Search form

1 Corintios 12

Ɨ tɨ jɨn tyihuoꞌtaꞌíj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios

1Nyeꞌihuáamuaꞌ, nyáaxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ een ɨ tɨ jɨn tyajamuaataꞌíj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

2Muaꞌaj xu jamuaꞌreej jeꞌej siaj tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj siatɨꞌɨj quee xu tyaꞌtzáahuatyaꞌcaj, aꞌɨ́ɨjma xu jimi jucaꞌnyajcaꞌaj ɨ sáanturij ɨ maj quee atanyúuveꞌejmee. 3Aꞌɨ́j nu jɨn ijíij aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej tɨquee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajta ɨ Jesús, tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j jitze aróocaꞌnyaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Capu ajta ɨꞌríj tɨ aꞌyan tyuꞌtaxáj yee: “Jesús pu tavástaraꞌ puéꞌeen.” Tɨpuaꞌaj quee aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

4Capu sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tɨ jɨn tyajamuaataꞌíj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, maꞌ ajta sɨ́ɨj naꞌaj ɨ júuricamej tɨ tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ. 5Mueꞌtɨ́j pu tyíꞌsejreꞌ jeꞌej siaj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi, ajta sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tavástaraꞌ tɨ aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ. 6Mueꞌtɨ́j pu ajta tyíꞌsejreꞌ ɨ siaj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, ajta sɨ́ɨj puꞌuj ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej huaꞌ jimi néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 7Dios pu tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij séej ajta séej jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌyíꞌtɨn, mej mij aꞌɨ́jna jɨn néijmiꞌcaa huatyáhuɨɨreꞌen. 8Aꞌɨ́jna jitze pu maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, séecan huatáꞌ mej mij tyámuaꞌ tyiyoꞌitéej metyuꞌtaxáj, ajtáhuaꞌaj séecan, aꞌɨ́ɨ puꞌuj tánaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios huoꞌtaꞌ mej mij jéehua jariaꞌmuaꞌreeriaj maj tyuꞌtaxáj. 9Séecan mu aꞌɨ́jna ancuriáaꞌsij mej mij jéehua tyáꞌantzaahuatyeꞌen, aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, majta séecan aꞌɨ́j ancuriáaꞌsij mej mij jaayíꞌtɨhuaꞌan maj tyihuóꞌhuaatyeꞌen ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. 10Séecan mu aꞌɨ́jna ancuriáaꞌsij maj jaayíꞌtɨhuaꞌan mej tyiꞌtɨ́j jeꞌej huáꞌuurej mej mij séecan tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, majta séecan mej mij tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ Dios tɨ jitze tyejeꞌrámaꞌcan. Ajta ɨ séecan, Dios pu aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ mej mij jaayíꞌtɨhuaꞌan maj jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ júuricamaꞌraꞌ puéꞌeen, ajta séecan maj tyuꞌtaxáj séej ɨ nyúucarij jɨmeꞌ ɨ maj quee yóꞌitej, ajta séecan maj jaayíꞌtɨhuaꞌan maj jaataxáj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ sɨ́ɨj tɨ jaataxájtacaꞌ. 11Néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan tyeeyíꞌtɨn, aꞌɨ́ɨ pu jusɨ́ɨj caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌtáꞌcaa séej ajta séej jeꞌej tɨ tyaꞌránajchacaꞌ.

12Aꞌɨ́jna ɨ tyéviraꞌ ɨ aꞌtɨ́j, tyíꞌmuiꞌij ɨ tɨ jitzán tyíꞌsejreꞌ, ajta sɨ́ɨj puꞌuj puéꞌeen ɨ tyévij. Aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyíꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 13Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj, néijmiꞌi ɨ tyaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, nusu ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ naꞌríij juxáahuaj maj mahuacɨꞌɨj, néijmiꞌi tu huáɨꞌhuacaꞌ tyej tyij séej tyanaꞌaj jitze ajtyámaꞌcantaj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta sɨ́ɨj naꞌaj ɨ júuricamej tajimí huatyátuiihuacaꞌ.

14Ajta capu sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tɨ jitzán tyíꞌsejreꞌ ɨ tyévij, sulu tyíꞌmuiꞌij. 15Tɨpuaꞌaj ɨ ɨ́ɨcaj aꞌyan tyuꞌtaxáj yee: Canu muácaꞌaj puéꞌeen, canu nyij jitzán ajtyámaꞌcan ɨ tyévij, capu aꞌɨ́jna jɨn quee cheꞌ jitzán ajtyamaꞌcáantaj jaꞌmej. 16Ajta tɨpuaꞌaj ɨ naxɨéj aꞌyan tyuꞌtaxáj yee: Jiꞌnye canu jɨꞌsíj puéꞌeen, canu nyij jitzán ajtyámaꞌcan ɨ tyévij, capu ajta aꞌɨ́jna jɨn quee cheꞌ jitzán ajtyámaꞌcantaj jaꞌmej. 17Tɨpuaꞌaj néijmiꞌi ɨ tyévij jɨꞌsíj puéꞌeenyeꞌ, capu jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ iityánamuajra. Ajta tɨpuaꞌaj néijmiꞌi ɨ tyévij aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ jɨn iityánamuaj, capu ij ajta jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ tyúuɨꞌchuej. 18Ajta ɨ Dios pu aꞌyan eenyeꞌen tyuꞌtyájtoo ɨ tyévij jitze jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌráꞌnajchacaꞌ. 19Tɨpuaꞌaj néijmiꞌi ɨ tɨ jitzán tyíꞌsejreꞌ sɨ́ɨj naꞌaj puéꞌeenyeꞌ, capu majaꞌhuáꞌtacajcheꞌ ɨ tyévij. 20Maꞌ ajta aꞌyaa pu tyíꞌeen, tyij ajta tyíꞌmuiꞌij ɨ tyévij tɨ jitze tyíꞌsejreꞌ, sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tyévij puéꞌeen.

21Capu ɨꞌríj tɨ ɨ jɨꞌsíj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ muácaꞌaj yee: “Capáj nyej jitze juxɨeꞌveꞌ”, capu ajta ɨꞌrij tɨ ɨ muꞌúuraꞌ aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ ɨ́ɨcaj yee: “Capáj nyej jitze juxɨeꞌveꞌ.” 22Sulu aꞌyaa pu tyíꞌeen, ɨ tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj ɨ tɨ jéetzeꞌ quee jucaꞌnyej ɨ tyévij jitze, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn tyiꞌpuéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ tyúuxɨeꞌveꞌ, 23ajta ɨ tɨ tajitzé tyíꞌsejreꞌ ɨ tɨquee jéehua tyúuxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́j tu jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyécheꞌtyaa. Ajta ɨ tɨ tyúꞌtyeviꞌrasteꞌ tɨpuaꞌaj séjreꞌej jéjreꞌcɨtzeꞌ, aꞌɨ́j tu tyajta jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyécheꞌtyaa, 24ajta ɨ séecan tɨ jitzán séejreꞌ, catu tyámuaꞌ tyeꞌtyécheꞌtyaa. Dios pu aꞌyan eenyeꞌ huatyájto ɨ tyévij tɨꞌij jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyéechaꞌɨɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨquee jéehua jitzán juxɨeꞌveꞌ, 25mej mij quee jeꞌej puaꞌaj eenyeꞌ ɨ maj tyévij jitze ajtyámaꞌcan, sulu mej mij tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj. 26Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyaꞌajpuéjtzij, néijmiꞌi mu aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyaꞌajpuéetzij muáꞌjuꞌun, ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tyámuaꞌ tyuꞌtyéchaꞌɨɨhuaj, néijmiꞌi mu jamuán huatóotyamuaꞌveꞌsij.

27Aꞌyaa pu xaa nyuꞌuj tyíꞌeen jaꞌmua jimi, muaꞌaj xu tyéviraꞌ puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, néijmiꞌi xu jitzán ajtyámaꞌcan sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj. 28Dios pu aꞌyan tyaꞌránajchacaꞌ maj joꞌmaj jóosɨɨreꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyan tyíꞌtyesejreꞌej anaquéecan jɨmeꞌ ɨ maj huoꞌtaꞌítyej mej mij huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, majta jeꞌen ɨ maj tyihuóꞌmuaꞌtyej, majta jeꞌen ɨ maj jaayíꞌtɨn ɨ maj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj ɨ tyeɨ́tyee, ajta séecan ɨ maj tyihuóꞌhuaatyeꞌen ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ, nusu ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn huoꞌtyáhuɨɨreꞌen, majta ɨ maj jariaꞌmuaꞌreej, naꞌríij ɨ maj jaayíꞌtɨn maj séej nyúucarij jɨn tyuꞌtaxáj. 29Camu néijmiꞌi aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj mahuacɨꞌɨj mahuaꞌixáatyeꞌej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, camu majta néijmiꞌi ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj. Camu néijmiꞌi aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej, camu majta néijmiꞌi jaayíꞌtɨn maj tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ huáꞌuurej mej mij séecan tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, 30camu majta néijmiꞌi jaayíꞌtɨn mej mij tyihuóꞌhuaatyeꞌen ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. Camu majta néijmiꞌi séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, naꞌríij ɨ maj jaayíꞌtɨn maj jaataxáj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj tɨ jaataxájtacaꞌ. 31Muaꞌaj xu aꞌɨ́jna jéetzeꞌ huáhuoonyij siaj sij jáatyoonyij ɨ Dios jimi ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ, nyajta nyáaj nu jamuaatáꞌitɨɨraj jeꞌej siaj jéetzeꞌ tyámuaꞌ jɨꞌréꞌnyeꞌej tyíꞌtyesejreꞌej.