Search form

1 Corintios 1

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj Pablo, ɨ tɨ Dios naꞌantyíhuoj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ nyej nyij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tɨ ajta Jesús puéꞌeen, nyajaꞌmuatyojtyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ taꞌihuáaraꞌ Sóstenes. 2Muaꞌaj mu siaj aꞌáa jóosɨꞌrii ɨ Dios jimi aꞌájna a Corinto, ɨ siaj Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn jamuaatajé siaj sij jimí séeriaꞌaj xáꞌraꞌnyij, majta néijmiꞌi ɨ maj majta aꞌyan tyíꞌxaj tɨ Jesús huaꞌ vástaraꞌ puéꞌeen, majta ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan. 3Cheꞌ ɨ Dios ɨ tɨ tatáataj, ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan, majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej.

Ɨ tɨ jɨn ɨ Pablo tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios

4Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 5Jiꞌnye aꞌɨ́j xu jitze maꞌcan ɨ Dios seríj néijmiꞌi tyaꞌancuriáaꞌ ɨ tɨ tyajamuatyáhuɨꞌrii, ɨ siaj jɨn tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, ajta ɨ siaj jɨn yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j een, 6ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tyámuaꞌ xu tyaꞌancuriáaꞌ jaꞌmua tzajtaꞌ. 7Aꞌɨ́j pu jɨn quee tyiꞌtɨ́j jamoꞌtyáꞌɨtziityej ɨ tɨ jɨn Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌ meentyij siooj jachoꞌveꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán huataséjreꞌej ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 8Dios pu caꞌnyíjraꞌaj jamuaatáꞌsij siaj sij tyoꞌtáviicueꞌ ꞌasta naꞌaj quee néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrej, tɨꞌij quee aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn jaꞌmua jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌej aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ, ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 9Dios pu aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóoraj, aꞌɨ́ɨ pu jamuaatajé siaj sij júurij jamuán ɨ yójraꞌ aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

Pablo pu caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ mej mij quee ajtacɨ́ꞌcaꞌan

10Nyeꞌihuáamuaꞌ, nyúucaritzeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌyaa nu jéehua tyajaꞌmuahuaviij siaj juxaꞌaj sianaꞌaj tyáꞌmuaꞌreeriaj, siaj sij quee ajtacɨ́ꞌcaꞌan. Tyámuaꞌ xu tyíꞌtyechaj juxaꞌaj xuꞌuj tyiꞌmuaꞌastɨ́j, siajta juxaꞌaj sianaꞌaj tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen. 11Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyeꞌihuáamuaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa nu tyáamuaꞌreeriꞌ, aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌyan tyinaatéꞌexaaj ɨ maj Cloé jamuán ajaꞌchej, siaj jujɨ́ɨmuaꞌaj jujaaxɨejviꞌ. 12Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siaj séecan aꞌyan tyíꞌxaj yee: “Nyáaj nu Pablo jitze ajtyámaꞌcan.” Majta séecan aꞌyan tɨjɨn: “Nyajta nyáaj, Apolo nu jitze ajtyámaꞌcan.” Majta séecan aꞌyan tɨjɨn: “Nyáaj nu Pedro jitze ajtyámaꞌcan”; majta aꞌyan tɨjɨn: “Nyáaj nu Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan.” 13¿Nyiquij huatámuiꞌriacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ? ¿Nyiquij Pablo óotateehuacaꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ? ¿Nyiquij muaꞌaj xáaɨꞌhuacaꞌ nyúucaritzeꞌ ɨ Pablo? 14Tyámuaꞌ nu tyaꞌtáꞌcaa ɨ Dios nyaj quee aꞌtɨ́j huáꞌɨɨriꞌ, sulu aꞌɨ́ɨjma nuꞌuj ɨ Crispo nyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Gayo. 15Aꞌɨ́j pu jɨn quee aꞌtɨ́j huatácɨꞌpej tɨ aꞌyan tyúuxajtaj yee nyenyúucaritzeꞌ pu huáɨꞌhuacaꞌ. 16Aꞌɨ́ɨjma nu nyajta huáꞌɨɨriꞌ ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Estéfanas, canu máaj jamuaꞌreej nyaj séecan nyajtáhuaꞌaj huáꞌɨɨriꞌ, 17jiꞌnye capu ɨ Cɨríistuꞌ nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij huóꞌɨɨraj, sulu nyej nyij huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta quee aꞌɨ́jna jɨn nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyaj huápuɨꞌɨj tyuꞌyíꞌtɨn nyej nyij tyiꞌtɨ́j naa huáꞌuurej, mej mij quee jáꞌxaahuataj ɨ Cɨríistuꞌ tɨ huamuɨ́ꞌ ɨ cúruuj jitze.

Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn ɨ Dios néijmiꞌi tyámuaꞌ tyíꞌuurej

18Ɨ nyúucarij tyaj huáꞌixaatyeꞌ tɨ Cɨríistuꞌ huamuɨ́ꞌ huaꞌ jitze maꞌcan ɨ cúruuj jitze, aꞌyaa pu huaꞌnamuajrasteꞌ cuxáa quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyiꞌtyáhuɨꞌrii aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj joꞌvátzɨj, maꞌ ajta aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tɨiꞌrátoosij. 19Aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Nyáaj nu huojoꞌrɨeeraj ɨ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej

nyajta jaꞌpuaꞌrityeꞌen ɨ maj jɨn jéehua tyuꞌyíꞌtɨn.

20¿Joꞌnyij jeꞌej jéꞌeen aꞌɨ́jna ɨ tɨ jéehua tyoꞌmuaꞌreej, ɨ tɨ tyihuáꞌmuaꞌtyej, naꞌríij ɨ tɨ jaayíꞌtɨn tɨ tyuꞌtaxáj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j rɨnyij íiyan ɨ cháanacaj japua? Dios pu arí jaataséjratacaꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ maj jɨn jéehua tyoꞌmuaꞌreej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua. 21Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua camu aꞌyan huarɨ́j mej mij jáamuaꞌtyij ɨ Dios, ajta jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌtaséjra, aꞌyaa puꞌij ɨ Dios tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn huiꞌrátoonyij ɨ maj jaꞌantzaahuatyeꞌsij ɨ nyúucariaꞌraꞌ, ɨ nyúucarij tɨquee jeꞌej huatóomuaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi.

22Ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌej maj tyiꞌtɨ́j huaséj ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, majta ɨ grecia maj jáꞌmaꞌcan, aꞌyaa mu tyáꞌhuoo maj jéehua tyojoꞌitéej muáꞌraꞌnyij, 23tyajta ityáj, aꞌɨ́j tu huáꞌixaatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ maj jóꞌtatee ɨ cúruuj jitze. Aꞌíi puꞌij jeꞌej puaꞌaj huaꞌnamuajrasteꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, aꞌyaa pu huáꞌsejratyeꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, 24majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ Dios tɨ huoꞌtajé, tɨpuaꞌaj Israel maj jitze ajtyámaꞌcan, naꞌríij séej chuéj japua maj jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jéehua tyuꞌyíꞌtɨn. 25Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan huáꞌsejratyeꞌ tɨquee jeꞌej huatóomuaꞌaj ɨ Dios jimi, jéetzeꞌ pu jaayíꞌtɨn quee ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj ɨ maj jɨn jéehua tyuꞌyíꞌtɨn ɨ tyeɨ́tyee, ajta ɨ tɨ aꞌyan séejreꞌ ɨ Dios jimi tɨꞌɨj ɨ tɨquee uhuájcaꞌnyej, jéetzeꞌ pu uhuájcaꞌnyej quee aꞌchu maj uhuácacaꞌnyeꞌ néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee.

26Nyeꞌihuáamuaꞌ, xuꞌhuóomuaꞌtzɨj tɨ ɨ Dios jamuaatajé, tyij siajta quee muiꞌij mu siaj jéehua tyoꞌmuaꞌreej íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua, caxu siajta muiꞌij mu siaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyityatatyíj nusu ɨ maj aꞌɨ́ɨjma jitze eerámaꞌcan ɨ maj jéehua juxɨeꞌveꞌ. 27Ajta aꞌyájna, Dios pu aꞌɨ́ɨjma antyíhuo ɨ maj aꞌyan tyihuáꞌxaj yee maj quee tyojóꞌitej, taꞌij huoꞌtatyéviꞌraꞌastaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj tɨjɨn jéehua mu tyojóꞌitej, Dios pu ajta aꞌɨ́ɨjma antyíhuo ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej tɨꞌij ajta huoꞌtatyéviꞌraꞌastaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj. 28Dios pu huaꞌantyíhuoj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee huaꞌxɨeꞌveꞌ, majta ɨ maj quee jéehua juxɨeꞌveꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌmuaꞌreej, tɨꞌij huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyityatatyíj. 29Aꞌyaa pu quee aꞌtɨ́j tyóotzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi. 30Ajta ɨ Dios pu arí muaꞌajmaj jamuaꞌajtyáhuii ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌyaa pu ajta jáaruuj tɨꞌij ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tyaj jɨn maꞌumuámuaꞌreꞌ, tɨ ajta tajapuá huatányuunyij, ɨ tyaj jɨn huátajajcuareꞌen, ajta tyej tyij taxáahuaj mahuatyuꞌuucaj. 31Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaxɨeꞌvaꞌaj tɨ óotzaahuatyeꞌej, cheꞌ aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ ɨ tavástaraꞌ tyámuaꞌ tyaatáꞌ.”