Search form

1 Corintios 5

Siaj joꞌxɨ́jtyeꞌen ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj

1Aꞌyaa pu tyúꞌmuaꞌreeritziꞌhuacaꞌ tɨ sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jimi ajtyámaꞌcan juxanaꞌcɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ jamuán huiꞌcaa ɨ tɨ jatyéviꞌtɨn ɨ táatajraꞌ. Huápuɨꞌɨj pu aꞌɨ́jna jeꞌej puaꞌaj namuajreꞌ, majta ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ camu aꞌyan rɨcɨj. 2Maj siajta muaꞌaj, aꞌɨ́j xu jɨn óotzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu tyuuxɨéꞌvaꞌcaj siaj aꞌɨ́j jɨn huatóoxaamujrityeꞌen. Aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan tyiꞌtyúuchaꞌɨj, siataꞌaj quee cheꞌ jatáꞌcareꞌen tɨ jaꞌmua jamuán séjreꞌej. 3Ajta nyéetzij jɨmeꞌ, tyij nyequee nyajta jaꞌmua jamuán ajoꞌtyéjvee, ɨ nyajúuricamej pu jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ, cuxáa nyaj jaꞌmua jamuán ajoꞌtyávaacaj, nuꞌríj nyij aꞌyan tyoꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan rɨcɨj. 4Siatɨꞌɨjtá muaꞌaj tyúusɨɨreꞌen, nyáaj nu jamuán séeriaꞌaj naꞌmej ɨ nyaj júuricamej jɨmeꞌ, ajta ɨ tavástaraꞌ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌmua tzajtaꞌ séeriaꞌaj jaꞌmej. Aj puꞌij aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús, 5cheꞌ ɨ tyáatɨꞌ huatátuiiriꞌhuaj ɨ tyiyáaruꞌ jimi, taꞌaj ij ɨ tyéviraꞌ joꞌpuáꞌrixɨꞌɨn, ajta júuricamaꞌraꞌ huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ.

6Caxu muaꞌaj aꞌɨ́j jɨn huatóocɨꞌpuaj siaj sij aꞌɨ́jcɨ jɨn óotzaahuatyeꞌej. Jiꞌnye xuꞌríj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn: “Cɨ́ɨraꞌtzuj ɨ levaduuraj néijmiꞌi pu tyináxcaj ɨ cuéjtzij.” 7Aꞌɨ́j xu jɨn siataꞌaj majúurɨeenyij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ míꞌmaꞌcan ɨ tɨ jamojoꞌjɨpuaj, siataꞌaj sij huóojajcuareꞌen tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ cuéjtzij tɨquee tyiꞌtɨ́j áꞌnaxcaj. Aꞌyaa xu muaꞌaj een tɨꞌɨj ɨ páan tɨquee levaduuraj áꞌnaxcaj ɨ maj jacuaꞌcaa aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ maj jitzán hueꞌrájtoo ɨ maj Egipto jáꞌmaꞌcantacaꞌaj. Jiꞌnye puꞌríj ɨ Cɨríistuꞌ huatóomuꞌvejritacaꞌ tajitzé maꞌcan tɨꞌij quee puéjtzij táacɨꞌtyij. 8Aꞌɨ́j pu jɨn tyicheꞌ tyuꞌyéꞌestej tyaj tyeríj taxáahuaj séejreꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ páan tɨquee levaduuraj áꞌnaxcaj, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ táꞌtzaahuatyiꞌreꞌ ajta ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, cheꞌ quee cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ levaduuraj tɨ míꞌmaꞌcan, ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ajta ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyúꞌuurej.

9Nuꞌríj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa séej jitze ɨ yuꞌxarij ɨ nyaj jamuaataꞌítyiꞌriꞌ siaj quee huaꞌ jamuán tyíꞌxajtaj ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ. 10Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucarij canu aꞌyan jaatamuaꞌaj yee siataꞌaj sij néijmiꞌcaa jimi ajtácɨɨnyej ɨ maj íiyan juxanaꞌcɨreꞌ ɨ cháanacaj japua, nusu ɨ maj huápuɨꞌɨj tyíꞌnyacuaꞌaj, naꞌríij ɨ mej tyíꞌnahuaꞌ, caꞌ ɨ maj sáanturij naꞌmichej, siataꞌaj sij aꞌyan huárɨnyiicheꞌ, aꞌyaa pu tyuuxɨéꞌvaꞌcaj siaj iirácɨɨnyej ɨ cháanacaj japua. 11Aꞌyaa nu jaatamuaꞌaj ɨ nyaj tyajamuaataꞌítyiꞌriꞌ siaj quee cheꞌ jamuán tyiꞌtɨ́j xajtaj sɨ́ɨj tɨ aꞌyan tyúuxaj tɨ taꞌihuáaraꞌ puéꞌeen, ajta jeꞌen tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej, nusu tyíꞌnyacuaꞌtzaj, naꞌríij huáꞌnaꞌmicheꞌen ɨ sáanturij, naꞌríij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌjepeꞌ, nusu tɨ jutahueeveꞌej, naꞌríij tɨ tyíꞌnahuaꞌcaa. Capu aꞌyan tyiꞌtyéevijtɨj siaj huaꞌ jamuán tyíꞌcuaꞌajcaj aꞌtyán maj aꞌyan rɨcɨj. 12Capu nyéetzij nyacɨꞌpuaj nyej nyij aꞌɨ́ɨjma jooxɨ́jtyeꞌen ɨ mej quee ityájma jitze ajtyámaꞌcan, Dios pu aꞌɨ́ɨjma huáꞌxɨjtyeꞌen. 13Maj siajta muaꞌaj seríj huáꞌxɨjtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌɨ́j pu jɨn, siataꞌaj jatyítyej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj.