Search form

1 Corintios 10

Maj quee janaꞌmicheꞌen ɨ tɨquee Dios puéꞌeen

1Nyeꞌihuáamuaꞌ, canu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj yóꞌhuaꞌnan tɨ ɨ jéetɨrij ajaꞌcáavaꞌaj huoꞌviꞌtɨsimeꞌej ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, majta jeꞌen néijmiꞌi jájritzeꞌ antacɨ́j. 2Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj néijmiꞌi mu huámuɨꞌvijhuacaꞌ aꞌɨ́jna jamuán ɨ Moisés tɨꞌɨj ooj ajaꞌcávaꞌcaꞌaj ɨ jéetɨrij, ajta matɨꞌɨj antacɨ́j ɨ jájritzeꞌ. 3Aꞌyaa muꞌuj támanaꞌaj néijmiꞌi tyáacua aꞌɨ́jna ɨ cueꞌráj tɨ ɨ Dios jimi joꞌvéꞌmej, 4majta néijmiꞌi aꞌɨ́jcɨ juquéꞌij ɨ jájtyij tɨ ajta ɨ Dios jimi joꞌvéꞌmej. Jiꞌnye aꞌɨ́j mu jitze huaꞌíj ɨ tyetyéj tɨ huaꞌ jamuán huamaꞌcaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ Cɨríistuꞌ. 5Majta aꞌɨ́ɨmaj, mueꞌtɨ́j mu quee tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, aꞌɨ́j pu jɨn Dios huaꞌantyipuaꞌrij aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

6Néijmiꞌi pu aꞌyan tyuꞌrɨ́j tɨꞌij ityájma tyitáamuaꞌtyej, tyej tyij quee aꞌyan aꞌɨ́jcɨ jitze tyityaajuꞌun ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj huarɨ́j. 7Aꞌɨ́j pu jɨn, caxu muaꞌaj huaꞌnajchej ɨ sáanturij, matɨꞌɨj séecan aꞌɨ́ɨmaj huarɨ́j, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨmaj mu tyeɨ́tyee ooráꞌsacaꞌ mej mij tyúꞌcuaꞌnyij, majta huayeꞌen, matɨꞌɨj támij ájhuiixɨj mej mij huóotyamuaꞌveꞌen.” 8Tyicheꞌ quee aꞌyan tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej matɨꞌɨj séecan aꞌɨ́ɨmaj huarɨ́j, majta jeꞌen huácuij séej xɨcáj aꞌchu seityéj japuan huéeicaj víꞌraꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. 9Tyicheꞌ tyajta quee tyiꞌtɨ́j jaꞌihuoꞌraj ɨ tavástaraꞌ Cɨríistuꞌ, matɨꞌɨj séecan aꞌɨ́ɨmaj huarɨ́j, ɨ maj huáꞌcuii matɨꞌɨj cúꞌcuꞌsee huoꞌtyéecheꞌxɨj. 10Siajta quee jeꞌej sianaꞌaj tyíꞌtyenyuucaꞌan ɨ Dios jimi, matɨꞌɨj séecan aꞌɨ́ɨmaj huarɨ́j, aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌantyipuaꞌrij aꞌɨ́ɨjma.

11Aꞌyaa pu tyihuóꞌruuj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj tɨꞌij ityájma tyitáamuaꞌtyej, ajta jeꞌen aꞌɨ́j jɨn ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ tɨꞌij tyámuaꞌ táaꞌuuren, jiꞌnye puꞌríj atyojoꞌréꞌnyesij tɨꞌɨj jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 12Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyóotzaahuatyeꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, cheꞌ tyámuaꞌ tyuꞌméꞌen tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jɨn atyáꞌɨtzeꞌrihuaꞌan. 13Caxu seexúj muaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn óoviicueꞌrej tɨ huápuɨꞌɨj tyésiꞌ. Ajta jaꞌmua jimi ɨꞌríj siaj ɨ Dios jimi tyúꞌcaꞌnyej, jiꞌnye capu tyuꞌtáꞌsij tɨ tyiꞌtɨ́j caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan siaj sij quee cheꞌ tyoꞌtáviicueꞌ. Sulu aꞌyaa puꞌuj, tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej, Dios pu ajta jamuaatáꞌsij jeꞌej siaj yeꞌej huárɨnyij siaj sij tyoꞌtáviicueꞌ.

14Aꞌɨ́j pu jɨn, nyeꞌihuáamuaꞌ, mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, caxu huaꞌnajchej ɨ sáanturij. 15Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨꞌɨj tyeɨ́tyee maj tyámuaꞌ tyojóꞌitej, siataꞌaj jujɨ́ɨmuaꞌaj jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen tɨpuaꞌaj xáꞌpuɨꞌ nyetyiꞌxajta naꞌríij nyequee. 16Tyatɨꞌɨjtá jaꞌantyiyeꞌen ɨ váasuj jitze tyej tyij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tyaj néijmiꞌi ajtyúꞌuuvej ɨ xúuriaꞌraꞌ jitze ɨ Cɨríistuꞌ. Ajta ɨ páan ɨ tyaj jaatyatáaraxɨꞌɨn tyajta jacuaꞌnyij, aꞌɨ́j tu tyajta jɨn ajtyúꞌuuvej ɨ tyéviraꞌ jitze ɨ Cɨríistuꞌ. 17Tyij tyajta muiꞌij, néijmiꞌi tu séej tyanaꞌaj ɨ páan huariátataareꞌej, jiꞌnye néijmiꞌi tu séej tyanaꞌaj jitze ajtyámaꞌcan.

18Cásɨꞌ, siahuoꞌséj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨmaj mu tyíꞌcuaꞌcaa ɨ maj tyuꞌtámuꞌvejritacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu majta tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌájna joꞌmaj tyajáꞌmuꞌvejritacaa. 19Canu aꞌɨ́j jɨn aꞌyan tyíꞌxaj yee tyiꞌtɨ́j mu jɨn jeꞌej tyúuxɨeꞌveꞌ ɨ sáanturij, capu ajta jéetzeꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ cueꞌráj tɨ tyuꞌtámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ ɨ sáanturij jimi. 20Aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj ɨ nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn matɨꞌɨjta aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́j mu tyíꞌmuꞌvejrityeꞌ ɨ tyiyáaruꞌ, camu ɨ Dios, nyajta nyáaj canu jaxɨeꞌveꞌ siaj tyiꞌtɨ́j jɨn huáꞌhuɨɨriaꞌaj ɨ tyiyáaruꞌuj. 21Capu ɨꞌríj siaj yaꞌcaj ɨ váasuj jitze siatɨꞌɨjtá tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj siajta siooj aꞌɨ́j jitze yaꞌcaa ɨ váasuj ɨ maj jɨn janaꞌmichej ɨ tyiyáaruꞌ, capu ajta ɨꞌríj siaj japuan tyíꞌcuaꞌcaj ɨ méesaj ɨ maj japuan joꞌtámuaꞌreej ɨ tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj siajta siooj aꞌɨ́jna jitze tyíꞌcuaꞌajcaj ɨ méesaj ɨ maj japuan huáꞌnaꞌmichej ɨ tyiyáaruꞌuj.

22¿Caꞌ aꞌyan tyetyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ tyinyúꞌcaj ɨ tavástaraꞌ? ¿Nyiquij ityáj jéetzeꞌ tuꞌhuácacaꞌnyeꞌ quee aꞌɨ́jna?

Tyaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj ɨ taxaꞌaj tyévij

23Aꞌyaa mu tyíꞌxaj tɨjɨn: Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj pu ɨꞌriityeꞌ tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ. Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, ajta capu néijmiꞌi tyiꞌtyáhuɨꞌrii. Jee xaa nyuꞌuj, aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj pu ɨꞌriityeꞌ tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ, ajta capu néijmiꞌcaa jimi tyámuaꞌ tyíꞌrɨnyacaa. 24Tyicheꞌ quee jahuoocaj tɨꞌij tyámuaꞌ tyíꞌeenyeꞌ tajimí, sulu tyicheꞌ jáahuoonyij tɨꞌij tyámuaꞌ tyáꞌraꞌnyij séecan jimi.

25Siataꞌaj néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij ɨ tɨ tyíꞌxoo joꞌmaj hueꞌraꞌaj jáꞌtoj, caxu tyíꞌihuoꞌoj yee tɨpuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj táaꞌuurej tatzájtaꞌ, 26jiꞌnye tavástaraꞌ pu jaꞌaꞌrij ɨ chuéj ɨ tyaj japuan yan huacháatɨmee, aꞌɨ́ɨ pu ajta tyíaꞌrij tɨꞌɨj naꞌaj iiyeꞌej tɨ tyíꞌsejreꞌ.

27Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ jamuaatáꞌinyen siaj jamuán tyúꞌcuaꞌnyij, siajta muaꞌaj joꞌcɨɨnyicuj, siataꞌaj néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij ɨ tɨ aꞌáan tyejeꞌtyáꞌsij jaꞌmua jimi, caxu tyíꞌihuoꞌoj sianaꞌaj yee nyiquee tyúꞌjeꞌhuaꞌaj. 28Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyajamuatéꞌexaatyeꞌ yee aꞌíjna ɨ hueꞌraꞌaj huatámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ, caxu sij jacuaꞌcaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan tyaataxájtacaꞌ ajta pej pij quee jeꞌej tyáꞌmuaꞌajcaj. 29Aꞌɨ́j nu tyáxajta jeꞌej tɨ tyíꞌmuaꞌtzej ɨ sɨ́ɨj, canu jeꞌej siaj muaꞌaj tyíꞌmuaꞌtzej.

Canu nyáaj tyuꞌtáꞌsij tɨ aꞌtɨ́j tyinaꞌantyíꞌuunyiꞌraj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌmuaꞌtzej. 30Tɨpuaꞌaj nyetyeꞌtyójtziꞌriaꞌaj ɨ Dios nyatɨꞌɨjta tyíꞌcuaꞌcaj, canu tyuꞌtáꞌsij tɨ aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios. 31Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj, tɨpuaꞌaj setyíꞌcuaꞌajca naꞌríij seyaꞌcaj, nusu tyiꞌtɨ́j siaj jeꞌej uuriaj, siataꞌaj néijmiꞌi jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios. 32Caxu aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌiteeraj, caxu siajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, nusu ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, naꞌríij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi. 33Ajta nyaj jɨmeꞌ nyetyíꞌtyeseꞌ nyaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyáhuɨɨreꞌen néijmiꞌcaa, nyej quee jahuoo tɨꞌij nyéetzij náahuɨɨreꞌen, sulu taꞌaj ij séecan huáhuɨɨreꞌen, mej mij tyámuaꞌ tyityeetyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi.