Search form

1 Corintios 3

Tyaj néemiꞌij tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ Dios jimi

1Nyeꞌihuáamuaꞌ, capu huatáɨꞌriitariacaꞌ nyaj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaatyeꞌen tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ arí huaꞌ jitze séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, sulu aꞌyaa nuꞌuj tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj moochán jitzán ajtyáhuiixɨj ɨ Cɨríistuꞌ. 2Tyiꞌtɨ́j nu jamuaamuaꞌtyej tɨquee tyésiꞌ, aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ unyáaqueꞌej léechij manaꞌaj tyéiꞌtyeꞌ, jiꞌnye capu eexúj yóꞌjapuɨꞌraꞌ ɨ cueꞌráj, caxu siajta seexúj muaꞌaj yóꞌjapuɨꞌraꞌ ɨ cueꞌráj, 3jiꞌnye caxu jucaꞌnyej. Ajta tɨꞌɨj ooj jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej ɨ siaj óochueereꞌ, siajta jujaaxɨejviꞌraj, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj siaj quee xu jucaꞌnyej, jiꞌnye aꞌyaa xu rɨcɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 4Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyíꞌxajtaj yee: “Nyáaj nu Pablo jitze ajtyámaꞌcan”, ajta ɨ sɨ́ɨj aꞌyan tɨjɨn: “Nyajta nyáaj, Apolo nu jitze ajtyámaꞌcan”, aꞌyaa xu rɨcɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.

5Cheꞌ aꞌyáanaꞌaj, ¿jiꞌnye aꞌtanyíj puéꞌeen aꞌɨ́jna ɨ Apolo? ¿Aꞌtanyíj puéꞌeen ɨ Pablo? Ityáj tu jahuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa xu een jɨmeꞌ tyáꞌantzaahuaj ɨ tavástaraꞌ jimi. Aꞌyaa tu rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyitaataꞌíj séej ajta séej. 6Nyáaj nu tyuꞌhuástej, ajta ɨ Apolo pu tyúꞌipuaj, ajta ɨ Dios pu jaahuósiꞌriꞌ tɨꞌij huácɨɨrej ɨ tɨ huahuástiꞌhuacaꞌ. 7Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyuꞌhuástej, ajta ɨ tɨ tyúꞌipuaj, camu tyiꞌtɨ́j jɨn juxɨeꞌveꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios ɨ tɨ jaahuásiꞌriꞌ tɨꞌij huácɨɨrej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ juxɨeꞌveꞌ. 8Ɨ maj tyíꞌhuasteꞌ majta ɨ maj tyíꞌipuaj, juxaꞌaj muꞌuj een, ajta ɨ Dios pu aꞌyan tyihuoꞌtáꞌsij jeꞌej tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyuꞌmuárɨej. 9Néijmiꞌi tu tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ Dios jimi, siajta muaꞌaj aꞌyaa xu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj joꞌtɨj tyajáꞌhuastiꞌ siajta tɨꞌɨj chiꞌij maj jaꞌajtaahuaj Dios tɨ jaꞌaꞌrij. 10Nyajta nyáaj, nyáaj nu aꞌyan tyíꞌmuarɨeꞌ tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ chiꞌij ájtaahuaj, ɨ tɨ Dios aꞌyan tyinaataꞌíj nyej nyij jaꞌtátaahuaxɨꞌɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ japuan ájtaavijhuaj ɨ jáxuꞌuj, ajta sɨ́ɨj pu japuan tyáꞌajtaahuaj. Ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen, 11jiꞌnye capu aꞌtɨ́j pújoorej tɨ ajtáhuaꞌaj séej atátaahuaj tɨꞌɨj ɨ tɨ arí atátaavijhuaj ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 12Aꞌíjna jitze ɨ taꞌtátaavijhua pu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j japuan ájtaahuaj, tɨpuaꞌaj ooroj jɨmeꞌ, nusu pláataj jɨmeꞌ, naꞌríij tyetyéj jɨmeꞌ tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij, naꞌríij cɨyéj jɨmeꞌ, nusu ɨxáj jɨmeꞌ caꞌ huáacɨxaꞌaj jɨmeꞌ, 13aꞌyaa pu tyiꞌséereꞌej jaꞌmej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyuꞌmuárɨej aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, jiꞌnye aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨéj pu uvéꞌnyesij, aꞌɨ́ɨ pu jaatyámuaꞌsij tɨpuaꞌaj xáꞌpuɨꞌ metyuꞌmuárɨej sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj. 14Tɨ puaꞌaj jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyuꞌmuárɨej tyoꞌtáviicueꞌ ɨ tɨéj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyáꞌcɨꞌtyij ɨ aꞌtɨ́j jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi. 15Naꞌríij tɨpuaꞌaj huatyátanyij ɨ tɨ jaꞌajtaahuacaꞌ, yoꞌrɨésij ɨ tɨ tyuꞌmuárɨej, ajta ɨ aꞌtɨ́j aꞌyaa pu éenyeꞌej jaꞌmej tɨꞌɨj ɨ aꞌtɨ́j tɨ xɨéꞌchuiꞌ jáahuɨɨ ɨ tɨéj tzajtaꞌ.

16¿Nyij sequée jamuaꞌreej siaj muaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ chiꞌraꞌan ɨ Dios, tɨ ajta jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios? 17Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaatyúꞌuunaj ɨ chiꞌraꞌan ɨ Dios, Dios pu jaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j, jiꞌnye ɨ chiꞌraꞌan ɨ Dios naa pu arí een, ajta aꞌɨ́jna ɨ chiꞌraꞌan muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen.

18Cheꞌ quee aꞌtɨ́j jucuanamuaj, tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan aꞌyan tyóotzaahuatyeꞌej tɨ jéehua tyojóꞌitej íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan cháanacaj japua, cheꞌ aꞌyan huárɨnyij tɨꞌɨj ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej, taꞌaj ij jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej táꞌraꞌnyij ɨ tɨ jéehua tyojóꞌitej. 19Jiꞌnye ɨ maj jɨn tyuꞌyíꞌtɨn íiyan ɨ cháanacaj japua capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ Dios jimi. Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Dios pu huaꞌviviꞌran aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jéehua tyuꞌyíꞌtɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa.” 20Aꞌyaa pu ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Tavástaraꞌ pu jamuaꞌreej tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ jeꞌej maj tyíꞌmuaꞌtzej ɨ maj jéehua huápuɨꞌɨj tyojóꞌitej.” 21Aꞌɨ́j pu jɨn, cheꞌ quee aꞌtɨ́j óotzaahuatyeꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ séej jimi ɨ tyáataj ajtyámaꞌcan, jiꞌnye néijmiꞌi pu jaꞌmua jimi tyíꞌmaꞌcan. 22Pablo, Apolo, Pedro, ɨ cháanacaj, ɨ júuricamej, jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j rɨcɨj ijíij, jeꞌej tɨ ooj atyojoꞌréꞌnyesij, néijmiꞌi pu jaꞌmua jimi tyíꞌmaꞌcan, 23siajta muaꞌaj, aꞌɨ́j xu jitze ajtyámaꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ, ajta ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́j pu jitze ajtyámaꞌcan ɨ Dios.