Search form

1 Corintios 15

Tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ

1Ajta ijíij, nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj joꞌtámuaꞌreej ɨ nyúucarij ɨ nyaj jamuáaꞌixaa ɨ tɨ jɨn Dios jamuiꞌrátoosij. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ siaj jaꞌancuriáaꞌ, ɨ siaj siajta jitzán tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ. 2Aꞌíi pu ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn Dios jamuiꞌrátoosij, tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ jitzán setyíꞌtyesejriaꞌaj, jeꞌej nyaj nyeríj tyajamuáaꞌixaa, naꞌríij sequée, capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyajamuaatyáhuɨɨreꞌej ɨ siaj jaꞌantzaahuaj.

3Anaquéecan jɨmeꞌ aꞌyaa nu chaꞌtaj tyajaamuamuaꞌtyej jeꞌej nyej nyajta nyáaj tyaꞌancuriáaꞌ, tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huamuɨ́ꞌ tajitzé maꞌcan tɨꞌij tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, 4matɨꞌɨj jaꞌváꞌnaj ajta jeꞌen huéeicaj xɨcáj jitze huatájuuriacaꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 5Aj puꞌij aꞌɨ́jcɨ jimi huataséjre ɨ Pedro, ajta jeꞌen huaꞌ jimi ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej. 6Ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma jimi huataséjre ɨ maj aꞌyan aráꞌasej aꞌchu anxɨ́vij ɨ anxɨtyej, majta mueꞌtɨ́j móocheꞌ júurij, tyij majta meríj jeꞌcáj huácuij. 7Tɨꞌquij téꞌej aꞌɨ́jcɨ jimi huataséjre ɨ Santiago, ajta jeꞌen néijmiꞌcaa jimi ɨ tɨ huaꞌantyíhuoj.

8Uveꞌtyáatɨcan jɨmeꞌ puꞌquij nye jimi huataséjre, nyaj aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ tɨꞌɨj quee xu tyaꞌráꞌaj aꞌnáj tɨ nɨeꞌhuan. 9Jiꞌnye nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyéjvee huaꞌ jimi ɨ tɨ Dios huaꞌantyíhuoj, capu ij aꞌyan tyinyetyévijtyeꞌ nyaj aꞌyan tyaataxáj yee nyáaj nu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, jiꞌnye nyáaj nu jeꞌej puaꞌaj huóꞌruuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrihuaꞌaj ɨ Dios jimi. 10Maꞌ ajta ɨ Dios pu tyámuaꞌ tyinaatáꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ jaꞌantyíhuoj, ajta ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ tyinaatáꞌ jéehua pu tyuꞌtyáhuɨɨ, jiꞌnye jéetzeꞌ nu nyeríj tyuꞌmuárɨej mequee aꞌɨ́ɨmaj, Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj naatáꞌ ajta jéehua náahuɨɨ nyej nyij tyuꞌmuárɨeꞌen. 11Ajta ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ, tɨpuaꞌaj nyáaj naꞌríij aꞌɨ́ɨmaj, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, ajta ɨ siaj muaꞌaj seríj jaꞌantzaahuaj.

Matɨꞌɨj huatájuurij ɨ muɨꞌchítyee

12Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ, ¿jiꞌnye mej mij séecan ɨ maj jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan aꞌyan tyíꞌxaj yee maj quee cheꞌ huatájuurij ɨ maj meríj huácuij? 13Jiꞌnye tɨpuaꞌaj mequee cheꞌ huatájuurej ɨ muɨꞌchítyee, capu ij ajta ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ, 14ajta tɨpuaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ quee huatájuuriacaꞌ, capu ij tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ nyúucarij tyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, capu ajta tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 15Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan, ityáj tu aꞌyan éenyeꞌej táꞌjuꞌun tɨꞌɨj ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ ɨ Dios jaatájuurityej ɨ Cɨríistuꞌ, ajta quee jaatájuurityej, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan matɨꞌɨj séecan tyíꞌxaj tɨjɨn maj quee cheꞌ huatájuurij ɨ maj meríj huácuij. 16Jiꞌnye tɨpuaꞌaj mequee cheꞌ huatájuuritaj ɨ muɨꞌchítyee, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨ ɨ Cɨríistuꞌ ajta quee huatájuuriacaꞌ. 17Tɨpuaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ quee huatájuuriacaꞌ, capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ siaj jaꞌtzaahuatyeꞌ, siajta sióocheꞌ jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj. 18Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌej ɨ Cɨríistuꞌ jimi muáacuij, muꞌríj mij majta jóꞌvej. 19Tɨpuaꞌaj aꞌyaa naꞌaj tyíꞌtahuɨɨreꞌ ijíij tyaj tyooj júurij ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, jéetzeꞌ puꞌij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaꞌuurej quee néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan japuan séejreꞌ ɨ cháanacaj.

20Ajta aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ anaquéej aꞌyan huarɨ́j tyej tyij jáamuaꞌreej maj majta huatájuuritaj ɨ maj meríj huácuij. 21Aꞌyaa puꞌuj tɨꞌɨj ajta tyihuáꞌcɨꞌtyij ɨ tyeɨ́tyee maj huáꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyáatɨꞌ ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyihuáꞌcɨꞌtyij maj huatájuurej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ajta sɨ́ɨj ɨ tyáatɨꞌ huatájuuriacaꞌ. 22Ajta aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ Adán jimi néijmiꞌi tyityáacuij, aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj néijmiꞌi tyiꞌtyajúurij muáꞌjuꞌun ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 23Ajta aꞌyaa pu tyihuáꞌcɨꞌtyij jeꞌej tɨ tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ, anaquéej pu ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ, majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj huatájuurij ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan. 24Aj puꞌij néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨjma antyipuáꞌrityeꞌen ɨ maj tyityatatyíj, ajta ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, ajta néijmiꞌi tyuꞌtátuireꞌen ɨ Dios jimi ɨ tɨ jɨn antyúumuaꞌreej. 25Jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj ꞌasta naꞌaj quee néijmiꞌcaa antyimueꞌtɨn ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ. 26Ajta ɨ tɨ uveꞌtyáatɨcan jɨn jaꞌantyimuéꞌtɨj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyeꞌentyípuaapuaꞌrityee. 27Jiꞌnye Dios pu néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj ɨ Cɨríistuꞌ jimi. Ajta tɨꞌɨj aꞌyan tyíꞌxaj tɨ aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi tyuꞌmuéꞌtɨj, capu xaa nyuꞌuj aꞌɨ́j huatyáamueꞌtɨj ɨ Dios, jiꞌnye Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jaatáꞌ tɨꞌij néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj. 28Ajta tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ néijmiꞌi tyuꞌtyáamueꞌtɨj, aj puꞌij ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu jusɨ́ɨj huatóotosij ɨ Dios jimi, ɨ tɨ néijmiꞌi tyaatáꞌ. Aꞌyaa pu ɨ Dios néijmiꞌi jɨn tyeꞌentyúumuaꞌreeriaj jaꞌmej.

29Tɨpuaꞌaj seequéj eenyeꞌ, ¿jiꞌnye marɨnyij ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj huóomueꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan ɨ maj meríj huácuij? Tɨpuaꞌaj mequee cheꞌ huatájuuritaj ɨ maj meríj huácuij, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ huaꞌnyúucaritzeꞌ mahuóomueꞌhuacaꞌ? 30¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ ityáj tyetyaꞌajpuéjtzij aꞌnáj tɨnaꞌaj? 31Jiꞌnye een jɨmeꞌ nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌnáj tɨnaꞌaj nyetyaꞌajpuéjtzij. Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj jáꞌnyatzaahuatyeꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta tavástaraꞌ puéꞌeen. 32Tɨpuaꞌaj mequee huatájuurej ɨ maj meríj huácuij, ¿jiꞌnye tyiꞌtɨ́j jɨn tyinyetyáhuɨꞌrii nyatɨꞌɨj huatyéenyoꞌsej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyiꞌtyán aꞌájna a Éfeso? Aꞌyaa mu séecan tyíꞌxaj tɨjɨn: “Tyicheꞌ tyúꞌcuaꞌnyij, tyajta huayeꞌen, jiꞌnye ariáꞌpuaꞌaj tu cuiꞌnyij.”

33Caxu tóoaꞌcareꞌen maj jáꞌmuacuanamuaj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. Tɨꞌɨj ɨ aꞌtɨ́j tyuꞌtaxájtacaꞌ: “Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej puaꞌaj tyihuojóꞌjɨpuaj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj mej mij majta jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij.” 34Siataꞌaj tyámuaꞌ huárɨnyij, caxu cheꞌ juxanaꞌcɨriaꞌaj, jiꞌnye jeꞌcáj xu muaꞌaj quee jamuaꞌtyej ɨ Dios. Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siataꞌaj sij huatóotyeviꞌraꞌastaj.

Jiꞌnye metyityaatájuurij ɨ muɨꞌchítyee

35Tyij quee sɨ́ɨj aꞌyan tyuꞌtaꞌíhuoꞌsij tɨjɨn: “¿Jiꞌnye metyityaatájuurij ɨ muɨꞌchítyee? ¿Tyiꞌtanyí tyéviraꞌ jɨn maj séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun?” 36Mu paj quee maꞌúumuaꞌrej, aꞌɨ́jna ɨ jatzíj ɨ siaj jaahuástej, capu ajnyésij tɨpuaꞌaj quee anaquéej acáanyej. 37Patɨꞌɨj tyíꞌhuasteꞌej capáj aꞌɨ́j atyáhuasteꞌej ɨ cɨyéj tɨꞌij ajnyéj, sulu aꞌɨ́j paj atyáhuasteꞌej ɨ jatzíj tɨpuaꞌaj tyeríicuj jatzeꞌ nusu tyiꞌtɨ́j séecan. 38Ajta jeꞌen ɨ Dios jaatáꞌsij ɨ cɨyáaraꞌ jeꞌej tɨ arí tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ séej ajta séej ɨ jatzíj. 39Capu juxaꞌaj naꞌaj een ɨ huaꞌ tyéviraꞌ, sɨ́ɨj pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyévij tɨ jatyáhueꞌraꞌ, ajta seequéj mu eenyeꞌ tyáhueꞌraꞌ ɨ yaꞌmuáatyee, majta seequéj ɨ pínaꞌsee, majta seequéj eenyeꞌ tyáhueꞌraꞌ ɨ hueꞌtyée. 40Ajta jútyeꞌ tɨ tyíꞌsejreꞌ, ajta ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua, capu juxaꞌaj naꞌaj tyíꞌeen, sɨ́ɨj pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa tyihuáꞌsejratyeꞌ ɨ jútyeꞌ tɨ tyíꞌsejreꞌ, ajta sɨ́ɨj pu ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa tyihuáꞌsejratyeꞌ íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 41Aꞌɨ́jna ɨ xɨcáj, aꞌɨ́ɨ pu sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa tyihuáꞌsejratyeꞌ, ajta ɨ máxcɨrɨeꞌ, seequéj pu tyihuáꞌsejratyeꞌ, majta ɨ xúꞌraꞌvetyee, camu majta juxaꞌaj manaꞌaj een.

42Aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyíꞌrɨnyacaa aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ muɨꞌchítyee. Aꞌɨ́jna ɨ tyéviraꞌ tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu áꞌpuaꞌren, ajta ɨ Dios tɨ jaꞌajriásij, capu cheꞌ aꞌnáj áꞌpuaꞌren. 43Aꞌɨ́jna ɨ tyéviraꞌ ɨ tɨ avaꞌnamiꞌhuaj, capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, ajta ɨ tɨ huatájuuritaj Dios pu tyámuaꞌ tyaataꞌsij. Ɨ tɨ avaꞌnamiꞌhuaj capu jucaꞌnyej, ajta ɨ Dios tɨ jaatájuurityeꞌsij, aꞌɨ́ɨ pu uhuájcaꞌnyej. 44Aꞌɨ́jna ɨ tɨ avaꞌnamiꞌhuaj aꞌyan pu maꞌcan ɨ cháanacaj japua, ajta ɨ tɨ huatájuuritaj aꞌɨ́j pu jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Tɨpuaꞌaj séjreꞌej ɨ tyéviraꞌ íiyan tɨ maꞌcan ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyíꞌsejreꞌ ɨ tyéviraꞌ tɨ jitzán aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

45Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ Adán ɨ tɨ anaquéej huaséjre, aꞌɨ́ɨ pu júurij huatyáꞌɨtzee”, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta Adán puɨ́rɨcɨj ɨ tuꞌvéꞌtyajtɨj, aꞌyaa pu júuricamej tyuꞌtyóotaahuacaꞌ tɨꞌij ajta huoꞌtáꞌan maj júurij muáꞌraꞌnyij. 46Capu anaquéej huataséjre ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, sulu aꞌɨ́jna ɨ tɨ íiyan tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua, tɨꞌɨj ij téꞌej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 47Ɨ tyáatɨꞌ tɨ anaquéej huaséjre, chuéj pu jɨn huatyátaavijhuacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn íiyan chuéj japua maꞌcan, ajta ɨ tyáatɨꞌ ɨ tɨ jeꞌtyáaꞌsej, aꞌɨ́ɨ pu jútyeꞌ jáꞌmaꞌcan. 48Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee íiyan ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa mu een tɨꞌɨj ajta een ɨ tyévij tɨ chuéj japua maꞌcan, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcan ɨ tɨ jútyeꞌ jáꞌmaꞌcan, aꞌyaa mu majta een tɨꞌɨj een aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan. 49Aꞌyájna tyatɨꞌɨj huaséꞌrin tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tyévij chuéj japua tɨ maꞌcan, aꞌyaa tu chaꞌtaj tyanaꞌaj huaséꞌrihuaꞌaj táꞌjuꞌun tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tyévij jútyeꞌ tɨ jáꞌmaꞌcan. 50Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyeꞌihuáamuaꞌ, capu ɨꞌríj tɨ aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌtɨj Dios tyejéꞌijtaj aꞌtɨ́j tɨ ooj aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj ɨ tyévij chuéj japua tɨ maꞌcan, ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ áꞌpuaꞌren, capu ɨꞌríj tɨ aꞌyan tyáacɨꞌtyij aꞌɨ́jna ɨ tɨquee aꞌnáj áꞌpuaꞌren.

51Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌtyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi. Catu néijmiꞌi cuiꞌnyij, sulu Dios pu néijmiꞌcaa seequéj taꞌuurej, 52aꞌyaa pu tyeꞌmej aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj huatánamuajreꞌen ɨ cɨꞌsítyeꞌrij, tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. Tɨꞌɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tyuꞌtácɨꞌsityeꞌen, aꞌyaa pu huataséjreꞌej tɨꞌɨj maj huatyóonaꞌaxcavaꞌxɨꞌɨn jiyeꞌtzín jɨmeꞌ, aj puꞌij ɨ Dios huoꞌtájuurityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj meríj huácuij, mej mij quee cheꞌ aꞌnáj áꞌpuaꞌrej. Tyajta ityáj seequéj tu huataséjreꞌsij. 53Jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ tɨ áꞌpuaꞌren seequéj huóoꞌuurej tɨꞌij quee cheꞌ áꞌpuaꞌrej, ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ tɨ muɨꞌnyij, ajta seequéj huóoꞌuurej tɨꞌij quee cheꞌ aꞌnáj muɨꞌɨjcaj. 54Tɨꞌɨj seequéj huóoꞌuurej aꞌɨ́jna ɨ tɨ áꞌpuaꞌren tɨꞌij quee cheꞌ áꞌpuaꞌrej, ajta tɨꞌɨj arí seequéj huóoꞌuurej aꞌɨ́jna ɨ tɨ muɨꞌnyíicheꞌ tɨꞌij quee cheꞌ muɨꞌɨjcaj, aj pu xaa ij ajtyojoꞌréꞌnyesij jeꞌej tɨ anaquéej tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyáꞌxaj yee: “Néijmiꞌi pu jɨn huamuéꞌtɨchej aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌcuiꞌcaa. 55Mu paj huáꞌcuiꞌcaa, ¿joꞌnyij jeꞌen ɨ paj jɨn huoꞌtyáamueꞌtɨj? Ajta mu paj jɨn tyihuoꞌpuéj, ¿joꞌnyij jeꞌen?” 56Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌpuejtyeꞌ ajta ɨ tɨ huáꞌcuiꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ xánaꞌcɨraꞌaj, ajta aꞌɨ́jna jitze aróocaꞌnyej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. 57Ajta tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios tɨ tatáꞌcaa tyaj tyuꞌtyámueꞌtɨj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 58Aꞌɨ́j pu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj huápuɨꞌɨj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, siataꞌaj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌej siajta aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌyan rɨjcaj, setyiꞌmuárɨeꞌej ɨ tavástaraꞌ jimi, jiꞌnye xuꞌríj jamuaꞌreej siaj quee huáapuaꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan.