Search form

1 Corintios 16

Ɨ túmii ɨ maj tyíaꞌcaa huaꞌ jɨmeꞌ ɨ juꞌihuáamuaꞌ

1Ɨ túmii siaj jasɨꞌrii siaj sij jɨn huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Dios jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ jeꞌej nyaj nyeríj tyihuoꞌtaꞌíj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii néijmiꞌqueꞌ a Galacia. 2Aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán tyoꞌtyéꞌiteesij ɨ itéerij, cheꞌ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj jaꞌajtaꞌan ɨ juchéj aꞌchu tɨ caa tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, ajta jeꞌen ayóomuaꞌreeriaj tɨꞌij quee aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej siaj jasɨꞌrihuaꞌan nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌtanyéj. 3Nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌastij, aj nu nyij huoꞌréꞌpijtyeꞌsij ɨ yuꞌxarij aꞌɨ́ɨjma ɨ siaj huaꞌantyíhuoj mej mij jaꞌnaꞌan aꞌájna a Jerusalén ɨ siaj seríj jáasɨɨ siaj sij huoꞌtapuéjveꞌen. 4Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej nyej nyajta nyáaj ujóꞌmeꞌen, néijmiꞌi tu jóꞌjuꞌuj táꞌjuꞌun.

Jeꞌej tɨ tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ tɨꞌij jóꞌmeꞌen séej chuéj japua

5Nyatɨꞌɨj aꞌáa jóꞌmeꞌen aꞌáa nu joꞌréꞌnyesij a Macedonia, aj nu nyij tányij aꞌáa jaꞌráꞌastij a Corinto. 6Tyij nyequee aꞌtzúj áꞌtyeeren jaꞌmua jamuán, naꞌríij náꞌtyee tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséeviꞌij jaꞌmej siataꞌaj sij naatyáhuɨɨreꞌen jóꞌnyaj joꞌmaꞌaj naꞌmej. 7Canu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyij aꞌtzúj nyanaꞌaj jamuáamuarej, sulu aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyij aꞌtzúj áꞌtyeeviꞌin nyaj aꞌáa jóꞌcatyii jaꞌmua jamuán, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyinyatáꞌcareꞌen ɨ tavástaraꞌ, 8ajta aꞌáa nu joꞌtyaváaj naꞌmej aꞌájna a Éfeso ꞌasta naꞌaj quee tyaꞌráꞌastij aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán tyíꞌyeꞌestyaa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ anaquéej tyúꞌcɨɨriacaꞌ ɨ chuéj japua, 9jiꞌnye naa pu tyináahuɨɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyaj tyíꞌmuarɨeꞌ nyej nyij jéehua huápuɨꞌɨj jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ tavástaraꞌ, tyij majta jéehua ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

10Ajta tɨpuaꞌaj aꞌáa jaꞌráꞌastij aꞌɨ́jna ɨ Timoteo, siataꞌaj tyámuaꞌ tyeetyéjeevej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, nyatɨꞌɨj nyáaj. 11Cheꞌ quee aꞌtɨ́j jáꞌxaahuataj, siataꞌaj jaatáhuɨɨreꞌen tɨꞌɨj ajtáhuaꞌaj mu jaꞌrájraꞌnyij, tɨꞌij yaráꞌastij nye jimi, jiꞌnye aꞌyaa nu jajchóꞌveꞌ séecan jamuán ɨ taꞌihuáamuaꞌ.

12Ajta aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ ɨ Apolo, jéehua nu caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ tɨꞌij jamojoꞌváꞌmuaarej huaꞌ jamuán ɨ séecan ɨ taꞌihuáamuaꞌ, ajta capu joꞌyiꞌmuɨ́ɨj jaꞌraa. Aj pu aꞌáa jaꞌtanyésij jaꞌmua jimi tɨꞌɨj huataꞌícɨꞌpaꞌaj.

Ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyeꞌentyipuáꞌrij

13Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj, siataꞌaj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaꞌráꞌastijrej ɨ tavástaraꞌ. Siataꞌaj huatyóocaꞌnyej ɨ jutzájtaꞌ, siajta aróocaꞌnyej aꞌɨ́jna jitze ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios siaj sij tyoꞌtáviicueꞌ. 14Ajta jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j uuriaj, siaaxɨéꞌveꞌej xu aꞌyan huárɨnyij.

15Nyeꞌihuáamuaꞌ, xuꞌríj jamuaꞌreej maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj anaquéej tyáꞌantzaahuaj ɨ tavástaraꞌ jimi aꞌájna a Acaya aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen aꞌɨ́jna ɨ Estéfanas, aꞌɨ́ɨ mu majta meríj aꞌɨ́jna jɨn huatyóohuij maj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze ajtyámaꞌcan. 16Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi tyíchaꞌɨɨj aꞌɨ́ɨjma, siajta néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi.

17Nyáaj nu nyetyamuaꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj yaráꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ Estéfanas, ɨ Fortunato ajta aꞌɨ́jna ɨ Acaico, jiꞌnye siatɨꞌɨj muaꞌaj quee majáꞌhuaꞌtacaꞌaj 18aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ tyinaatyéeje aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj yanyarámuaariacaꞌ jaꞌmua jitze maꞌcan. Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ huojoꞌmuaꞌraj néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan een matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj.

19Yamu jáꞌmuatyojtyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨ aꞌyan tyíꞌsejreꞌ tɨꞌɨj naꞌaj aꞌyaa tɨ huatacaꞌaj iiyeꞌej Asia. Aꞌɨ́jna ɨ Aquila ajta ɨ Priscila, majta néijmiꞌi ɨ maj jusɨꞌrii joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj jaꞌchej, aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ. 20Néijmiꞌi ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj yahuatyíj, aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ. Siataꞌaj huoꞌtatyójtyeꞌen tyámuaꞌ naa, xuiꞌtyoopuɨ́ꞌtzaꞌxɨꞌɨn nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ.

21Nyáaj ɨ nyaj Pablo puéꞌeen, nyamuácaꞌ nu jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej nyej nyij nyajta jamuaatatyójtyeꞌen.

22Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee jaxɨeꞌvaꞌaj ɨ tavástaraꞌ, cheꞌ puéjtzij jáacɨꞌtyij. Nyajta nyáaj aꞌyaa nu tyáꞌhuoo tɨ yaꞌuvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ.

23Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tyámuaꞌ tyajamuatáꞌcareꞌen. 24Jéehua nu jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj siajta aꞌɨ́jna jitze ajtyámaꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús.