abihu, Eleazar le Ithamar cu ka tlangbawi rian a òuantu ding an si. 2Rumra le dawhnak a ngeih nakhnga na u Aaron caah cun thuam thiang na ser lai. 3Keimah nih thiamnak ka pekmi hna zungthiam vialte kha Aaron thuam cu serter hna law Aaron nih cun ka tlangbawi rian cu òuan seh. 4An ser hngami thuam cu hihi an si lai: òangbenh pakhat, angki thiang pakhat, puan pakhat, angki chung nawh òamhmi pakhat, lupawng pakhat le taisawm pakhat an si lai. Na u Aaron le a fapa hna nih khan ka tlangbawi rian cu an òuan khawh nakhnga thuam cu an serpiak hna lai. 5Zungthiam pawl nih cun cu thilthuam sernak ah cun sui le tuuhmul a senmi, sendung a simi le a dummi le khumla hmangòhia kha an hman hna lai.

6“Tlangbawi angki cu sui le tuuhmul a dum, sendung le a senmi le khumla hrual thawi in òamhmi in an ser lai. 7A kap veve ah khan a hnam pakhat veve an um lai. 8Cu angki he aa pehmi taisawm, dawh tein sermi cu, cu bantukin sermi a si ve lai, sui le tuuhmul a dum, sendung le a sen le khumla hrual hmangòhia in sermi a si lai. 9Karnelian lungvar pahnih kha na lak hna lai i cu lungvar cungah cun Israel fapa hna an min kha na òial hna lai; 10lung khat ah min ruk, a dang lung khat ah min ruk na òial hna lai i cu na òialmi hna cu an chuahning cio khan a si lai, a chuak hmasami kha hmasa deuh ah na òial hna lai. 11Sui sertu hna thiamnak le minkhenhnak sertu hna thiamnak in, lungvar pahnih hna cungah cun Israel fapa hna min cu na òial hna lai i lungvar cu sui tlangkawm chungah na òhutter lai. 12Israel fapale hna kha philh lonak dingah, cu lungvar pahnih cu angki liang i bahnak a hnam ah khan na òhit chih hna lai. Cuticun Aaron nih khan an min cu a liang cungah aa chonh zungzal hna lai i Pathian nih a hngalh zungzal hna lai. 13Cun sui tlangkawm pahnih zong na ser hna lai i 14hri bantukin hrualmi sui hri pahnih zong na ser fawn hna lai; cu sui hrihrual cu a tlangkawm ah khan na ngerh hna lai.

15“Cun biakhiahnak òangbenh timi na ser lai; tlangbawi angki bantuk khan òha tein òamhmi a si lai. Sui le tuuhmul a dummi le sendung a simi le a senmi le khumla a hrual hmang òhia in na ser lai. 16Tungvangpalh a si lai i a bil in bil awk a si lai, lehhmah pakua a sau lai i lehhmah pakua a kau lai. 17A cungah cun lungvar tlar li in na benh hna lai; tlar hmasa bik ah cun rubi le topaz le karnet an si lai; 18tlar hnihnak ah emeral, safaiar le daimon an si lai; 19tlar thumnak ah jasin, agate le amethist an si lai, 20tlar linak ah beril, oniks le jasper an si lai. 21Lungvar cu hleihnih an si lai i an cungah khan Israel fapale min kha an i òial lai. Lungvar cu Israel fapa hna zat kha an si lai i lung khat cungah khan Israel fapa hna lak i pakhat min paoh kha aa òial lai, min khenhnak cung min òial bantuk khin òial an si lai. 22Cun òangbenh caah cun hri bantukin hrualmi sui òhi na ser lai; 23cun sui in sermi a kual pahnih na ser hna lai i cu sui kual hna cu òang benh cunglei tlang ki veve ah khan na thlaih hna lai. 24Sui hrihrual pahnih hna cu sui kual pahnih ah khan na khih hna lai. 25Cun sui hri hrual khattelei par pahnih hna cu sui tlangkawm ah khan na khih hna lai i cuticun tlangbawi angki liangbahnak hnam ah khan a hmailei in na hren lai. 26Cun sui kual pahnih na ser lai i, òangbenh i a tanglei tlang a chunglei kil veve tlangbawi angki chungah khan na thlaih hna lai. 27Cun sui kual pahnih na ser hna lai i tlangbawi angki liang i bahnak hnam a hmailei tanglei tlang ah khan na thlaih hna lai, a tlang pawngte ah khan na thlaihnak cu a si lai i cucu òha tein le dawh tein tahmi taisawm cung deuhte ah khan a si lai. 28Òangbenh kual kha angki kual ah khan la dum in òem chih an si lai i cuticun òangbenh cu taisawm cungte ah khan fek tein a um lai i a poih lai lo. 29Aaron kha hmunthiang chung i a luh tikah a òang cung i a ummi biakhiahnak òangbenh cungah khan Israel fapa hna min kha an um lai i cuticun Bawipa nih annih cu a hngalh zungzal hna lai. 30Biakhiahnak òangbenh chungah cun camcawhnak Urim le Thummim kha na chiah hna lai i Aaron cu Bawipa umnak chung i a vung luh tikah annih cu a òang cungah khan an um lai. Bawipa hmaika i a um tikah Aaron nih khan a òang cung in, Israel mi hna ca i biakhiahnak thilri kha aa phorh zungzal lai.

31“Cun tlangbawi angki a khuhtu puanfual cu a dihlak in tuuhmul a dummi in na ser lai. 32A laifang ah khan lu chuahnak ding caah awng pakhat in na ser lai. Cu awng cu tlek hlah seh tiah a tlang na kawm lai, saphaw angki hngawng bantukin a tlang na kawm lai. 33Tanglei a tlang ah khan a velchum in tuuhmul a dum le sendung le a senmi in taleti na ser hna lai i an karlak ah sui khi-ing na chiah hna lai; 34cuticun a velchum in a tanglei tlang ah cun sui khi-ing le taleti kha an um lai. 35Cu puanfual cu Aaron nih tlangbawi rian a òuan tikah khan aa aih lai. Hmunthiang chungah a luh tik le Bawipa umnak chung i a vung kal tik le cuka in a hung chuah tikah khan khi-ing cu an awn lai i cuticun amah cu thihnak a ing lai lo.

36“Cun sui thiang in òamhnak pakhat na ser lai i a cungah, “Bawipa sin pekmi” tiah na òial lai. 37Cucu la dum in lupawng hmailei ah khan na òem chih lai. 38Aaron nih khan cucu a cal ah a chiah lai i Israel mi nih Bawipa an pekchanhmi thawinak ah khan òhat lonak a um sual ahcun, cuticun cu òhat lonak cu ngaihthiam a si lai. Cucu Aaron nih khan a cal ah aa ponh zungzal awk a si lai, zeicahtiah cu ti a tuahnak thawng cun Bawipa nih an pekchanhmi kha a cohlanpiak hna lai.

39“Khumla hmangòhia in angki na tah lai i khumla hmangòhia in lupawng le taisawm na ser hna lai i dawh tein na òamh hna lai. 40“Aaron fapa hna cu rumra ngei hna seh, cun i dawh fawn hna seh tiah angki le luchin le taisawm na serpiak hna lai. 41Hi thuam hi na u Aaron le a fapa hna cu na hrukter hna lai. Cun chiti na toih hna lai, na thleidan hna lai i na thianter hna lai, cun ka tlangbawi rian kha an òuan lai. 42Cun tawhrolh tawi, an tai in an phei tiang a phanmi kha na serpiak hna lai, lang sual hna hlah seh ti caah a si. 43Aaron le a fapa hna nih khan pumhnak thlam chung i an luh fate le hmunthiang chung i tlangbawi rian òuan awkah biakòheng an fuh fate, cu tawhrolhtawi cu an i hruk hrimhrim lai, zeicahtiah lang sual hna hlah seh law thah si hna hlah seh ti caah a si. Hihi Aaron le a fapa hna caah a hmunmi phunglam a si.

Hakha Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2006

More Info | Version Index