Search form

1 Corintios 11

1Siataꞌaj muaꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij nyatɨꞌɨj nyáaj, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi tyuꞌméj.

Jeꞌej maj yeꞌej huárɨnyij ɨ úucaa ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ

2Nyetyajaꞌmuatyojtziꞌreꞌ, jiꞌnye aꞌnáj tɨnaꞌaj xu naꞌtamuáꞌreꞌrii, siajta aꞌyan rɨcɨj jeꞌej nyaj tyajamuaamuáꞌtyej. 3Nyajta nyáaj, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj yóꞌitej xáꞌraꞌnyij tɨ ɨ Cɨríistuꞌ antyúumuaꞌreej aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ tyétyacaa, tɨꞌɨj ajta ɨ tyáatɨꞌ tyeꞌentyúumuaꞌree ɨ juꞌɨ́ɨj jimi, yaa tɨꞌɨj ajta ɨ Dios tyeꞌentyúumuaꞌree ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 4Tɨpuaꞌaj tyáatɨꞌ utyamúucuꞌtzij huatyényuunyij nusu tyihuáꞌixaatyeꞌej, aꞌɨ́ɨ pu jaatyáxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jimi antyúumuaꞌreej. 5Ajta tɨpuaꞌaj íitɨꞌ antyimuaꞌviꞌij huatyényuunyij, nusu antyimuaꞌviꞌij tyíꞌxajtaj ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaatyáxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jimi antyúumuaꞌreej. Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyúꞌtyeviꞌrasteꞌ tɨ íitɨꞌ cóoyej. 6Jiꞌnye tɨpuaꞌaj íitɨꞌ quee ahuóonaj ɨ jumuꞌúj jitze, jéetzeꞌ pu tɨ ahuóosisaaxɨꞌɨn. Naꞌríij ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyéꞌmiteerasteꞌej tɨ tyúꞌtyeviꞌrasteꞌ tɨ cóoyej naꞌríij tɨ ahuóosisaaxɨꞌɨn, cheꞌ ahuóonaj ɨ jumuꞌúj jitze. 7Capu xáꞌpuɨꞌ tɨ tyáatɨꞌ ahuóonamuan, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ Dios, aꞌɨ́j puꞌij ajta jitze séejreꞌ jeꞌej tɨ een ɨ Dios. Ajta ɨ íitɨꞌ jimi pu séejreꞌ jeꞌen tɨ een ɨ tyáatɨꞌ, 8jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ, capu aꞌɨ́jna jitze huatyátaavijhuacaꞌ ɨ íitɨꞌ, sulu ɨ íitɨꞌ pu aꞌɨ́jna jitze huatyátaavijhuacaꞌ ɨ tyáatɨꞌ. 9Capu ɨ tyáatɨꞌ aꞌɨ́j jɨn huatyátaavijhuacaꞌ tɨꞌij jaatáhuɨɨreꞌen ɨ íitaj, sulu ɨ íitɨꞌ pu aꞌɨ́j jɨn huatyátaavijhuacaꞌ tɨꞌij jaatáhuɨɨreꞌen ɨ tyáataj. 10Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ íitɨꞌ ahuóonaj ɨ jumuꞌúj jitze, tɨꞌij ámiteeriaꞌaj tɨjɨn jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyéꞌijtyeꞌ, ajta tɨꞌij quee jeꞌej puaꞌaj séjreꞌej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ. 11Ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, camu jujɨ́ɨmuaꞌaj séejreꞌ ɨ úucaa, camu majta jujɨ́ɨmuaꞌaj séejreꞌ ɨ tyétyacaa. 12Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ íitɨꞌ aꞌɨ́j jitze huatyátaavijhuacaꞌ ɨ tyáataj, aꞌyaa pu ajta tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ tyáatɨꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze eeráanyej ɨ íitɨꞌ, majta néijmiꞌi mu ɨ Dios jimi jeꞌrámaꞌcan.

13Siataꞌaj jujɨ́ɨmuaꞌaj jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen tɨpuaꞌaj aꞌyan tyaꞌránajchij tɨ ɨ íitɨꞌ antyimuaꞌviꞌij huatyényuunyij ɨ Dios jimi. 14Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ tyéviꞌsiꞌ huaséꞌrin tɨpuaꞌaj ɨ tyáatɨꞌ cáatɨꞌrej, 15ajta tɨpuaꞌaj ɨ íitɨꞌ cáatɨꞌrej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn ámiteereꞌ tɨ jáꞌastijreꞌ ɨ Dios, jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ cɨpuáj tyuꞌtyátuiihuacaꞌ ɨ íitaj jimi tɨꞌij jaꞌváꞌnaj ɨ muꞌúuraꞌ jitze. 16Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaxɨeꞌvaꞌaj tɨ aꞌíj tyámuaꞌ tyuꞌtaxáj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ jáamuaꞌreej tyej quee ityáj majta quee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, seequéj tyityetyúuchaꞌɨj.

Jeꞌej maj rɨcɨj ɨ maj jusɨɨreꞌ

17Ajta ijíij nyej nyijta jamuaatéꞌexaatyeꞌsij, canu cheꞌ tyajamuaatatyójtziꞌreꞌej, jiꞌnye aꞌyaa pu cuxáa jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej siatɨꞌɨjtá jusɨɨriaꞌaj quee ɨꞌríj siaj tyámuaꞌ huárɨnyij. 18Anaquéecan jɨmeꞌ, aꞌyaa mu tyináaꞌixaaj tɨjɨn siatɨꞌɨjtá jusɨɨriaꞌaj, jeꞌej xu puaꞌaj jaꞌhuoomuaꞌraaj xáꞌcɨꞌɨj, nyajta aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej tɨ jeꞌcáj aꞌyan tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 19Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij, taꞌaj ij ootámiteereꞌen aꞌtyán maj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 20Muaꞌaj xu siajta aꞌyan rɨcɨj, siatɨꞌɨjtá ajaꞌtyúusɨɨreꞌen, caxu aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌcuaꞌnyij ɨ siaj jɨn joꞌtámuaꞌreej tɨ tavástaraꞌ tajapuá huatanyúj. 21Jiꞌnye siatɨꞌɨjtá tyíꞌcuaꞌcaj, jeꞌcáj xu anaquéej tyíꞌijcueꞌsij, meentyij séecan móoj tajcuj, majta séecan huatyátaꞌruj. 22¿Nyij sequée maꞌjaꞌchej siaj aꞌáa tyojóꞌcuaꞌnyij, siajta huayeꞌen? ¿Jiꞌnye siaj sij huaꞌtyáxaꞌhuataj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, siajta huaꞌtyeviꞌraꞌastaj ɨ mej quee tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj? ¿Jiꞌnye nyetyajamuaateꞌxaatyeꞌsij? ¿Nyiquij nyetyajamuaatatyójtziꞌreꞌej? Canu xaa nyuꞌuj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ.

Ɨ maj jɨn joꞌtámuaꞌreej ɨ tavástaraꞌ

(Mt. 26:26-29; Mr. 14:22-25; Lc. 22:14-20)

23Jiꞌnye nyáaj nu aꞌíjcɨ ancuriáaꞌ ɨ tavástaraꞌ tɨ aꞌyan jaatyájtoo, aꞌɨ́j nu nyij nyajta nyáaj jaꞌmua jimi huatyájto, aꞌájna ɨmuáj tɨ́caꞌrij tzajtaꞌ tɨꞌɨj avíitzij jɨn huatátuiiriꞌhuacaꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu jatyɨ́ꞌpuj ɨ páan, 24ajta tɨꞌɨj tyaatatyóotziꞌriaꞌaj ɨ Dios, aj puꞌij jaatyátaaraxɨj, ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn: “Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jatyáhueꞌraꞌ ɨ nyaj jɨn jaꞌmua japua huatányuusij. Aꞌyaa xu huárɨnyij siaj sij aꞌíjna jɨn noꞌtámuaꞌreej.” 25Matɨꞌɨj tyuꞌcuáꞌaj, aj puꞌij jaꞌajriáj ɨ váasuj, ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn: “Aꞌíjna ɨ váasuj tzajtaꞌ tuꞌhuájmuaa, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj ɨ tɨ jɨn Dios tyajamuaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaxúureꞌ nyaj jeꞌráxɨreꞌsij.” Ajta siatɨꞌɨjtá aꞌyan rɨjcaj aꞌíj xu jɨn noꞌtámuaꞌreej. 26Aꞌɨ́j pu jɨn, ꞌasta naꞌaj quee uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ, muaꞌaj xu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌ huamuɨ́ꞌ, siatɨꞌɨjtá jáacuaꞌnyij aꞌíjna ɨ páan, siajta huayeꞌen aꞌíjcɨ jitze ɨ váasuj.

Jeꞌej maj yeꞌej tyúꞌcuaꞌnyij ɨ maj jɨn joꞌtámuaꞌreej ɨ tavástaraꞌ

27Aꞌyaa puꞌij, aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ jáacuaꞌnyij aꞌɨ́jcɨ ɨ páan, nusu huayeꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ váasuj jeꞌej tɨquee tyiꞌtyéevijtɨj, aꞌyaa pu jitzán tyoꞌojpuáꞌrij tɨ jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ tyéviraꞌ ajta xúuriaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ. 28Aꞌɨ́j pu jɨn, siatɨꞌɨj quee xu tyíꞌcuaꞌcaj siajta quee xu yaꞌcaj ɨ váasuj jitze, míꞌeen tyámuaꞌ setyityahuoséeraj ɨ jutzájtaꞌ. 29Jiꞌnye tɨpuaꞌaj setyúꞌcuaꞌnyij siajta huayeꞌen sequée jamuaꞌréerej tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyéviraꞌ ɨ tavástaraꞌ, jujɨ́ɨmuaꞌaj xu puéjtzij huatóoaꞌsij siatɨꞌɨjtá tyíꞌcuaꞌcaj siajta yaꞌcaj. 30Aꞌɨ́j mu jɨn mueꞌtɨ́j tyíꞌcucuiꞌ, ajta quee cheꞌ huáꞌcaꞌnyistiꞌ, majta séecan meríj huácuij. 31Tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ tyetyityahuátasejrajnyiicheꞌ tajɨ́ɨmuaꞌaj, capu puéjtzij taatáꞌnyijcheꞌ ɨ tavástaraꞌ. 32Ajta tɨpuaꞌaj ɨ tavástaraꞌ puéjtzij taatáꞌan, aꞌɨ́j pu jɨn tyataꞌaj tyij jáarɨꞌrej tyej tyij quee néijmiꞌi antyipuaꞌrej huaꞌ jamuán ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

33Aꞌɨ́j xu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ, siatɨꞌɨjtá jusɨɨriaꞌaj siaj sij tyúꞌcuaꞌnyij, siahuóochoꞌveꞌej sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj siaj sij néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij. 34Ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj íꞌcuataj, cheꞌ juchéj tyojóꞌcuaꞌnyij, taꞌaj ij quee Dios puéjtzij jamuaataꞌan siatɨꞌɨjtá jusɨɨriaꞌaj. Ajta ɨ séecan jɨmeꞌ ɨ tɨ tyáꞌɨtzeereꞌ, nyáaj nu tyámuaꞌ tyíꞌuurej nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi.