Search form

1 Corintios 14

Ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyuꞌtaxáj

1Siataꞌaj jahuoocaj siaj huóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej, siajta aꞌyan tyáꞌhuoocaj tɨ Dios jamuaataꞌan ɨ ju júuricamej, siaj sij tyuꞌtaxáj Dios jitze maꞌcan. 2Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaayíꞌtɨn tɨ séej nyúucarij jɨn tyuꞌtaxáj, Dios pu tyíꞌixaatyeꞌ, capu ɨ tyeɨ́tyee tyíꞌixaatyeꞌ, jiꞌnye capu aꞌtɨ́j yóꞌitej jeꞌej tɨ tyíꞌxaj. Ɨ júuricamaꞌraꞌ pu tyíꞌxaj tyiꞌtɨ́j tɨ aviitziꞌ ɨ Dios jimi, ajta quee aꞌtɨ́j yóꞌitej. 3Maꞌ ajta ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan rɨcɨj tɨꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta tɨꞌij caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan, ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej. 4Aꞌɨ́jna ɨ tɨ séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ pu jusɨ́ɨj tyámuaꞌ juꞌuurej, ajta ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huáꞌuurej néijmiꞌcaa ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.

5Aꞌyaa nu nyáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi séej nyúucarij jɨn tyuꞌtaxáj, ajta jéetzeꞌ pu aꞌyan tyinaꞌráanajchi siaj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌan, aꞌíjna pu jéetzeꞌ tyámuaꞌ naa quee siaj séej nyúucarij jɨn tyuꞌtaxáj, naꞌríij xaa aꞌtɨ́j séjreꞌej tɨꞌij huóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaataxájtacaꞌ, tɨꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ maj jusɨꞌrii u tyeyúuj tzajtaꞌ. 6Ajta aꞌyájna nyeꞌihuáamuaꞌ, capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyajamuaatyáhuɨɨreꞌsij tɨpuaꞌaj nyajamojoꞌváꞌmuaarej nyajta tyajamuáaꞌixaatyeꞌen séej jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ siaj quee yóꞌitej, quee tɨpuaꞌaj nyajamuaatéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ taataséjra, naꞌríij ɨ siaj jɨn jáamuaꞌreej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, nusu nyaj tyajamuaatéꞌexaatyeꞌen ɨ Dios jitze maꞌcan, naꞌríij tyiꞌtɨ́j nyajamuatáꞌitɨɨ.

7Tɨpuaꞌaj ɨ maj jɨn tyíꞌcuiꞌnacaa yaa tɨꞌɨj ɨ cɨꞌsítyeꞌrij, naꞌríij ɨ áarpaj, tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj quee seequéj huánamuajrihuaꞌan, capu ij jeꞌej ootámiteereꞌej jeꞌej tɨ huánamuajrii sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj. 8Ajta tɨpuaꞌaj joꞌmaj jáꞌnyoꞌseꞌ quee tyámuaꞌ tyuꞌtánamuajreꞌen ɨ cɨꞌsítyeꞌrij, capu aꞌtɨ́j tyámuaꞌ juꞌuurej tɨꞌij ujoꞌvéꞌnyoꞌseꞌen. 9Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj tyíꞌrɨnyacaa jaꞌmua jimi, tɨpuaꞌaj sequée tyámuaꞌ tyuꞌxáxaꞌtaꞌan mej mij ɨ tyeɨ́tyee jamojoꞌitéej muáꞌraꞌnyij, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨꞌij aꞌtɨ́j jáamuaꞌreej jeꞌej siaj tyiꞌtyáxajta? Aꞌyaa puꞌuj tɨꞌɨj áacaj siaj tyíꞌixaatyeꞌej. 10Tyámuaꞌ pu tyíꞌmuiꞌij ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyúuꞌixaatyeꞌ iiyeꞌej ɨ cháanacaj japua, ajta néijmiꞌi mu aꞌyan tyajaꞌhuoꞌitéecan jɨn tyíꞌxaj. 11Ajta tɨpuaꞌaj nyequee jamuaꞌreeriaj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ nyúucarij, aꞌyaa nu séeriaꞌaj naꞌmej jimí ɨ tɨ tyíꞌnyeꞌixaatyeꞌ tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ tɨ tyíꞌnyeꞌixaatyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌyan nye jimi séeriaꞌaj jaꞌmej tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 12Aꞌɨ́j pu jɨn, mu siaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyiꞌtɨ́j jamuaataꞌan, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌɨ́jna jéehua ancuriáan ɨ siaj jɨn tyámuaꞌ huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.

13Aꞌyaa puꞌij, aꞌɨ́jna ɨ tɨ séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, cheꞌ jaatáhuaviij ɨ Dios tɨꞌij jaatáꞌan taꞌaj ij yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ tyíꞌxaj. 14Jiꞌnye tɨpuaꞌaj nyáaj naatyényuunyij séej jɨmeꞌ ɨ nyúucarij, aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna nyej nyajúuricamej jɨn huatyényuusij, ajta ɨ nyamuaꞌtzíiraꞌaj capu yóꞌitej jeꞌej tɨ tyíꞌxaj ɨ nyaj júuricamej. 15¿Jiꞌnye nyanaꞌaj nyij huárɨnyij? Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ nyej nyajúuricamej jɨn huatyényuunyij, nyajta aꞌyan chaꞌtaj nyanaꞌaj rɨnyij ɨ nyaj jɨn maꞌúumuaꞌrej jɨmeꞌ. Aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ nyaj tyuꞌtáchuiicaj ɨ nyajúuricamej jɨmeꞌ, ajta ɨ nyaj jɨn maꞌúumuaꞌrej. 16Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌjúuricamej jɨn petyéꞌtyojtziꞌriaꞌaj ɨ Dios, ajta jeꞌen aꞌtɨ́j tɨquee jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan muáanamuaj, capu huatáɨꞌriitarij tɨꞌij ajta aꞌɨ́ɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, jiꞌnye capu yoꞌitéej jaꞌmej jeꞌej paj tyiꞌtyáxajta. 17Ɨꞌríitaj pu áꞌmej paj tyámuaꞌ naa tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, ajta capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyeetyáhuɨɨreꞌej ɨ axaꞌaj tyévij. 18Tyámuaꞌ nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj jéetzeꞌ tyíꞌxaj séej jɨmeꞌ ɨ nyúucarij sequée néijmiꞌi muaꞌaj, 19ajta aꞌájna ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, jéetzeꞌ pu naꞌráanajchij nyaj anxɨ́vicaa ɨ nyúucarij huataxáj ɨ tɨ jóꞌiteeriꞌij, quee nyaj tamuáamuataꞌ víꞌraꞌaj ɨ nyúucarij huataxáj siaj quee yóꞌitej.

20Nyeꞌihuáamuaꞌ, caxu aꞌyan metyityoomuámuaꞌreꞌej matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij. Sulu siataꞌaj aꞌyan eenyeꞌ matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, siajta aꞌyan metyityoomuámuaꞌreꞌej matɨꞌɨj ɨ maj meríj huáasij. 21Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Nyetyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij aꞌíijma ɨ tyeɨ́tyee séej nyúucarij jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨmaj mu tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, majta aꞌɨ́ɨmaj camu naꞌráꞌastijreꞌej, aꞌyaa pu tyíꞌxaj ɨ tavástaraꞌ.” 22Aꞌɨ́j pu jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj quee yóꞌitej, mej mij aꞌɨ́j jɨn jáamuaꞌreej ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, camu mej mij aꞌɨ́ɨmaj jáamuaꞌreej ɨ maj meríj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Ajta ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨjma pu huatyáhuɨɨreꞌej ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, capu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 23Jiꞌnye tɨpuaꞌaj meriꞌtaj jusɨɨriaꞌaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta jeꞌen néijmiꞌi séej nyúucarij jɨn tyíꞌxajtaj, tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, naꞌríij séecan ɨ maj quee yóꞌitej aꞌúun moꞌtyájrutyej joꞌsiaj jóosɨɨreꞌ, aꞌyaa mu tyíꞌmuaꞌtyij siaj seríj huóotɨmueꞌriꞌij. 24Ajta tɨpuaꞌaj néijmiꞌi setyiꞌxáatacaj ɨ Dios jitze maꞌcan ajta jeꞌen sɨ́ɨj utyájrutyej tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, nusu tɨquee yóꞌitej, aꞌyaa pu tyoꞌtóomuaꞌsij siaj néijmiꞌi jaꞌxɨjtyeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. 25Aꞌyaa puꞌij tyuꞌtaséjre ɨ tɨ jaꞌavaatacaꞌaj ɨ jutzájtaꞌ, tɨꞌquij tyitunútan a chóotaꞌ jaatyánajchij ɨ Dios, ajta jeꞌen aꞌyan tyuꞌtaxájtaj tɨ ɨ Dios jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ.

Maj néijmiꞌi aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ

26Nyeꞌihuáamuaꞌ, siatɨꞌɨjtá muaꞌaj jusɨɨriaꞌaj, séecan mu tyuꞌtáchuiicaj, majta séecan tyihuáꞌmuaꞌtyej, naꞌríij maj jaataxáj ɨ Dios tɨ huaꞌ jitzán jaatyájtoo, nusu séej nyúucarij jɨn setyíꞌxajtamuꞌuj, naꞌríij sɨ́ɨj jaataxáj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ nyúucarij tɨ jaataxájtacaꞌ ɨ sɨ́ɨj. Siataꞌaj aꞌyan huárɨnyij siaj sij néijmiꞌi huatyóohuɨɨreꞌen. 27Ajta siatɨꞌɨjtá séej nyúucarij jɨn tyíꞌxajtaj, micheꞌ mahuaꞌpuaj, naꞌríij maj huéeicaj aꞌyan muáarɨnyij mueꞌtyooꞌastɨmaꞌaj, ajta jeꞌen sɨ́ɨj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij. 28Ajta tɨpuaꞌaj quee aꞌtɨ́j jaayíꞌtɨhuaꞌan tɨ huoꞌtéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj, micheꞌ quee séej nyúucarij jɨn tyíꞌxajtaj huaꞌ jimi ɨ maj jusɨꞌrii, cheꞌ jusɨ́ɨj tyíꞌxajtaj ɨ jutzájtaꞌ ajta ɨ Dios jimi. 29Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌaj, micheꞌ aꞌyan tyuꞌtaxáj mahuaꞌpuaj naꞌríij maj huéeicaj, majta ɨ séecan aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen jeꞌej tɨ ɨ sɨ́ɨj tyíꞌxaj. 30Ajta tɨpuaꞌaj ɨ Dios séej jimi ɨ tyévij tyiꞌtɨ́j huatyátonyij tɨ ajta jaꞌmua jamuán ujeꞌrájcaj, cheꞌ huatyáapuaꞌrej ɨ tɨ anaquéej tyiꞌtyáxajtasimeꞌej. 31Aꞌyaa pu tyíɨꞌrij siaj néijmiꞌi Dios jitze maꞌcan tyuꞌtaxáj, mataꞌaj mij néijmiꞌi jáarɨꞌrej majta jeꞌen caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan. 32Ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌaj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj majta jaayíꞌtɨhuaꞌan maj jamuaꞌréerej aꞌnáj maj tyuꞌtaxáj, nusu aꞌnáj maj quee tyíꞌxajtaj huaꞌ jimi ɨ maj jusɨꞌrii, 33jiꞌnye ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huoꞌtyápuaꞌrityeꞌsij, capu ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej mej mij quee xáꞌpuɨꞌ rɨjcaj.

Siataꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij jeꞌej maj tyeeyíꞌtɨn néijmiꞌi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, 34aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj ɨ úucaa quee jeꞌej tyáhuaasimeꞌen joꞌmaj jóosɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, jiꞌnye capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj tyiꞌtyáxajtasimeꞌen, sulu maj huaꞌráꞌastijreꞌen ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta. 35Tɨpuaꞌaj aꞌyan metyaꞌxɨeꞌveꞌej maj tyiꞌtɨ́j huámuaꞌree, micheꞌ huoꞌtaꞌíhuoꞌ ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ a juchéj, jiꞌnye capu aꞌyan tyíꞌxaꞌpuɨꞌ tɨ ɨ íitɨꞌ tyiꞌtyáxajtasimeꞌen huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj jusɨꞌrii u tyeyúuj tzajtaꞌ. 36Siataꞌaj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios quee jaꞌmua jimi huatyóochej, caxu siajta muaꞌaj sianaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj seríj jaꞌancuriáaꞌ.

37Tɨ puaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyóomuaꞌajcaj tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen sɨ́ɨj tɨ tyíꞌxaxaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, naꞌríij tɨ aꞌɨ́j jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeren nyaj aꞌɨ́j jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyéꞌijta ɨ tavástaraꞌ. 38Ajta tɨpuaꞌaj quee jáamuaꞌtyij, capu ajta ɨ tavástaraꞌ jamuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j.

39Aꞌɨ́j pu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj aꞌɨ́j huáhuoonyij siaj ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtaj, siajta quee huáꞌijmuejra maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxajtaj, 40aꞌyaa xu huárɨnyij tyámuaꞌ naa siajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ.